Výroba a logistika sa najmä v priemysle dnes výrazne mení a vyzerá inak ako pred niekoľkými rokmi. S rastúcim celosvetovým nedostatkom pracovnej sily, rastúcimi potrebami a neustále sa zvyšujúcimi požiadavkami na zlepšenie rýchlosti a kvality mnohé organizácie využívajú automatizáciu výroby a logistiky, aby mohli čeliť týmto meniacim sa trendom na trhu.

Samotná výroba si v dnešnej dobe vyžaduje kontrolu kvality v celom procese výroby a to v čo najvyššej miere. Ako však ale zabezpečiť kontrolu na pohyblivých dopravníkoch, nedostatku pracovníkov kontroly kvality a pri veľkom množstve výrobkov? Riešením pre výrobné, ale aj logistické spoločnosti môžu byť ZEBRA fixné skenery a VISION systémy. Ak potrebujeme trackovať tok tovaru po výrobe a sledovať napr. dobu , ktorú polotovar strávil na konkrétnom pracovisku, okrem MES systému nám informácie vedia poskytnúť aj fixné skenery umiestnené na dopravníkoch, či prechodových bránach medzi jednotlivými halami – využitie skenovacej brány, kedy je možné zachytiť aj viaceré kódy na palete pri prejazde VZV alebo ručného paletizačného zariadenia. Skenery sú prispôsobené na čítanie kódov vo vysokej rýchlosti a majú integrované algoritmy, ktoré prečítajú aj poškodené kódy, čo oceníme najmä pri snímaní napr. vratných obalov, kedy nevieme zaručiť pri opätovnom použití poškodenie kódov krabíc/boxov a pod.

Všetko však nie je len o presunoch tovaru z haly do haly, prípadne o snímaní tovaru na expedičnej bráne. Fixné skenery ZEBRA môžu nájsť svoje uplatnenie aj v e-commerce, či fulfillment prostredí na baliacich pracovných staniciach, kedy operátor kontrolu pri balení picking list. Fixné skenery ZEBRA sú okrem iného využívané aj na čítanie tzv. DPM kódov (direct part marking) – kódy vytvorené laserom/mikroúderom, či vylisované priamo na plaste. V prípade využitia skenerov napr. v potravinárskom priemysle je možné využiť aj funkciu čítania OCR písma, čím vieme zabezpečiť kontrolu dátumov či iných ochranných známok na produkte – tu sa však už dostávame do ďalšej časti ZEBRA zaradení, a tou sú ZEBRA VISION  systémy.

Okrem vyššie spomenutého dokážeme pomocou VISION systémov kontrolovať prítomnosti etikiet na produktoch, či napr. vyvŕtanie dier na dielci, prípadne iné parametre v procese kontroly kvality. V prípade potreby, sú VISION systémy ZEBRA pripravené odosielať do ERP/MES systému aj informácie o rozmeroch samotných produktov, čím prispievajú nie len ku kontrole kvality ale vedia slúžiť aj ako nástroj na prediktívnu údržbu výrobných strojov – ak sa zmení parameter produktov mimo stanovené hranice, skener/VISION systém ZEBRA odošle hlášku o NOK kuse a následne môžeme s touto informáciou pracovať ako pri nastavení stroja, tak pri jeho oprave, čím šetríme náklady spôsobené výrobou scrapov.

V BARTECH SLOVAKIA Vám radi pomôžeme pri voľbe správnej konfigurácie. Poradíme, ako dokážete vo Vašom podniku s týmto riešením zefektívniť procesy. Kontaktovať nás môžete na adrese obchod@bartech.sk

Teší nás, že zariadenia z nášho portfólia pomáhajú aj v distribučnom centre  Pilulka.sk, a.s., ktorá sa venuje distribúcii liekov a vitamínom pre zdravie a prevenciu občanom na Slovensku a v Českej republike.

Základnou inšpiráciou ich služieb sú práve zákazníci a preto sa Pilulka.sk, a.s. rozhodla vybudovať platformu, kde prepája výrobcov, distribútorov a zabezpečuje komplexnú logistiku liekov a vitamínových doplnkov. Práve s ohľadom na prísne legislatívne normy a postavenie spoločnosti na trhu boli v spolupráci s BARTECH SLOVAKIA implementované moderné technológie pre ich moderný sklad s priamym napojením na zákaznícky ERP systém, vďaka čomu si viete svoju objednávku vyzdvihnúť pohodlne v Pilulka Boxoch, alebo Vám ich doručia priamo domov – a dokonca v ten istý deň, ako bol tovar objednaný.

Sme radi, že aj vďaka našim produktom môže Pilulka.sk, a.s. napredovať a rásť.
Tiež riešite výzvy v logistike?
Neváhajte sa na nás obrátiť. 

               

Spoločnosť DSV poskytuje a riadi riešenia dodávateľského reťazca pre tisíce spoločností každý deň – od malých rodinných podnikov až po veľké globálne korporácie. Zamestnáva 75 000 zamestnancov vo viac ako 80 krajinách, ktorí pracujú na poskytovaní vysokokvalitných služieb.

Požiadavka zákazníka

Spoločnosť DSV Solutions Slovakia, potrebovala zabezpečiť proces výroby finálneho balenia tovaru pre svojho zákazníka. Balenie tovaru je definované v niekoľkých variantoch (podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka) a zabezpečuje výstupnú kontrolu finálnej palety. Súčasťou požiadavky bol aj zber dátvýkonnosti výroby ako celku, trasovateľnosti výrobu, ale aj o výkonnosti konkrétneho pracovníka.

Riešenie

Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA má dlhoročné skúsenosti so zavádzaním riešení pre výrobulogistiku. Tieto skúsenosti sme pretavili do návrhu riešenia LOGMAN, ktorý presne pokrýva potreby zákazníka. V rámci odborných konzultácií sme zákazníkovi pomohli s návrhom samotného HW vybavenia a zároveň sme pomohli navrhnúť úpravy v pracovných postupoch na základe skúseností z realizácií iných projektov.

Proces práce

Na výrobnú linku sa vyskladnia zo skladu potrebné palety podľa výrobnej objednávky. Na jednej linke môžu byť 2 a viac paliet. Kontrolór, pred spustením linky, zadá čo sa ide vyrábať, pridelí pracovníkov k danej linke, skontroluje vstupné palety podľa daných predpisov. Ak je všetko o.k., povolí výrobu. V priebehu výroby kontrolór zaznamenáva proces výroby, prestoje, chybovosť a ďalšie parametre. Finálne výrobky sa ukladajú na výstupnú paletu.Tu takisto kontrolór kontroluje či je všetko v poriadku podľa predpisov. V prípade nezhody zaznamenáva typ nezhody…

Všetko je zaznamenávané v ONLINE režime s využitím priemyselných tabletov so zabudovaným skenerom 1D/2D kódov od spoločnosti ZEBRA Technologies do našej aplikácie LOGMAN.

Riadiaci pracovníci tak majú prístup k údajom okamžite a vedia cielene reagovať na prípadne výpadky alebo zmeny. Systém LOGMAN poskytuje aj informácie o aktuálnom stave výroby, plnenia zákazky, výkonnosti pracovníkov a iné.

Slovo zákazníka

A takto o spoločnom riešení hovorí Radoslav Vajdel,  Branch Manager:

Poskytnuté riešenie LOGMAN prináša požadované funkcie pre výrobný úsek spoločnosti, kde máme možnosť online sledovať priebeh výroby, jeho kvalitu a rýchlosť. Systém LOGMAN a ponúknuté hardware vybavenie je „userfriendly“, jednoducho navrhnuté a prehľadné.

Vďaka riešeniu máme prehľad o kompletných dátach z výroby, pričom máme zabezpečený nie len monitoring priebehu výroby, ale rovno aj traceabilitu tovaru spotrebovaného počas výroby a evidenciu chybovosti. Tento nástroj nám umožňuje získať dáta pre identifikáciu chýb vo výrobe a nastavenie nápravných opatrení na zvýšenie kvality výroby a jej zefektívnenie. Pre naše oddelenie kvality je potrebné rýchle, účinné a jednoduché riešenie na zabezpečenie a monitorovanie požadovanej úrovne kvality, pričom nezaberie zbytočné úkony na zber a vyhodnotenie dát. LOGMAN je presne riešenie pokrývajúce tieto požiadavky a bonusom je partia pracujúca v BARTECHSLOVAKIA ako profesionálne pracujúci tím.

Po minulé roky boli hlavnými výzvami pre výrobný segment hlavne projekty, ktoré implementovali do výroby nové technológie, znižovali zaťaženie ľudí a chybovosť a naopak zvyšovali dáta potrebné pre TRACEABILITY systém spoločnosti. Dnešná doba však prináša do tohto procesu ďalší krok – sledovanie ekonomických ukazovateľov rentability v procese výroby a s tým spojené náklady na jednotku produkcie spolu so spotrebovanými energiami.

Ako ale energie ustrážiť ?

Existuje niekoľko spôsobov ako sa dajú sledovať rôzne energetické náročnosti jednotlivých produktov, avšak problém často býva pri vyčíslení energetickej náročnosti pre samotnú jednotku produkcie. Systém ZAPSI Vám dá okrem základných otázok odpovede aj o energetickej náročnosti danej výrobnej haly, či samotného stroja – dáta sa zberajú nepretržite pomocou jednotky ZAPSI ENERGY  a prístup k dátam máte ONLINE.

Prehľad po prihlásení

 

ZAPSI zabezpečí komplexný prehľad:

 • historickej i online spotreby elektrickej energie
 • ucelený prehľad strojových dát (produkcia, prestoje, štatistika vstupov, alarmy)
 • súhrn užívateľských dát zadaných operátorom (zákazka, dôvody prestojov, chybné kusy, evidencia údržby)
 • informácie o stave jednotlivých častí stroja ( tzv. prediktívna údržba)
 • výpočet OEE

Pre viac informácií ohľadom systému ZAPSI kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

 

Potreba identifikácie komponentov počas výroby, zabezpečenie systému TRACEABILITY pre splnenie podmienok INDUSTRY 4.0. , či nastupujúceho INDUSTRY 5.0. alebo skenovanie balíkov a tovaru na logistike – to je iba zlomok operácií, ktoré je nutné zabezpečiť personálne aj hardvérovým vybavením v procese výroby a logistiky. Uvažujete aj Vy o nasadení riešenia, ktoré zabezpečí zber všetkých potrebných informácií bez zásahu obsluhy?

V procese výroby sa môžeme stretávať s rôznymi úkonmi, kde je potrebné snímať 1D alebo 2D kódy – môže ísť o pracovisko montáže, kompletizačné pracoviská alebo stanice na kontrolu kvality. Práve pri kontrole kvality sa často daný komponent vkladá do prípravku napojeného na rôzne čidlá, senzory prítomnosti a pod. Bežnou praxou však je, že po založení do prípravku musí obsluha zobrať ručný skener (káblový/bezkáblový) a zosnímať kód pre identifikáciu dielu v systéme a zaznačiť potrebné kontrolované parametre týkajúce sa kvality finálneho výrobku (farba, škrabance, prítomnosť kódu a komponentov, skrutky a pod.). Pre zrýchlenie takýchto operácií je možné nasadiť riešenie od ZEBRA TECHNOLOGIES v podobe nových skenerov „FIS“ (Fixed Industrial Scanners) alebo v tzv. prevedení „VS“ (Vision System).

V prípade FIS skenerov je možné snímanie kódov na výrobkoch hneď po založení do prípravku alebo pri pohybe na výrobnej linke bez zásahu obsluhy. Tiež môže slúžiť na rýchle nasnímanie výrobného príkazu, kedy nie je nutný fyzicky brať ručný skener do ruky. Skener môže snímať kontinuálne, kedy čaká na prítomnosť kódu v zornom poli  a následne zosnímaný kód odosiela do nadradeného systému na spracovanie, alebo môže byť snímanie spustené externým snímačom prítomnosti (pre prípad, kedy by svetlo zo skenera mohlo negatívne ovplyvňovať výkon pracovníka na linke pri neustálom svietení). Fixný skener však môže byť použitý už pri samotnej tvorbe etikety, kedy kontroluje jej kvalitu a čitateľnosť – zabezpečíte tak, že Váš výrobok alebo diel nebude označený nečitateľným kódom.

Pomocou komplexného riešenia Vision system dokážete zabezpečiť kontrolu kvality dielov. Po založení do prípravku môžete kontrolovať napríklad prítomnosť dielu, farbu alebo kontrolou kritických bodov, kde vzniká najväčší počet chýb (škrabancov, preliačin a podobne). Vďaka tomuto systému je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu, minimalizovať ľudskú chybovosť pri kontrole kvality a spoľahlivo zabezpečiť TRACK & TRACE.

V neposlednom rade je možné použiť FIS skenery ZEBRA na logistike – ich umiestnenie môže byť napr. na expedičných bránach. V tomto prípade sa obsluha VZV venuje plne len nakládke a vykládke tovaru a skenovanie prebieha autonómne pri prejazde bránou. Signál o prečítaní/neprečítaní kódu môže vodič VZV dostať napríklad pripojeným majákom alebo semaforom. Skener však môže byť umiestnený aj priamo na VZV. Čítanie tak prebehne už pri nakladaní palety.

Chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne vykonať testy priamo vo Vašej prevádzke? Neváhajte sa nám ozvať na obchod@bartech.sk.

Na základe zákazníckych požiadaviek, ale aj našich nápadov na zlepšenie, systém TMS (Tools Management System) neustále podlieha vývoju. Systém sa neustále mení, sú pridávané nové funkcie alebo dokonca nové moduly. Výnimkou nie je ani záver tohto roku, kedy sme vydali verziu 4.27.

Čo ponúka nová verzia?

V systéme pribudla funkcia generovania zostáv a ich rozosielanie mailom. Užívateľ si aktuálne môže vybrať z nasledujúcich troch zostáv:

 • prekročený interval údržby (PVI) formy na základe počítadla cyklov,
 • prekročená životnosť formy na základe počítadla cyklov,
 • zoznam foriem označených na opravu alebo údržbu

U každej zostavy je možnosť nastavenia ako často ich bude systém generovať (denne, týždenne, mesačne…). Vygenerované zostavy sú odosielané na definované e-mailové adresy. Užívatelia vďaka tejto funkcii nemusia manuálne vyhľadávať medzi formami a kontrolovať ich, ale sú vždy informovaní. Veríme, že na základe zákazníckych požiadaviek vzniknú aj ďalšie zostavy, ktoré pomôžu zvyšovať produktivitu a kvalitu procesov.

Aktualizácia sa týka aj modulu KVALITA, kde pribudla evidencia nameraných rozmerov výrobkov tzn. keď je forma vkladaná do stroja, vytvorí sa kontrolný list, u ktorého sa okrem hmotnosti teraz zaznamenávajú aj rozmery prvého a posledného kusu a ich tolerancie. Ak užívateľ zadá rozmery, ktoré sú mimo tolerancie je upozornený. Prostredníctvom grafických výstupov je možné sledovať merané rozmery v priebehu výroby.

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z našich úspešných riešení je aj CODE CHECKER implementovaný v minulom roku v spoločnosti AAH Plastics, ktorá sa zaoberá výrobou plastových dielov pre automobilový priemysel. Vo výrobnom parku Solčany vznikla požiadavka na dodanie riešenia s cieľom zlepšenia úrovne kvality baliaceho procesu.

Požiadavka zákazníka

Spoločnosť AAH Plastics potrebovala systém pre kontrolu pracovného postupu pri balení plastových dielov. Vyrobené diely sú vkladané do boxov, následne sú naplnené boxy ukladané na paletu. Požiadavkou zákazníka bolo zabrániť chybám pri kompletizácii palety. Inými slovami, aby boli na paletu ukladané správne typy boxov a dielov v správnom počte.

Navrhnutý hardvér

Keďže zákazník už používa značenie 1D alebo 2D kódom na dieloch, boxoch aj paletách, táto časť riešenia odpadla. Zostalo určiť správny hardvér na snímanie kódov. Nakoľko sa v aplikácii určenej pre terminál nebudú zadávať vstupy ručne, ale len prostredníctvom snímania kódov, zvolili sme terminál bez fyzickej klávesnice ZEBRA TC52 so vstavaným 2D skenerom, ktorý umožňuje rýchle a spoľahlivé snímanie. Toto zariadenie disponuje nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmermi aj napriek tomu, že je vybavené veľkým 5-palcovým displejom, na ktorom budú zobrazené údaje dobre čitateľné. Vďaka vysokokapacitnej batérii je zabezpečená nepretržitá prevádza terminálu počas celej pracovnej zmeny.

Navrhnutý softvér

Po vykonanej analýze procesov sme dospeli k rozhodnutiu, že vhodným riešením pre zákazníka je naša aplikácia CodeChecker, ktorú sme prispôsobili jeho špecifickým požiadavkám. Celé riešenie pozostáva z dvoch častí – webovej a Android aplikácie.

Webová aplikácia obsahuje administračnú časť riešenia, kde je správa terminálov, pracovných predpisov a užívateľov. V časti Prehľad výroby zaznamenaná činnosť operátorov pri kontrolovaní paliet a umožňuje používateľom zozbierané dáta prehliadať, filtrovať a exportovať.

Android aplikácia, ktorá beží v prenosných termináloch ZEBRA, je určená pre fyzickú kontrolu pracovného postupu pri procese kompletizácie palety. Operátor sa prihlási do aplikácie a postupne sníma kódy na paletách, boxoch, dieloch a pomocou tlačidiel odpovedá na otázky kontrolného postupu. Ak operátor nedodrží pracovný postup, aplikácia ho upozorní a vyžiada si opakovanie kontroly. Ak nastane táto situácia, je odoslané varovné hlásenie mailom nadriadeným osobám.

Nasadenie riešenia u zákazníka

Objednávku na dodávku uceleného riešenia sme od zákazníka prijali 4.11.2021 a už o mesiac, začiatkom decembra prebehla inštalácia kompletného riešenia a spustila sa testovacia prevádzka. Poznatky nazbierané počas testovacej prevádzky boli implementované v priebehu niekoľkých dní a pred koncom roka celé riešenie prešlo do ostrej prevádzky. Riešenie sa ukázalo ako plne funkčné a odpovedajúce vstupným požiadavkám. Postupom času boli do riešenia na základe zákazníckych požiadaviek pridané nové funkcie, ktoré rozšírili možnosti nasadenia tejto aplikácie. Napríklad pridanie načítavania sériového čísla z boxu alebo kontrola snímaných kódov na základe prefixu.

Hlavné výhody riešenia

 • Evidencia predpisov k jednotlivým dielom
 • Evidencia operátorov a ich práce
 • Online prístup k dátam zozbieraným vo výrobe
 • Rýchle vyhľadávanie informácií o jednotlivých dieloch
 • Export zozbieraných údajov vo formáte *.xlsx pre ďalšie spracovanie
 • Intuitívne grafické používateľské rozhranie aplikácie = rýchle zaškolenie operátorov

Spoločnosť FACTCOOL expandujúca v segmente e-commerce požadovala skenovanie rôznych typov kódov na automatickej sortovacej linke, kde prebieha značenie tovaru a roztriedenie podľa logiky interného systému. Problém s riešením, ktoré mal zákazník už implementované bolo najmä v tom, že nainštalované skenery neboli schopné sa adaptovať na rôzne veľkosti a kontrasty kódov, aj vzhľadom na povahu tovaru, ktorý spoločnosť FACTCOOL zastrešuje. Ide predovšetkým o oblečenie a módne doplnky, kedy tovar môže byť zabalený v krabici, plastovom obale alebo vo fólii. Kódy sa štandardne nachádzajú pod fóliou a preto bolo zložité nastaviť predchádzajúce riešenie, ktorého efektivita sa pohybovala okolo 60%. Zákazník požadoval zvýšenie efektívnosti skenovania, čo je ďalej naviazané na niekoľko procesov s prepojením na zákazníkov ERP systém.

NÁVRH RIEŠENIA

Vzhľadom na celú logiku, ktorá je obsiahnutá v sortovacej linke s prepojením na zákaznícky ERP systém sme navrhli použiť skenery KEYENCE SR-5000W, ktoré sú prioritne určené pre čítanie rôznych kódov na linkách v e-commerce, či logistike. Pri testoch boli použité 4 ks skenerov SR-5000W aby sa zabezpečilo čítanie kódu, ktorý sa z povahy tovaru môže nachádzať na rôznych stranách. Tovar je síce vysunutý pomocou vymedzovačov do určitej pozície na páse, môže byť však rôzne stočený. Aj preto sme použili SR-5000W (wide), aby sme pokryli celé zorné pole, kde sa môže kód nachádzať.

Ďalšou výzvou bolo nastavenie skenerov na rôzne veľkosti a typy kódov – veľkosť kódov je v rozmedzí 15x10mm až po kódy o rozmeroch 70x30mm. Bolo tiež potrebné zabezpečiť, aby skener vedel čítať ako kódy EAN 13, tak aj kód 128 bez dodatočných nastavení v rýchlom slede a odoslať naskenované dáta do nadradeného systému. Pri finálnej inštalácii boli použité 4ks skenerov KEYENCE SR-5000W spolu s držiakom na linku a komunikačným boxom. Samozrejmosťou bola inštalácia a kalibrácia zariadení na zákaznícke kódy s následným technickým supportom počas testovania.

Pozývame Vás na bezplatný webinár “Kvalita sa týka všetkých – výroby aj logistiky”, ktorý je určený pre pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie kvality od montáže finálneho výrobku, cez jeho správne zabalenie až po finálnu expedíciu.

Webinár sa bude konať 3.3.2022 o 13:00 a bude riešený formou ONLINE prezentácie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Pre účasť vykonajte registráciu na nasledujúcom odkaze.

Program webinára:

 1. STEP CHECK (kontrola pracovného postupu) – riešenie je určené pre pracovisko montáže a kompletizácie výrobku, pričom dokáže komunikovať s externými zariadeniami ako napríklad váha, tester alebo maják. Pomocou tohto riešenia je tiež možné kontrolovať dodržiavanie BOZP politiky.
 2. PACKING CHECK / CODE CHECKER (kontrola balenia) – nepretržitá kontrola dodržiavania aktuálne platných baliacich predpisov pre konkrétneho zákazníka.
 3. Evidencia vratných obalov – triedenie vratných obalov, expedícia a traceabilita.
 4. Verifikácia kódov – verifikácia kvality kódov podľa noriem ISO/IEC 15415,  ISO/IEC 15416 a ISO/IEC TR 29158 (tlačené kódy, kódy vypaľované laserom/mikroúder) ako nástroj na predchádzanie reklamáciám.

Sme radi, že záujem o naše SW riešenia pre výrobné podniky neustále rastie. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli usporiadať bezplatný odborný seminár zameraný na prezentáciu riešení zberu dát z výroby, kontrolu pracovného postupu, prípadne evidenciu foriem a náradia v procese výroby.

Moderný hardvér a softvér je kľúčom k zvýšeniu efektivity výrobných procesov

Pre koho je seminár určený? Výrobní majstri, údržbári, kvalitári a pre všetkých, ktorých cieľom je zlepšenie pracovných postupov, úspora času a spresnenie dát potrebných pre rozhodovacie procesy. Súčasťou seminára budú praktické ukážky nasadenia riešení u našich zákazníkov.

Seminár usporiadame spolu s naším partnerom, spoločnosťou ZEBRA Technologies.

Vzhľadom na aktuálnu hygienickú situáciu prebehne seminár formou ONLINE prezentácie 11.11.2021.

 

Program:

09:00 – 09:05 Predstavenie spoločnosti Bartech Slovakia

09:05 – 09:30 STEP CHECK – kontrola dodržiavania pracovného postupu a PACKING CHECK – kontrola dodržiavania baliaceho predpisu

09:30 – 09:45 TMS – systém sledovania pohybu a údržby náradia, foriem a ostatných výrobných nástrojov

09:45 – 10:15 ZAPSI – systém monitorovania výrobných strojov

10:15 – 11:00 ZEBRA TECHNOLOGIES – inteligentné kabinety