Archív pre zančku: VisibilityIQ

V tomto článku Vám ponúkneme bližší pohľad na služby OneCare, VisibilityIQ a ostatné podporné služby od spoločnosti Zebra, ktorých cieľom je maximalizovať prevádzkyschopnosť zariadení. Pomocou týchto služieb dokážete predchádzať rôznym nečakaným výpadkom zariadení, ktoré môžu negatívne ovplyvniť Vašu výrobu či logistiku.

Zebra OneCare

Zebra OneCare je tzv. servisný kontrakt, pomocou ktorého môžete rozšíriť záruku svojich zariadení z hľadiska doby poskytnutej záruky, ale aj z hľadiska poskytovaných služieb. Zakúpiť servisný kontrakt odporúčame už pri kúpe nových zariadení. Ponúka komplexnejšie služby ako bežná záruka, ktoré je možné využiť aj po uplynutí záručnej doby počas platnosti servisného kontraktu. Servisný kontrakt je možné zakúpiť aj dodatočne na používané alebo refurbished zariadenia. Vďaka Zebra OneCare získate rozšírené podmienky záruky, včasnejší návrat zariadení zo servisných stredísk, podporu od odborníkov, ktorý dôkladne poznajú Vaše zariadenia, získate certifikovaná opravy s autorizovanými dielmi spolu s bezpečnostnými aktualizáciami firmvéru a softvéru.

Spoločnosť Zebra má v ponuke niekoľko druhov servisných kontraktov prispôsobených potrebám jednotlivých zákazníkov:

  • Zebra OneCare TSStechnická podpora počas pracovných dní, aktualizácie operačného systému a zabezpečenia zariadení. Uzatvára sa na dobu 1,3 alebo 5 rokov.
  • Zebra OneCare SV – výhody TSS + oprava zariadenia do 5 pracovných dní od prijatia zariadenia do servisného centra (vrátane spiatočnej dopravy), aplikácia na diagnostiku mobilných terminálov a tabletov, oprava zariadenia v prípade vzniku poruchy bežným používaním. Uzatvára sa na dobu 2 alebo 3 rokov.
  • Zebra OneCare SV with accitendal damage – výhody SV + dodatočné krytie 10-20% opráv pri poškodení zariadenia.
  • Zebra OneCare Essential – výhody SV + oprava zariadenia do 3 pracovných dní od prijatia zariadenia do servisného centra (vrátane spiatočnej dopravy), plné krytie v prípade poškodenia zariadenia (prasknutý displej,  opotrebovaná tlačová hlava). Uzatvára sa na dobu 3 alebo 5 rokov.
  • Zebra OneCare Select – výhody Essential + ak dôjde k poruche zariadenia, zákazníkovi je odoslané náhradné zariadenie v ten deň, 24/7 technická podpora. Súčasťou je uvedenie zariadenia do prevádzky. Uzatvára sa na dobu 3 alebo 5 rokov.

Súčasťou každého servisného kontraktu je nástroj VisibilityIQ. K dispozícii sú sú tiež voliteľné služby: uvedenie zariadenia do prevádzky (inštalácia špecifikovaného OS, aplikácií, konfigurácia zariadenia, montáž príslušenstva), pokročilé uvedenie zariadenia do prevádzky (nastavenie podľa MDM/EMM, montáž príslušenstva tretích strán), Visibility IQ Foresight, Battery maintanance serviceBattery refresh service.

VisibilityIQ

VisibilityIQ je cloudová aplikácia, ktorá je bezplatne k dispozícii k servisným kontraktom Zebra OneCare. Prostredníctvom tejto aplikácie získate:

  • detailné informácie a prehľad zariadení odoslaných do servisného strediska s popisom vykonaných opráv,
  • údaje o vykonaných opravách – koľko času oprava trvala, či sa závada na zariadení opakovala, či termín dodania opraveného zariadenia spĺňa podmienky určené v servisnom kontrakte,
  • zoznam zariadení, pre ktoré sú dostupné bezpečnostné aktualizácie a zoznam zariadení, ktoré používajú najnovšiu verziu OS,
  • prehľad aktívnych servisných kontraktov spolu s grafom, v ktorom sú zariadenia zotriedené podľa dátumu expirácie kontraktu.

VisibilityIQ Foresight

Foresight je voliteľná služba, ktorá rozširuje VisibilityIQ. Svojimi funkciami presahuje akýkoľvek systém pre správu zariadení (MDM) .Poskytuje historické údaje ako aj aktuálne informácie o zariadeniach, medzi ktoré patria: stav batérií, životnosť batérií, chybové hlásenia z tlačiarní, metriky skenovania, informácie o zariadeniach, ktoré neboli dlhší čas pripojené a veľa ďalších užitočných dát. Vďaka inteligentným funkciám dokáže predpovedať a predchádzať potenciálnym problémom. Toto riešenie je možné integrovať spolu s MDM, aby ste získali informácie, ktoré Váš súčasný systém nedokáže poskytnúť. V prípade, že nevyužívate MDM, VisibilityIQ Foresight môžete používať aj ako samostatný systém na získavanie informácií o Vašich zariadeniach.

Battery maintanance service

Správne fungovanie zariadení je podmienené tým, aby boli batérie v optimálnom stave. Ak príde k zlyhaniu batérie, môže to Vašu spoločnosť stáť cenný čas, ktorý zamestnanec strávi riešením problémov, ktorým sa dá pomocou služby Battery maintanance service predísť. Problémy s batériami patria k jedným z najčastejších dôvodov nefunkčnosti zariadení.

Táto služba je rozšírenie servisného kontraktu OneCare o dodatočné krytie na batérie v zariadeniach. V prípade, že na zariadení vznikne porucha a dorazí do servisného centra, sú vykonané aj testy batérie. Ak je kapacita batérie menšia ako 80%, batéria je vymenená. Služba je k dispozícii vo verziách standard a premium. Pri verzii standard je pri jednotlivých zariadeniach poskytnutá jedna výmena batérie počas doby trvania kontraktu. Pri verzii premium nie je obmedzené množstvo vymenených batérií pri jednotlivých zariadeniach. Súčasťou služby je aj likvidácia starých batérií ekologickým spôsobom.

Battery refresh service

Je aktívna služba od spoločnosti Zebra, kde je monitorované používanie jednotlivých batérií. Pomocou algoritmov je definovaná predpokladaná životnosť batérie. Ak je životnosť batérie menej ako 30 dní, zákazníkovi je dodaná nová batéria. Okrem toho zákazník môže sledovať životnosť jednotlivých batérií v cloudovej aplikácii VisibilityIQ.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.