Archív pre zančku: kontrola balenia

Dňa 19. septembra mali účastníci výnimočnú príležitosť pozrieť sa do budúcnosti na našom Workshope o RFID pre výrobu a logistiku. Tento vzrušujúci a informatívny workshop bol zameraný na jednu z najinovatívnejších technológií, ktorá mení spôsob, akým vnímame sledovanie a riadenie procesov v týchto kľúčových oblastiach. Program bol nabitý zaujímavými témami a praktickými ukážkami, ktoré zaujali účastníkov po celý deň.

Workshop sa uskutočnil v priestoroch hotela MIKÁDO v Nitre a začal v ranných hodinách registráciou účastníkov. Workshop odštartoval vysvetlením si základných princípov RFID technológie. Diskutovalo sa o výhodách a tiež o obmedzeniach vrátane bezpečnostných aspektov tejto technológie. Téma nasledujúcej časti workshopu bola zameraná na rozdiel medzi RFID etiketami a RFID tagmi. Účastníci získali hlbší prehľad o tom, ako tieto dva prvky fungujú a kedy je najlepšie ich využiť. BarTender, softvér nie len na tlač štítkov, bol ďalším bodom tohto segmentu. Účastníci sa dozvedeli, ako ho v rôznych kombináciách využiť na zvýšenie efektivity a presnosti označovania produktov. Workshop pokračoval predstavením špeciálnych RFID tagov, ktoré sa používajú v špecifických aplikáciách, ako sú napríklad identifikácia materiálov vo výrobe. Nasledoval krátky coffee break, ktorý umožnil účastníkom vymeniť si názory a dojmy z doposiaľ prezentovaných tém. Po coffee breaku nasledovala demonštrácia našich SW riešení PACKING CHECK a RETURN CHECK, ako môže byť RFID využité v procese kontroly balenia a následného vrátenia produktov. Pokračovalo sa témou RTLS (Real-Time Location System), ktorú spolu so svojími hardvérovými riešeniami uviedla spoločnosť Zebra Technologies. Po tejto téme bola obedová prestávka sprevádzaná diskusiami účastníkov na prezentácie workshopu. Po obede nasledovala prezentácia o tom, ako môže RFID zlepšiť výrobné procesy. Bola zameraná na konkrétne príklady a prínosy RFID výrobným spoločnostiam. Workshop pokračoval témou o vzdialenom riadení zariadení ZEBRA a jeho integrácii s inteligentnými kabinetmi. Workshop sa uzavrel praktickými ukážkami našich a partnerských riešení. Ako napríklad spoločnosť AUTOMATOR, ktorá sa zaoberala priamym značením vo výrobe pomocou laserového značenia a  mikroúderu alebo spoločnosť J.A.CLEAN, ktorá predstavila značenie, opravu a hĺbkové čistenie priemyselných podláh. Tieto demonštrácie niesli zreteľný dôkaz o tom, ako sa dajú riešenia integrovať do rôznych odvetví a priniesť výrazné zlepšenie.

Už teraz začíname pripravovať ďalší z našich workshopov – sledujte nás cez LINKEDIN , FACEBOOK alebo na webových stránkach ,aby ste boli včas informovaní o mieste konania a prezentovanej tematike.

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z našich úspešných riešení je aj CODE CHECKER implementovaný v minulom roku v spoločnosti AAH Plastics, ktorá sa zaoberá výrobou plastových dielov pre automobilový priemysel. Vo výrobnom parku Solčany vznikla požiadavka na dodanie riešenia s cieľom zlepšenia úrovne kvality baliaceho procesu.

Požiadavka zákazníka

Spoločnosť AAH Plastics potrebovala systém pre kontrolu pracovného postupu pri balení plastových dielov. Vyrobené diely sú vkladané do boxov, následne sú naplnené boxy ukladané na paletu. Požiadavkou zákazníka bolo zabrániť chybám pri kompletizácii palety. Inými slovami, aby boli na paletu ukladané správne typy boxov a dielov v správnom počte.

Navrhnutý hardvér

Keďže zákazník už používa značenie 1D alebo 2D kódom na dieloch, boxoch aj paletách, táto časť riešenia odpadla. Zostalo určiť správny hardvér na snímanie kódov. Nakoľko sa v aplikácii určenej pre terminál nebudú zadávať vstupy ručne, ale len prostredníctvom snímania kódov, zvolili sme terminál bez fyzickej klávesnice ZEBRA TC52 so vstavaným 2D skenerom, ktorý umožňuje rýchle a spoľahlivé snímanie. Toto zariadenie disponuje nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmermi aj napriek tomu, že je vybavené veľkým 5-palcovým displejom, na ktorom budú zobrazené údaje dobre čitateľné. Vďaka vysokokapacitnej batérii je zabezpečená nepretržitá prevádza terminálu počas celej pracovnej zmeny.

Navrhnutý softvér

Po vykonanej analýze procesov sme dospeli k rozhodnutiu, že vhodným riešením pre zákazníka je naša aplikácia CodeChecker, ktorú sme prispôsobili jeho špecifickým požiadavkám. Celé riešenie pozostáva z dvoch častí – webovej a Android aplikácie.

Webová aplikácia obsahuje administračnú časť riešenia, kde je správa terminálov, pracovných predpisov a užívateľov. V časti Prehľad výroby zaznamenaná činnosť operátorov pri kontrolovaní paliet a umožňuje používateľom zozbierané dáta prehliadať, filtrovať a exportovať.

Android aplikácia, ktorá beží v prenosných termináloch ZEBRA, je určená pre fyzickú kontrolu pracovného postupu pri procese kompletizácie palety. Operátor sa prihlási do aplikácie a postupne sníma kódy na paletách, boxoch, dieloch a pomocou tlačidiel odpovedá na otázky kontrolného postupu. Ak operátor nedodrží pracovný postup, aplikácia ho upozorní a vyžiada si opakovanie kontroly. Ak nastane táto situácia, je odoslané varovné hlásenie mailom nadriadeným osobám.

Nasadenie riešenia u zákazníka

Objednávku na dodávku uceleného riešenia sme od zákazníka prijali 4.11.2021 a už o mesiac, začiatkom decembra prebehla inštalácia kompletného riešenia a spustila sa testovacia prevádzka. Poznatky nazbierané počas testovacej prevádzky boli implementované v priebehu niekoľkých dní a pred koncom roka celé riešenie prešlo do ostrej prevádzky. Riešenie sa ukázalo ako plne funkčné a odpovedajúce vstupným požiadavkám. Postupom času boli do riešenia na základe zákazníckych požiadaviek pridané nové funkcie, ktoré rozšírili možnosti nasadenia tejto aplikácie. Napríklad pridanie načítavania sériového čísla z boxu alebo kontrola snímaných kódov na základe prefixu.

Hlavné výhody riešenia

  • Evidencia predpisov k jednotlivým dielom
  • Evidencia operátorov a ich práce
  • Online prístup k dátam zozbieraným vo výrobe
  • Rýchle vyhľadávanie informácií o jednotlivých dieloch
  • Export zozbieraných údajov vo formáte *.xlsx pre ďalšie spracovanie
  • Intuitívne grafické používateľské rozhranie aplikácie = rýchle zaškolenie operátorov

Pozývame Vás na bezplatný webinár “Kvalita sa týka všetkých – výroby aj logistiky”, ktorý je určený pre pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie kvality od montáže finálneho výrobku, cez jeho správne zabalenie až po finálnu expedíciu.

Webinár sa bude konať 3.3.2022 o 13:00 a bude riešený formou ONLINE prezentácie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Pre účasť vykonajte registráciu na nasledujúcom odkaze.

Program webinára:

  1. STEP CHECK (kontrola pracovného postupu) – riešenie je určené pre pracovisko montáže a kompletizácie výrobku, pričom dokáže komunikovať s externými zariadeniami ako napríklad váha, tester alebo maják. Pomocou tohto riešenia je tiež možné kontrolovať dodržiavanie BOZP politiky.
  2. PACKING CHECK / CODE CHECKER (kontrola balenia) – nepretržitá kontrola dodržiavania aktuálne platných baliacich predpisov pre konkrétneho zákazníka.
  3. Evidencia vratných obalov – triedenie vratných obalov, expedícia a traceabilita.
  4. Verifikácia kódov – verifikácia kvality kódov podľa noriem ISO/IEC 15415,  ISO/IEC 15416 a ISO/IEC TR 29158 (tlačené kódy, kódy vypaľované laserom/mikroúder) ako nástroj na predchádzanie reklamáciám.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.