Po minulé roky boli hlavnými výzvami pre výrobný segment hlavne projekty, ktoré implementovali do výroby nové technológie, znižovali zaťaženie ľudí a chybovosť a naopak zvyšovali dáta potrebné pre TRACEABILITY systém spoločnosti. Dnešná doba však prináša do tohto procesu ďalší krok – sledovanie ekonomických ukazovateľov rentability v procese výroby a s tým spojené náklady na jednotku produkcie spolu so spotrebovanými energiami.

Ako ale energie ustrážiť ?

Existuje niekoľko spôsobov ako sa dajú sledovať rôzne energetické náročnosti jednotlivých produktov, avšak problém často býva pri vyčíslení energetickej náročnosti pre samotnú jednotku produkcie. Systém ZAPSI Vám dá okrem základných otázok odpovede aj o energetickej náročnosti danej výrobnej haly, či samotného stroja – dáta sa zberajú nepretržite pomocou jednotky ZAPSI ENERGY  a prístup k dátam máte ONLINE.

Prehľad po prihlásení

 

ZAPSI zabezpečí komplexný prehľad:

 • historickej i online spotreby elektrickej energie
 • ucelený prehľad strojových dát (produkcia, prestoje, štatistika vstupov, alarmy)
 • súhrn užívateľských dát zadaných operátorom (zákazka, dôvody prestojov, chybné kusy, evidencia údržby)
 • informácie o stave jednotlivých častí stroja ( tzv. prediktívna údržba)
 • výpočet OEE

Pre viac informácií ohľadom systému ZAPSI kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

 

Na základe zákazníckych požiadaviek, ale aj našich nápadov na zlepšenie, systém TMS (Tools Management System) neustále podlieha vývoju. Systém sa neustále mení, sú pridávané nové funkcie alebo dokonca nové moduly. Výnimkou nie je ani záver tohto roku, kedy sme vydali verziu 4.27.

Čo ponúka nová verzia?

V systéme pribudla funkcia generovania zostáv a ich rozosielanie mailom. Užívateľ si aktuálne môže vybrať z nasledujúcich troch zostáv:

 • prekročený interval údržby (PVI) formy na základe počítadla cyklov,
 • prekročená životnosť formy na základe počítadla cyklov,
 • zoznam foriem označených na opravu alebo údržbu

U každej zostavy je možnosť nastavenia ako často ich bude systém generovať (denne, týždenne, mesačne…). Vygenerované zostavy sú odosielané na definované e-mailové adresy. Užívatelia vďaka tejto funkcii nemusia manuálne vyhľadávať medzi formami a kontrolovať ich, ale sú vždy informovaní. Veríme, že na základe zákazníckych požiadaviek vzniknú aj ďalšie zostavy, ktoré pomôžu zvyšovať produktivitu a kvalitu procesov.

Aktualizácia sa týka aj modulu KVALITA, kde pribudla evidencia nameraných rozmerov výrobkov tzn. keď je forma vkladaná do stroja, vytvorí sa kontrolný list, u ktorého sa okrem hmotnosti teraz zaznamenávajú aj rozmery prvého a posledného kusu a ich tolerancie. Ak užívateľ zadá rozmery, ktoré sú mimo tolerancie je upozornený. Prostredníctvom grafických výstupov je možné sledovať merané rozmery v priebehu výroby.

V tomto článku Vám ponúkneme bližší pohľad na služby OneCare, VisibilityIQ a ostatné podporné služby od spoločnosti Zebra, ktorých cieľom je maximalizovať prevádzkyschopnosť zariadení. Pomocou týchto služieb dokážete predchádzať rôznym nečakaným výpadkom zariadení, ktoré môžu negatívne ovplyvniť Vašu výrobu či logistiku.

Zebra OneCare

Zebra OneCare je tzv. servisný kontrakt, pomocou ktorého môžete rozšíriť záruku svojich zariadení z hľadiska doby poskytnutej záruky, ale aj z hľadiska poskytovaných služieb. Zakúpiť servisný kontrakt odporúčame už pri kúpe nových zariadení. Ponúka komplexnejšie služby ako bežná záruka, ktoré je možné využiť aj po uplynutí záručnej doby počas platnosti servisného kontraktu. Servisný kontrakt je možné zakúpiť aj dodatočne na používané alebo refurbished zariadenia. Vďaka Zebra OneCare získate rozšírené podmienky záruky, včasnejší návrat zariadení zo servisných stredísk, podporu od odborníkov, ktorý dôkladne poznajú Vaše zariadenia, získate certifikovaná opravy s autorizovanými dielmi spolu s bezpečnostnými aktualizáciami firmvéru a softvéru.

Spoločnosť Zebra má v ponuke niekoľko druhov servisných kontraktov prispôsobených potrebám jednotlivých zákazníkov:

 • Zebra OneCare TSStechnická podpora počas pracovných dní, aktualizácie operačného systému a zabezpečenia zariadení. Uzatvára sa na dobu 1,3 alebo 5 rokov.
 • Zebra OneCare SV – výhody TSS + oprava zariadenia do 5 pracovných dní od prijatia zariadenia do servisného centra (vrátane spiatočnej dopravy), aplikácia na diagnostiku mobilných terminálov a tabletov, oprava zariadenia v prípade vzniku poruchy bežným používaním. Uzatvára sa na dobu 2 alebo 3 rokov.
 • Zebra OneCare SV with accitendal damage – výhody SV + dodatočné krytie 10-20% opráv pri poškodení zariadenia.
 • Zebra OneCare Essential – výhody SV + oprava zariadenia do 3 pracovných dní od prijatia zariadenia do servisného centra (vrátane spiatočnej dopravy), plné krytie v prípade poškodenia zariadenia (prasknutý displej,  opotrebovaná tlačová hlava). Uzatvára sa na dobu 3 alebo 5 rokov.
 • Zebra OneCare Select – výhody Essential + ak dôjde k poruche zariadenia, zákazníkovi je odoslané náhradné zariadenie v ten deň, 24/7 technická podpora. Súčasťou je uvedenie zariadenia do prevádzky. Uzatvára sa na dobu 3 alebo 5 rokov.

Súčasťou každého servisného kontraktu je nástroj VisibilityIQ. K dispozícii sú sú tiež voliteľné služby: uvedenie zariadenia do prevádzky (inštalácia špecifikovaného OS, aplikácií, konfigurácia zariadenia, montáž príslušenstva), pokročilé uvedenie zariadenia do prevádzky (nastavenie podľa MDM/EMM, montáž príslušenstva tretích strán), Visibility IQ Foresight, Battery maintanance serviceBattery refresh service.

VisibilityIQ

VisibilityIQ je cloudová aplikácia, ktorá je bezplatne k dispozícii k servisným kontraktom Zebra OneCare. Prostredníctvom tejto aplikácie získate:

 • detailné informácie a prehľad zariadení odoslaných do servisného strediska s popisom vykonaných opráv,
 • údaje o vykonaných opravách – koľko času oprava trvala, či sa závada na zariadení opakovala, či termín dodania opraveného zariadenia spĺňa podmienky určené v servisnom kontrakte,
 • zoznam zariadení, pre ktoré sú dostupné bezpečnostné aktualizácie a zoznam zariadení, ktoré používajú najnovšiu verziu OS,
 • prehľad aktívnych servisných kontraktov spolu s grafom, v ktorom sú zariadenia zotriedené podľa dátumu expirácie kontraktu.

VisibilityIQ Foresight

Foresight je voliteľná služba, ktorá rozširuje VisibilityIQ. Svojimi funkciami presahuje akýkoľvek systém pre správu zariadení (MDM) .Poskytuje historické údaje ako aj aktuálne informácie o zariadeniach, medzi ktoré patria: stav batérií, životnosť batérií, chybové hlásenia z tlačiarní, metriky skenovania, informácie o zariadeniach, ktoré neboli dlhší čas pripojené a veľa ďalších užitočných dát. Vďaka inteligentným funkciám dokáže predpovedať a predchádzať potenciálnym problémom. Toto riešenie je možné integrovať spolu s MDM, aby ste získali informácie, ktoré Váš súčasný systém nedokáže poskytnúť. V prípade, že nevyužívate MDM, VisibilityIQ Foresight môžete používať aj ako samostatný systém na získavanie informácií o Vašich zariadeniach.

Battery maintanance service

Správne fungovanie zariadení je podmienené tým, aby boli batérie v optimálnom stave. Ak príde k zlyhaniu batérie, môže to Vašu spoločnosť stáť cenný čas, ktorý zamestnanec strávi riešením problémov, ktorým sa dá pomocou služby Battery maintanance service predísť. Problémy s batériami patria k jedným z najčastejších dôvodov nefunkčnosti zariadení.

Táto služba je rozšírenie servisného kontraktu OneCare o dodatočné krytie na batérie v zariadeniach. V prípade, že na zariadení vznikne porucha a dorazí do servisného centra, sú vykonané aj testy batérie. Ak je kapacita batérie menšia ako 80%, batéria je vymenená. Služba je k dispozícii vo verziách standard a premium. Pri verzii standard je pri jednotlivých zariadeniach poskytnutá jedna výmena batérie počas doby trvania kontraktu. Pri verzii premium nie je obmedzené množstvo vymenených batérií pri jednotlivých zariadeniach. Súčasťou služby je aj likvidácia starých batérií ekologickým spôsobom.

Battery refresh service

Je aktívna služba od spoločnosti Zebra, kde je monitorované používanie jednotlivých batérií. Pomocou algoritmov je definovaná predpokladaná životnosť batérie. Ak je životnosť batérie menej ako 30 dní, zákazníkovi je dodaná nová batéria. Okrem toho zákazník môže sledovať životnosť jednotlivých batérií v cloudovej aplikácii VisibilityIQ.

Pozývame Vás na bezplatný webinár “Kvalita sa týka všetkých – výroby aj logistiky”, ktorý je určený pre pracovníkov zodpovedných za dodržiavanie kvality od montáže finálneho výrobku, cez jeho správne zabalenie až po finálnu expedíciu.

Webinár sa bude konať 3.3.2022 o 13:00 a bude riešený formou ONLINE prezentácie prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Pre účasť vykonajte registráciu na nasledujúcom odkaze.

Program webinára:

 1. STEP CHECK (kontrola pracovného postupu) – riešenie je určené pre pracovisko montáže a kompletizácie výrobku, pričom dokáže komunikovať s externými zariadeniami ako napríklad váha, tester alebo maják. Pomocou tohto riešenia je tiež možné kontrolovať dodržiavanie BOZP politiky.
 2. PACKING CHECK / CODE CHECKER (kontrola balenia) – nepretržitá kontrola dodržiavania aktuálne platných baliacich predpisov pre konkrétneho zákazníka.
 3. Evidencia vratných obalov – triedenie vratných obalov, expedícia a traceabilita.
 4. Verifikácia kódov – verifikácia kvality kódov podľa noriem ISO/IEC 15415,  ISO/IEC 15416 a ISO/IEC TR 29158 (tlačené kódy, kódy vypaľované laserom/mikroúder) ako nástroj na predchádzanie reklamáciám.

Sme radi, že záujem o naše SW riešenia pre výrobné podniky neustále rastie. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli usporiadať bezplatný odborný seminár zameraný na prezentáciu riešení zberu dát z výroby, kontrolu pracovného postupu, prípadne evidenciu foriem a náradia v procese výroby.

Moderný hardvér a softvér je kľúčom k zvýšeniu efektivity výrobných procesov

Pre koho je seminár určený? Výrobní majstri, údržbári, kvalitári a pre všetkých, ktorých cieľom je zlepšenie pracovných postupov, úspora času a spresnenie dát potrebných pre rozhodovacie procesy. Súčasťou seminára budú praktické ukážky nasadenia riešení u našich zákazníkov.

Seminár usporiadame spolu s naším partnerom, spoločnosťou ZEBRA Technologies.

Vzhľadom na aktuálnu hygienickú situáciu prebehne seminár formou ONLINE prezentácie 11.11.2021.

 

Program:

09:00 – 09:05 Predstavenie spoločnosti Bartech Slovakia

09:05 – 09:30 STEP CHECK – kontrola dodržiavania pracovného postupu a PACKING CHECK – kontrola dodržiavania baliaceho predpisu

09:30 – 09:45 TMS – systém sledovania pohybu a údržby náradia, foriem a ostatných výrobných nástrojov

09:45 – 10:15 ZAPSI – systém monitorovania výrobných strojov

10:15 – 11:00 ZEBRA TECHNOLOGIES – inteligentné kabinety

 

S blížiacim sa koncom roka sa blíži aj povinnosť vykonať inventúru dlhodobého a nehnuteľného majetku. Vo väčšine firiem ide o neobľúbenú a hlavne zdĺhavú činnosť, ktorá zamestná množstvo ľudí, ktorí tak počas inventúry nemôžu vykonávať to, čo je ich hlavnou náplňou práce. Ale inventúra nemusí vždy byť zápas s desiatkami papierových zostáv a už vôbec nemusí trvať dlho.  Vďaka najnovšej aktualizácii je možné okrem čiarových kódov využívať aj označenie RFID tagmi. Pomocou RFID tagov inventúra prebieha ešte rýchlejšie, pretože k RFID tagu sa stačí len priblížiť na potrebnú vzdialenosť, aj keď sa nachádza za prekážkou.

Riešením je označenie majetku štítkami vhodnými pre strojové čítanie – čiarový kód, RFID tagy, a nasadenie prenosných terminálov, ktoré vedia tieto informácie čítať a triediť. Zozbierané dáta sú uložené v databáze a pristupuje sa k nim cez webový prehliadač, kde sú výsledky inventúry prehľadne zobrazené, dajú sa triediť a tlačiť aj finálne zostavy.

Softvér pre evidenciu majetku – webEMA

webEMA – databáza majetkov v počítači, editácia, filtrovanie, prehľady, tlač

Ide o intranetovú aplikáciu, ktorá je navrhnutá tak, aby bola možná spustiť v akomkoľvek internetovom prehliadači. Prístup na databázu tak môžete mať z počítača, tabletu či mobilu. Prihlasovanie jednotlivých používateľov je definované ich právami. Jednoducho tak môžete definovať, ktorá osoba môže v databáze vykonávať editáciu alebo jej povolíte iba prezeranie a tlač zostáv.

Aplikácia pre Android zariadenie

mobilná aplikácia

Druhá časť Android aplikácia EMA sa používa na fyzickú inventúru majetku v teréne, či operatívnu kontrolu majetku. Načítaním kódu lokácie, napr. na zárubni dverí, sa dostanete do časti inventúry danej lokácie. Následným čítaním kódov majetkov kontrolujete ich správne umiestnenie. Pri inventúre môžete zadať poznámku k majetku ako aj možnosť jeho vyradenia. Štandardom je používanie mobilných terminálov so zabudovanou čítačkou kódov a s operačným systémom Android.

 

Prenosné RFID čítacie zariadenie  Zebra RFD40 UHF RFID Sled

Pomocou tohto zariadenia je možné vykonávať inventúru efektívnejšie využitím technológie RFID tagov. Zariadenie slúži ako prídavný modul k mobilným terminálom Zebra TC21/26, EC50/55, kompatibilné budú aj mobilné terminály, ktoré budú prichádzať na trh. Mobilný terminál sa pripojí zacvaknutím k zariadeniu Zebra RFD40 a pomocou technológie eConnex sa zariadenia okamžite spárujú a sú pripravené na použitie. Zebra RFD40 je robustné zariadenie pripravené vydržať rôzne pracovné prostredia vďaka ochrane IP54, ale aj drobné nárazy pri bežnom používaní.

Viacej si o tomto riešení môžete prečítať tiež na našom webe Mobilné riešenia.
Nečakajte až na koniec roka. Pridajte sa k našim spokojným zákazníkom už teraz a pripravte sa vopred na tohtoročné inventúry.

Pre ďalšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

Pozývame Vás na bezplatný ONLINE seminár ZAPSI – monitoring výroby, ktorý sa bude konať 9.9.2021 o 9:30.

Seminár prinesie odpovede na otázky:

 • Čo je systém ZAPSI?
 • Aké moduly obsahuje systém ZAPSI?
 • Akým spôsobom získava dáta zo strojov vo výrobe?
 • Aké reporty poskytuje systém ZAPSI manažmentu?
 • ONLINE prezentácia s reálnymi dátami
 • Ukážky nasadenia riešenia u zákazníkov

V prípade záujmu sa prosím registrujte na obchod@bartech.sk

Viete s istotou povedať, ktoré stroje Vám aktuálne produkujú a ktoré sú v prestoji? Viete, ktoré sú vypnuté? A viete ako dlho? Viete aká je produktivita celej haly? Jednej smeny? Dokážete ich porovnať? Ktorá smena sa zhoršuje a od kedy? Koľko stroje spotrebujú elektrickej energie? Oplatilo by sa niektoré vypnúť? Ktorý stroj je v porovnaní elektrická energia/produktivita najvýkonnejší a ktorý by stálo za to nahradiť? Rozhodli ste sa niekedy nesprávne, pretože ste mali málo alebo žiadne informácie?

Systém ZAPSI je určený na monitorovanie výrobných strojov s možnosťou zberu strojových dát, prípadne užívateľských dát zadávaných operátorom.

ONLINE prehľad všetkých pripojených pracovísk

 • strojových dát (produkcia, prestoje, štatistika vstupov, alarmy)
 • terminálových (užívateľských) dát (zákazka, operátorom zadané dôvody prestojov, chybné kusy, evidencia opráv/údržby)

Prehľad po prihlásení

Grafické výstupy

Dáta sú získavané priamo zo stroja, vďaka čomu sú informácie získané zo stroja prezentované v reálnom čase. Nazbierané dáta je potrebné vhodným spôsobom prezentovať a pracovať s nimi, na čo slúžia grafické výstupy systému. Pomocou grafických výstupov je možné získať všeobecný prehľad produkcie, prehľad prestojov (kedy, prečo a aký typ prestoja vznikol), informácie o takte výroby, prehľad chodu jednotlivých častí stroja. Systém sa zaoberá aj spotrebou elektrickej energie, je možné získať prehľad o spotrebe z daného stroja, linky alebo celej budovy. Zapsi poskytuje aj prehľad ďalších pripojených vstupov ako napr. otáčky, teplota, tlak atď. Systém ponúka štatistické údaje ako sú: paretov diagram prestojov podľa dĺžky trvania prestoja, štatistické grafy stavu stroja, štatistické grafy prestojov, OEE(Overall Equipment Effectiveness).

Výpočet OEE

Zber užívateľských dát

Okrem informácií týkajúcich sa strojov Zapsi zbiera aj údaje o užívateľoch. Tieto dáta sú zaisťované pomocou dotykového terminálu, na ktorom je spustená užívateľská aplikácia.

 • evidencia práce na pracovisku

  Štatistické grafy prestojov

 • prihlásenie pracovníka
 • evidencia začiatku / ukončenia práce na zákazke / operácii
 • evidencia typov prestojov
 • evidencia typov chyb
 • evidencia odstávok / opráv
 • zobrazenie informácií o výrobe
 • zobrazenie výrobnej dokumentácie
 • tlač etikiet

BARTECH SLOVAKIA je oficiálnym distribútorom systému ZAPSI pre Slovenskú republiku. Pre viacej informácií kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

Aplikácia MODO – Mobilné Doklady je určená na zrýchlenie skladových operácií, ako je výdaj, príjem, prevod, či inventúra za použitia 1D alebo 2D čiarových kódov. Aplikáciu je možné využívať na PDA termináloch s OS ANDROID 5.1 a vyššie spolu s prepojením na Váš ERP systém.  Čo nové prináša update aplikácie sa dozviete nižšie.

Nové rozdelenie licencií MODO

Ako vieťe, aplikáciu MODO je možné prepojiť s viacerými ERP systémami, ktorých zoznam nájdete TU. Ale vzhľadom na rozdielnu štruktúru jednotlivých ERP systémov a ich rozdielny rozsah integrácie sme sa aj my rozhodli pre rozdelenie aplikácie na dve verzie –  verziu BASIC a verziu PROVerzia BASIC naďalej ponúka všetky možnosti, na ktoré ste boli doposiaľ zvyknutí a sú integrované v naprostej väčšine spolupracujúcich ERP systémov. No v edícii PRO pribudli nové možnosti ako aj nové funkcie, ktoré si vyžadujú rozšírenú integráciu a v súčasnosti sú podporované predovšetkým ERP systémami ONIX a Amulet. Pevne veríme, že čo skoro pribudnú aj ďalšie systémy, s ktorými bude možné dole popísané funkcie plnohodnotne využívať.

Nastavenie synchronizácie

Online prenos dát

Výmena dát medzi ERP a aplikáciou MODO je u niektorých systémov, ktoré už spravili v svojom integračnom module potrebné zmeny, možná aj v online režime, ktorý zákazníkovi zrýchľuje prácu v sklade. Skladník tak po uzatvorení dokladu nemusí manuálne odosielať dáta do ERP  systému. Tie sa automaticky priebežne odosielajú na pozadí aplikácie a skladník tak môže pracovať na ďalšom doklade už s aktualizovaným počtom kusov na sklade. Prenos dát je tak ako u predchádzajúcej verzie možný cez WiFi alebo 4G sieť.

Šarže a UDI kódy

Vzhľadom na to, že do platnosti vstúpila nová vyhláška, ktorá popisuje presné označovanie tovaru zdravotníckeho charakteru cez tzv. UDI kódy, bola do aplikácie implementovaná aj táto nová funkcia. Zákazník tak získava v MoDo po nasnímaní UDI kódu informáciu o položke, ako je GTIN číslo, názov, šarža, prípadne dátum spotreby a pod. Táto funkcia je aktuálne podporovaná výhradne na PDA zariadeniach ZEBRA rady TC26 a vyššie s vybranými ERP systémami. Samotný číselník šarží a práca so šaržami je prístupná pre všetkých zákazníkov v edícii  PRO bez ohľadu na typ používaného PDA zariadenia..

Modo – tlač dokladu

Modul tlače dokladu

Aplikácia MODO poskytuje zákazníkom v edícii PRO aj možnosť tlače dokladu, ktorý bol doposiaľ vo verzii Basic za príplatok. Tlačiť môžete či už na stolnej tlačiarni etikiet v sklade alebo na priamo v teréne, na prenosnej tlačiarni, ktorú má pracovník pripevnenú na opasku. S touto funkciou dokáže skladník vytlačiť kompletný doklad, kde v hlavičke bude názov vašej spoločnosti, názov odberateľa a dátum vystavenia dokladu. Nižšie budú zobrazené jednotlivé položky, kódy a počty kusov. V päte dokladu je dostatok priestoru na podpis preberajúceho. Takto vytlačený dokument sa dá využiť ako dodací list, prípadne ako identifikátor dokladu, ktorý skladník odošle na pokladňu z terénu (dvor v stavebninách a pod.).

Rozdelenie podpory MoDo

S uvedením edície PRO sme pristúpili aj k revízii spôsobu poskytovania užívateľskej podpory. Pre zákazníkov sme pripravili možnosť vybrať si medzi dvoma variantami užívateľskej podpory, ktorá bude poskytovaná k aplikácii MODO. Prišlo tak k rozdeleniu na podporu STANDARD a ADVANCED. Zákazník  si tak môže vybrať, či chce mať prístup iba k aktuálnej verzii MODO, prípadne, či je pre neho dôležité mať aj priamy kontakt s technikom v prípade zmeny nastavení samotnej aplikácie. Bližší popis sa nachádza v tabuľke nižšie

BASIC PRO
Záruka na SW počas doby platnosti užívateľskej podpory** ÁNO ÁNO
Právo na pravidelnú aktualizáciu SW počas doby platnosti užívateľskej podpory ÁNO ÁNO
Elektronickú (mailovú) podporu s reakčnou dobou 72hod. ÁNO —–
Elektronickú (mailovú) podporu s reakčnou dobou 48hod. —- ÁNO
1x prenos licencie na iné android zariadenie ÁNO —-
Neobmedzený počet prenosov licencie na iné Android zariadenie —- ÁNO
Prístup k SW dokumentácii ÁNO ÁNO
Telefonické konzultácie Po-Pia 8:00-16:00 hod. —- ÁNO
Vzdialená podpora – vzdialené pripojenie priamo k PC, alebo Android zariadeniu —- ÁNO

** Záruka na SW sa nevzťahuje na užívateľské chyby a chyby vstupných číselníkov

V prípade, že chcete dostávať pravidelné, aktuálne informácie o našich SW a HW riešeniach, neváhajte sa zahlásiť na odber nášho newslettra. Alebo sa informujte priamo na adrese obchod@bartech.sk.

Spolupráca firmy BARTECH SLOVAKIA a firmy KROS prináša už vyše 4 rokov zákazníkom možnosť využívať pre prácu v skladoch či pre prijímanie objednávok v teréne mobilné terminály s aplikáciou MODO. Aplikácia MODO spolupracuje s oboma najpredávanejšími ERP systémami firmy Kros OMEGA a ONIX.

 

Ak sa chcete dozvedieť, kde a v čom vám môže toto riešenia uľahčiť prácu, či ako sa líši funkčnosť aplikácie MODO pri napojení na systém OMEGA či ONIX, prihláste sa na Festival informácií, ktorý pre svojich zákazníkov usporiadala práve firma KROS. V rámci tohto festivalu, ktorý prebieha celý týždeň, bude v piatok 28.5 v 13:00 prezentované riešenie MODO – zrýchlenie a spresnenie skladových operácií. Obchodný riaditeľ firmy BARTECH SLOVAKIA p. Miroslav Tománek spolu s pánom Milanom Seliakom z firmy KROS vám poskytnú všetky potrebné informácie k tomu, ako postupovať, ak by ste sa aj vy chceli stať spokojnými užívateľmi tohto riešenia.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.