Tag Archive for: zebra fs20

Potreba identifikácie komponentov počas výroby, zabezpečenie systému TRACEABILITY pre splnenie podmienok INDUSTRY 4.0. , či nastupujúceho INDUSTRY 5.0. alebo skenovanie balíkov a tovaru na logistike – to je iba zlomok operácií, ktoré je nutné zabezpečiť personálne aj hardvérovým vybavením v procese výroby a logistiky. Uvažujete aj Vy o nasadení riešenia, ktoré zabezpečí zber všetkých potrebných informácií bez zásahu obsluhy?

V procese výroby sa môžeme stretávať s rôznymi úkonmi, kde je potrebné snímať 1D alebo 2D kódy – môže ísť o pracovisko montáže, kompletizačné pracoviská alebo stanice na kontrolu kvality. Práve pri kontrole kvality sa často daný komponent vkladá do prípravku napojeného na rôzne čidlá, senzory prítomnosti a pod. Bežnou praxou však je, že po založení do prípravku musí obsluha zobrať ručný skener (káblový/bezkáblový) a zosnímať kód pre identifikáciu dielu v systéme a zaznačiť potrebné kontrolované parametre týkajúce sa kvality finálneho výrobku (farba, škrabance, prítomnosť kódu a komponentov, skrutky a pod.). Pre zrýchlenie takýchto operácií je možné nasadiť riešenie od ZEBRA TECHNOLOGIES v podobe nových skenerov „FIS“ (Fixed Industrial Scanners) alebo v tzv. prevedení „VS“ (Vision System).

V prípade FIS skenerov je možné snímanie kódov na výrobkoch hneď po založení do prípravku alebo pri pohybe na výrobnej linke bez zásahu obsluhy. Tiež môže slúžiť na rýchle nasnímanie výrobného príkazu, kedy nie je nutný fyzicky brať ručný skener do ruky. Skener môže snímať kontinuálne, kedy čaká na prítomnosť kódu v zornom poli  a následne zosnímaný kód odosiela do nadradeného systému na spracovanie, alebo môže byť snímanie spustené externým snímačom prítomnosti (pre prípad, kedy by svetlo zo skenera mohlo negatívne ovplyvňovať výkon pracovníka na linke pri neustálom svietení). Fixný skener však môže byť použitý už pri samotnej tvorbe etikety, kedy kontroluje jej kvalitu a čitateľnosť – zabezpečíte tak, že Váš výrobok alebo diel nebude označený nečitateľným kódom.

Pomocou komplexného riešenia Vision system dokážete zabezpečiť kontrolu kvality dielov. Po založení do prípravku môžete kontrolovať napríklad prítomnosť dielu, farbu alebo kontrolou kritických bodov, kde vzniká najväčší počet chýb (škrabancov, preliačin a podobne). Vďaka tomuto systému je možné dosiahnuť vyššiu efektivitu, minimalizovať ľudskú chybovosť pri kontrole kvality a spoľahlivo zabezpečiť TRACK & TRACE.

V neposlednom rade je možné použiť FIS skenery ZEBRA na logistike – ich umiestnenie môže byť napr. na expedičných bránach. V tomto prípade sa obsluha VZV venuje plne len nakládke a vykládke tovaru a skenovanie prebieha autonómne pri prejazde bránou. Signál o prečítaní/neprečítaní kódu môže vodič VZV dostať napríklad pripojeným majákom alebo semaforom. Skener však môže byť umiestnený aj priamo na VZV. Čítanie tak prebehne už pri nakladaní palety.

Chceli by ste sa dozvedieť viac, prípadne vykonať testy priamo vo Vašej prevádzke? Neváhajte sa nám ozvať na obchod@bartech.sk.