BARTECH SLOVAKIA

Odborný Seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár

AKTUÁLNE TRENDY VO VÝROBE

08:30 – 09:00  Registrácia účastníkov
09:00 – 10:00  Kontroly pracovných postupov
10:00 – 10:45  ZAPSI – výrobné dáta pod kontrolou
10:45 – 11:00  coffe break
11:00 – 11:30  Automatizácia v priemysle
11:30 – 11:45  Verifikácia kódov vo výrobe
11:45 – 12:00  Prínosy profylaktického servisu
12:15 – 13:00  obed
13:00 – 14:00  Honeywell zariadenia pre výrobu

Seminár je určený predovšetkým pre vedúcich výroby, majstrov vo výrobe a pracovníkov oddelenia kvality.

Seminár sa uskutoční dňa:

14.6.2022

Miesto konania:

Wellness hotel SPARK

Prihlasovať sa môžete vyplnením formulára.

Tešíme sa na stretnutie s Vami,

Odborný garant seminára:
Miroslav Tománek, obchodný riaditeľ

Prihláška