Archív pre zančku: 600DPI

V poslednej dobe sa stále častejšie stretávame s požiadavkami zákazníkov na zjednodušenie vytvárania, správy a tlače štítkov. Centralizácia tlače štítkov je cesta, ako znížiť potrebu času na prípravu tlače ako aj samotný proces tlačenia. Ďalším prínosom tohto riešenia je taktiež zníženie chybovosti v celom procese vytvárania tlače štítkov a zamedzenie neoprávneným zásahom do finálneho vzhľadu etikety. 

Takú požiadavku sme pred časom obdržali aj od nášho významného zákazníka ZELINÁRSKA s.r.o., a v tomto článku prinášame stručné zhrnutie ako tento proces prebiehal.

Požiadavka zákazníka

Základnou požiadavkou zákazníka bolo vyriešiť tlač expedičných etikiet, ktoré by bolo možné vytvárať a editovať na jednom mieste, v jednom programe a súčasne odosielať na ktorúkoľvek tlačiareň v sieti. Cieľom bolo zabezpečiť tak tlač v presne stanovený čas na starej aj novej prevádzke. Zákazník tiež požadoval používanie špeciálneho kódu GS1 Databar. Doposiaľ mal zákazník pre tlač k dispozícii iba základnú verziu SW Labelview BASIC.

GS1 Databar je lineárny čiarový kód, do ktorého sa dá zakódovať viac údajov o tovare. Vždy obsahuje GTIN produktu a môže obsahovať dátum, šaržu, hmotnosť a ďalšie údaje. Kód sa s narastajúcim množstvom údajov zväčšuje, preto sa vždy kódujú len nevyhnutne potrebné údaje.

  • Keď obsahuje dátum, je nástrojom riadenia zásob
  • Keď obsahuje číslo šarže, je nástrojom spätnej vysledovateľnosti
  • Môže obsahovať aj dátum aj šaržu

Návrh a realizácia riešenia

Nakoľko zákazník disponoval len základnou verziou programu Labelview Basic, bolo nutné na základe požiadaviek prejsť na verziu Labelview GOLD, ktorá umožňuje sieťový management tlače etikiet podľa stavu balenia na jednotlivých pracovných pozíciách. Vďaka tejto verzii programu vieme teda zabezpečiť tlač z kancelárie vedúceho výroby/vedúceho expedície presne na konkrétnej tlačiarni štítkov vo firemnej sieti, ktorá prislúcha danému pracovisku. Toto riešenie dokáže minimalizovať čas na označenie prepravného balenia etiketami pre následné vyskladnenie.

Zo strany Bartech Slovakia bol teda dodaný nový SW Labelview GOLD, vykonaná inštalácia anstavenie programu, prenos predchádzajúcich licencií na iné PC a následné zaškolenie obsluhy. Vďaka skúsenostiam našich technikov sa taktiež predišlo tomu, aby zákazník prerábal celú databázu etikiet. Nainštalované boli nové tlačiarne etikiet, ktoré sme následne pridali do aktuálneho zoznamu tlačiarní v starej a novej prevádzke.

Použitý SW a HW

Pri realizácii projektu bol použitý SW Labelview GOLD VM (virtual machine), ktorý bol inštalovaný na virtuálne PC. Na nové expedičné miesta boli nasadené tlačiarne TOSHIBA B-EX4T2 TT 600 DPI Flat head, ktoré dokázali splniť požiadavku na rýchlu a kvalitnú tlač expedičných etikiet v súlade s predstavami zákazníka.

Slovo zákazníka

Chceme sa pracovníkom firmy BARTECH SLOAVKIA poďakovat za ústretový a profesionálny prístup, ktorý  nám pomohol zvýšiť kvalitu a efektivitu výstupnej kontroly u všetkých našich závodov.

Anikó Pellérdi

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.