Tag Archive for: Čítačka kódov pre logistiku

Spoločnosť FACTCOOL expandujúca v segmente e-commerce požadovala skenovanie rôznych typov kódov na automatickej sortovacej linke, kde prebieha značenie tovaru a roztriedenie podľa logiky interného systému. Problém s riešením, ktoré mal zákazník už implementované bolo najmä v tom, že nainštalované skenery neboli schopné sa adaptovať na rôzne veľkosti a kontrasty kódov, aj vzhľadom na povahu tovaru, ktorý spoločnosť FACTCOOL zastrešuje. Ide predovšetkým o oblečenie a módne doplnky, kedy tovar môže byť zabalený v krabici, plastovom obale alebo vo fólii. Kódy sa štandardne nachádzajú pod fóliou a preto bolo zložité nastaviť predchádzajúce riešenie, ktorého efektivita sa pohybovala okolo 60%. Zákazník požadoval zvýšenie efektívnosti skenovania, čo je ďalej naviazané na niekoľko procesov s prepojením na zákazníkov ERP systém.

NÁVRH RIEŠENIA

Vzhľadom na celú logiku, ktorá je obsiahnutá v sortovacej linke s prepojením na zákaznícky ERP systém sme navrhli použiť skenery KEYENCE SR-5000W, ktoré sú prioritne určené pre čítanie rôznych kódov na linkách v e-commerce, či logistike. Pri testoch boli použité 4 ks skenerov SR-5000W aby sa zabezpečilo čítanie kódu, ktorý sa z povahy tovaru môže nachádzať na rôznych stranách. Tovar je síce vysunutý pomocou vymedzovačov do určitej pozície na páse, môže byť však rôzne stočený. Aj preto sme použili SR-5000W (wide), aby sme pokryli celé zorné pole, kde sa môže kód nachádzať.

Ďalšou výzvou bolo nastavenie skenerov na rôzne veľkosti a typy kódov – veľkosť kódov je v rozmedzí 15x10mm až po kódy o rozmeroch 70x30mm. Bolo tiež potrebné zabezpečiť, aby skener vedel čítať ako kódy EAN 13, tak aj kód 128 bez dodatočných nastavení v rýchlom slede a odoslať naskenované dáta do nadradeného systému. Pri finálnej inštalácii boli použité 4ks skenerov KEYENCE SR-5000W spolu s držiakom na linku a komunikačným boxom. Samozrejmosťou bola inštalácia a kalibrácia zariadení na zákaznícke kódy s následným technickým supportom počas testovania.