Archív pre zančku: keyence

Spoločnosť FACTCOOL expandujúca v segmente e-commerce požadovala skenovanie rôznych typov kódov na automatickej sortovacej linke, kde prebieha značenie tovaru a roztriedenie podľa logiky interného systému. Problém s riešením, ktoré mal zákazník už implementované bolo najmä v tom, že nainštalované skenery neboli schopné sa adaptovať na rôzne veľkosti a kontrasty kódov, aj vzhľadom na povahu tovaru, ktorý spoločnosť FACTCOOL zastrešuje. Ide predovšetkým o oblečenie a módne doplnky, kedy tovar môže byť zabalený v krabici, plastovom obale alebo vo fólii. Kódy sa štandardne nachádzajú pod fóliou a preto bolo zložité nastaviť predchádzajúce riešenie, ktorého efektivita sa pohybovala okolo 60%. Zákazník požadoval zvýšenie efektívnosti skenovania, čo je ďalej naviazané na niekoľko procesov s prepojením na zákazníkov ERP systém.

NÁVRH RIEŠENIA

Vzhľadom na celú logiku, ktorá je obsiahnutá v sortovacej linke s prepojením na zákaznícky ERP systém sme navrhli použiť skenery KEYENCE SR-5000W, ktoré sú prioritne určené pre čítanie rôznych kódov na linkách v e-commerce, či logistike. Pri testoch boli použité 4 ks skenerov SR-5000W aby sa zabezpečilo čítanie kódu, ktorý sa z povahy tovaru môže nachádzať na rôznych stranách. Tovar je síce vysunutý pomocou vymedzovačov do určitej pozície na páse, môže byť však rôzne stočený. Aj preto sme použili SR-5000W (wide), aby sme pokryli celé zorné pole, kde sa môže kód nachádzať.

Ďalšou výzvou bolo nastavenie skenerov na rôzne veľkosti a typy kódov – veľkosť kódov je v rozmedzí 15x10mm až po kódy o rozmeroch 70x30mm. Bolo tiež potrebné zabezpečiť, aby skener vedel čítať ako kódy EAN 13, tak aj kód 128 bez dodatočných nastavení v rýchlom slede a odoslať naskenované dáta do nadradeného systému. Pri finálnej inštalácii boli použité 4ks skenerov KEYENCE SR-5000W spolu s držiakom na linku a komunikačným boxom. Samozrejmosťou bola inštalácia a kalibrácia zariadení na zákaznícke kódy s následným technickým supportom počas testovania.

Výrobné spoločnosti používajú rôzne formy značenia (tlačené etikety, priame značenie-DPM) na sledovanie výrobkov od momentu výroby až po miesto predaja. Etikety na produktoch môžu byť zle vytlačené, málo kontrastné, poškriabané alebo inak poškodené, a to až do tej miery, že sa stanú nečitateľnými. Problémové skenovanie kódov na obale v dodávateľskom reťazci môže spomaliť výrobné linky a spôsobiť sťažnosti, či dokonca hromadné vrátenie tovaru výrobcovi.

Verifikátory čiarových kódov vás vedia od týchto starostí a obáv oslobodiť. Vedia zmerať kvalitu kódov a poskytnúť vám informáciu či a v akej miere odpovedajú ISO normám platným pre daný typ kódu. Verifikátor priradí meranému kódu celkovú známku na stupnici od A po F, čo vyjadruje predovšetkým rozsah súladu s normou a nepriamo tak aj ich čitateľnosť. Výsledná známka zodpovedá najhoršej známke zo všetkých vyhodnocovaných parametrov, medzi ktoré patrí najmä kontrast kódu, jeho modulácia, stupeň poškodenie či dekódovateľnosť. Na základe výsledného protokolu o meraní je možné identifikovať problémy, ktoré vznikajú pri vytváraní kódov a vykonať potrebné nápravné opatrenia. Konečný protokol o verifikácii je pre vás taktiež veľmi dobrým argumentom pri jednaní s odberateľmi, ktorí sa pokúšajú kvalitu kódov spochybniť či reklamovať.

Ako často verifikovať

Verifikácia kódov, či už sa jedná o klasické tlačené kódy alebo o trvalé DPM značenie, nie je prioritne určená na kontrolu každého kusu z výroby. Vzhľadom na výrobné takty niektorých liniek by to všade ani nebolo možné, ale ide teda skorej o proces, ktorý sa používa najmä pri nábehu novej výroby alebo v pravidelných intervaloch prebiehajúcej sériovej výroby.

Na kontrolu kvality tlačených kódov, či DPM kódov (mikroúder, laser) najčastejšie zákazníkom odporúčame zariadenia REA, či AXICON. V prípade, že nás zákazník kontaktuje ohľadom verifikácie jeho kódov, je potrebné si najprv ujasniť,  aké typy kódov, aké veľkosti a na akom povrchu budeme merať. Od toho sa potom odvíja výber vhodného typu prístroja.

Verifikátory REA ponúkajú aj široké množstvo príslušenstva, ktoré Vám pomôže k ideálnemu nastaveniu a pohodlnejšej verifikácii Vašich kódov:

Overovanie on-line

Keď zákazník požaduje overovanie kódov priamo na výrobnej linke (za chodu), odporúčame zvyčajne nasadenie čítačiek čiarového kódu KEYENCE. U týchto priemyselných, stacionárnych čítačiek je možné nastaviť tzv. master kód – čiže kód ktorý bude slúžiť ako predloha na porovnanie s načítaným kódom priamo na linke. Systém automaticky po nasnímaní kódu vyhodnotí základné parametre kódu a v prípade, že je kód horšej kvality ako master, vypíše hlásenie o nesúhlasnom kuse. Je potrebné si však uvedomiť, že takéto riešenie Vám dáva informáciu len o zhode/nezhode s master kódom, no neposkytuje Vám oficiálnu certifikáciu k danému kódu podľa noriem ISO a tiež neviete z porovnávacieho SW dostať podrobný report o tom, ktorý parameter na konkrétnom kóde nevyhovuje. Preto aj v týchto prípadoch je dobré mať vo firme najmenej jeden verifikátor, ktorý vám o kvalite kódu povie všetko potrebné.

Pokiaľ potrebujete viacej informácií neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.