Archív pre zančku: softvérové riešenie

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z našich úspešných riešení je aj CODE CHECKER implementovaný v minulom roku v spoločnosti AAH Plastics, ktorá sa zaoberá výrobou plastových dielov pre automobilový priemysel. Vo výrobnom parku Solčany vznikla požiadavka na dodanie riešenia s cieľom zlepšenia úrovne kvality baliaceho procesu.

Požiadavka zákazníka

Spoločnosť AAH Plastics potrebovala systém pre kontrolu pracovného postupu pri balení plastových dielov. Vyrobené diely sú vkladané do boxov, následne sú naplnené boxy ukladané na paletu. Požiadavkou zákazníka bolo zabrániť chybám pri kompletizácii palety. Inými slovami, aby boli na paletu ukladané správne typy boxov a dielov v správnom počte.

Navrhnutý hardvér

Keďže zákazník už používa značenie 1D alebo 2D kódom na dieloch, boxoch aj paletách, táto časť riešenia odpadla. Zostalo určiť správny hardvér na snímanie kódov. Nakoľko sa v aplikácii určenej pre terminál nebudú zadávať vstupy ručne, ale len prostredníctvom snímania kódov, zvolili sme terminál bez fyzickej klávesnice ZEBRA TC52 so vstavaným 2D skenerom, ktorý umožňuje rýchle a spoľahlivé snímanie. Toto zariadenie disponuje nízkou hmotnosťou a kompaktnými rozmermi aj napriek tomu, že je vybavené veľkým 5-palcovým displejom, na ktorom budú zobrazené údaje dobre čitateľné. Vďaka vysokokapacitnej batérii je zabezpečená nepretržitá prevádza terminálu počas celej pracovnej zmeny.

Navrhnutý softvér

Po vykonanej analýze procesov sme dospeli k rozhodnutiu, že vhodným riešením pre zákazníka je naša aplikácia CodeChecker, ktorú sme prispôsobili jeho špecifickým požiadavkám. Celé riešenie pozostáva z dvoch častí – webovej a Android aplikácie.

Webová aplikácia obsahuje administračnú časť riešenia, kde je správa terminálov, pracovných predpisov a užívateľov. V časti Prehľad výroby zaznamenaná činnosť operátorov pri kontrolovaní paliet a umožňuje používateľom zozbierané dáta prehliadať, filtrovať a exportovať.

Android aplikácia, ktorá beží v prenosných termináloch ZEBRA, je určená pre fyzickú kontrolu pracovného postupu pri procese kompletizácie palety. Operátor sa prihlási do aplikácie a postupne sníma kódy na paletách, boxoch, dieloch a pomocou tlačidiel odpovedá na otázky kontrolného postupu. Ak operátor nedodrží pracovný postup, aplikácia ho upozorní a vyžiada si opakovanie kontroly. Ak nastane táto situácia, je odoslané varovné hlásenie mailom nadriadeným osobám.

Nasadenie riešenia u zákazníka

Objednávku na dodávku uceleného riešenia sme od zákazníka prijali 4.11.2021 a už o mesiac, začiatkom decembra prebehla inštalácia kompletného riešenia a spustila sa testovacia prevádzka. Poznatky nazbierané počas testovacej prevádzky boli implementované v priebehu niekoľkých dní a pred koncom roka celé riešenie prešlo do ostrej prevádzky. Riešenie sa ukázalo ako plne funkčné a odpovedajúce vstupným požiadavkám. Postupom času boli do riešenia na základe zákazníckych požiadaviek pridané nové funkcie, ktoré rozšírili možnosti nasadenia tejto aplikácie. Napríklad pridanie načítavania sériového čísla z boxu alebo kontrola snímaných kódov na základe prefixu.

Hlavné výhody riešenia

  • Evidencia predpisov k jednotlivým dielom
  • Evidencia operátorov a ich práce
  • Online prístup k dátam zozbieraným vo výrobe
  • Rýchle vyhľadávanie informácií o jednotlivých dieloch
  • Export zozbieraných údajov vo formáte *.xlsx pre ďalšie spracovanie
  • Intuitívne grafické používateľské rozhranie aplikácie = rýchle zaškolenie operátorov
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.