Sledovanie výroby on-line

Potrebujete získať prehľad o stave jednotlivých zákaziek v reálnom čase, aby ste mohli pružnejšie reagovať na nové požiadavky výroby aj zákazníkov ?

Je Vašou ďalšou požiadavkou zaznamenávanie presného času stráveného vykonávaním jednotlivých výrobných operácií, od čoho firma očakáva presnejšie vyhodnocovanie efektivity zákaziek a zlepšenie plánovania výroby ?

Potom máme pre Vás to najlepšie riešenie!

NÁVRH RIEŠENIA

Zber dát z výroby bude vyriešený použitím sieťových, stacionárnych terminálov SEMBOX s pripojeným snímačom čiarového kódu. Všetky údaje o zákazke – číslo zákazky, číslo robotníka, číslo operácie k danej zákazke atď. – sú vytlačené na výrobnom liste vo forme čiarových kódov a ich zadávanie do systému prebieha snímaním príslušného čiarového kódu, čím sa zadávanie údajov zrýchľuje a súčasne sa minimalizuje chyba ľudského faktoru. V prípade prihlásenia obsluhy na pracovisku bez ukončenia predchádzajúcej operácie musí byť obsluha na túto skutočnosť upozornená (možnosť ponúknuť ukončenie predchádzajúcej operácie). V prípade neukončenia predchádzajúcej operácie musí byť blokované prihlásenie na výkon ďalšej operácie vo výrobe.Evop_ Schema-Prehľady nad zozbieranými údajmi budú vytvárané v intranetovej aplikácii, čím sa zaistí prístupnosť týchto prehľadov pre viacerých pracovníkov firmy bez nutnosti inštalovať špeciálny SW. Vďaka tejto technológii bude možné výrobné prehľady zobrazovať aj na mobilných zariadeniach s ľubovoľným internetovým prehliadačom. Prístupy budú rozdelené do viacerých úrovní podľa prístupových práv.

Realizácia riešenia

Jedná sa o pracovisko priamo vo výrobných halách, kde sú vykonávané operácie súvisiace s danou zákazkou – rezanie, brúsenie, zváranie, opieskovanie atď. Toto pracovisko je vybavené terminálom SEMBOX s pripojeným snímačom čiarového kódu. Prostredníctvom údajov na displeji zariadenia SEMBOX je obsluha informovaná o očakávaných vstupných údajoch – prihlásenie obsluhy, zadanie čísla zákazky, kódu operácie a stavu operácie. V prípade chybne zadaných údajov je obsluha informovaná zobrazením chybového hlásenia na zariadení SEMBOX.

Pracovisko MAJSTER VÝROBY

Všetky dáta zadané na pracovisku VÝROBA sú zaznamenávané do SQL databázy. Majster výroby môže cez webové rozhranie pristupovať k aplikácii, ktorá umožňuje rôzne náhľady nad týmito dátami. Podľa zvoleného filtru je možné takto zobraziť napr. celkový čas odpracovaný na tejto zákazke, celkový čas danej operácie na zákazke, odpracovaný čas konkrétneho pracovníka na zákazke atď. Majster výroby má možnosť editovať číselníky operátorov, odberateľov aj operácií. Samozrejmosťou je možnosť manuálnej opravy záznamu cez prístupové heslo ….

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Toto riešenie je Vám okamžite k dispozícii. V prípade vlastných požiadaviek vykonáme analýzu na základe ktorej Vám ponúkneme nové riešenie. Súčasťou inštalácie je aj zaškolenie obsluhy.

Využitím SW riešenia QUALTIN (https://mobilneriesenia.sk/qualtin-nastroj-nie-len-pre-zber-dat-z-vyroby/ ) bude čas samotného programovania aplikácie výrazne skrátený, čo umožní rýchlejšie nasadenie do ostrej prevádzky a zníženie nákladov spojených s nasadením riešenia . Taktiež jednoduchosť konfigurácie zariadení SEMBOX ( žiadny operačný systém ) a jeho pripojenie k už vybudovanej firemnej ethernet sieti prispeje k skráteniu času inštalácie .

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.