MODO – mobilné doklady Android

Aplikácia MODO – MObilné DOklady je určená pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez čiarový 1D, alebo 2D kód. Nahrádza staršie riešenie Mobilný skladník, ktoré bolo určené pre Windows terminály. MODO pracuje na nových, moderných mobilných zariadeniach s operačným systémom Android 5.1 a vyšší.

S aplikáciou dokážete vytvárať elektronické skladové doklady ako je príjem, výdaj, prevod medzi skladmi, bežná inventúra, či tzv. príjem, výdaj a inventúra podľa zoznamu a tiež aj vytvárať prijaté objednávky v teréne.

Uľahčí, spresní a zrýchli vám prácu v sklade. MODO nenahrádza váš skladový systém, ale využíva dáta vášho skladového systému, predovšetkým skladových kariet, firiem, šarží a prijatých a vydaných objednávok. Pri práci s terminálom iba načítavate kódy tovaru a ostatné potrebné údaje zadávate cez klávesnicu. Dáta sa napokon synchronizujú cez vašu Wi-Fi, alebo cez dátovú sieť mobilného operátora. Priamo z prenosného terminálu môžete tlačiť aj zoznam vydaných, prijatých, alebo objednaných položiek na Honeywell a Zebra tlačiarňach, ktoré sú pripojené cez Bluetooth, WiFi, alebo LAN. S nadstavbovou aplikáciou MPrint je možné priamo z terminálu tlačiť taktiež štítky na označenie tovaru či expedičné štítky na krabice a palety.

Dostupnosť jednotlivých funkcií aplikácie MODO je treba vždy overiť podľa použitého skladového systému. Nie každý systém podporuje všetky možnosti MODO v plnej miere. Preto nasadenie aplikácie konzultujte vždy s naším obchodným oddelením alebo dodávateľom vášho skladového systému.

Kľúčové vlastnosti aplikácie MODO

 • intuitívne ovládateľná aplikácia, akú poznáte z mobilov a tabletov
 • štandardné skladové doklady Príjem, Výdaj, Prevod, Inventúra
 • príjem, výdaj  podľa zoznamu (obj.) a inventúra podľa zoznamu
 • zobrazenie počtu rozpracovaných dokladov na hlavnej obrazovke
 • vytváranie objednávky na zákazníka priamo v “teréne”
 • tlač dokladov a štítkov na mobilných tlačiarňach
 • práca s bežnými položkami aj tovarom s premennou hmotnosťou
 • voliteľne možnosť zadávať šaržu či výrobné čísla
 • práca s UDI/GS128 kódmi, automatický rozklad kódu
 • detailná informácia o tovare, prístupná z rozpracovaného dokladu
 • editácia položiek v doklade, prehľadný výber dokladov pre export
 • užívateľská úprava názvov číselníkov, dokladov aj miesta uloženia
 • on-line komunikácia s počítačom pre výmenu dát cez WiFi aj mobilné dáta
 • on-line licencia s jednoduchou migráciou na iné – nové zariadenie

Dátová štruktúra – vstupné číselníky a výstupné doklady

Pre správnu činnosť MODO vyžaduje minimálne vstupné číselníky SKLADY, FIRMY a KARTY. A ak chcete využívať aj funkciu príjmu a výdaja podľa zoznamu či šarže, je treba naplniť aj číselníky OBJEDNÁVKY a ŠARŽE. Výstupné dátové súbory sú PRÍJEM, VÝDAJ, OBJEDNÁVKA, INVENTÚRA a PREVOD. Aplikácia umožňuje pracovať s bežnou inventúrou naslepo, ale aj inventúrou podľa zoznamu.

Dátová štruktúra MODO je kompatibilná s predchádzajúcim riešením Mobilný skladník MSU. Vstupné číselníky aj výstupné dátové súbory sú v textovom CSV/TXT formáte. S týmto formátom dokáže pracovať väčšina skladových systémov, takže prepojenie na váš informačný systém nebude problém. Navyše máte možnosť ukladania výstupných dokladov aj do štruktúrovaného XML formátu alebo priamo do SQL tabuliek.

Komunikačné rozhranie

Aplikácia MODO komunikuje s počítačom cez bezdrôtovú sieť. K prenosu a synchronizácii dát medzi PC a mobilným zariadením sa využíva webová služba. Preto v inštalačnom balíčku MODO nájdete okrem samotnej Android aplikácie a dokumentácie aj inštalačný súbor webovej služby XAMPP. Chovanie webovej služby je riadené PHP skriptom, ktorý je editovateľný. Ľahko si môžete tak nastaviť vlastnú cestu k vstupným číselníkom, objednávkam aj výstupným dokladom. Okrem toho si môžete upraviť aj ich názvy do podoby, akú vyžaduje váš informačný systém. Ak vaša práca v sklade vyžaduje nasadenie viacerých skladníkov, je možné pre každého z nich definovať prístup k objednávkam oddelene. Samozrejme Môžete využiť aj inštaláciu a konfiguráciu našimi technikmi u vás na mieste, alebo vzdialeným pripojením.

Pokiaľ to Váš informačný systém podporuje, MODO vie pracovať aj v On-line režime, kedy sa každý vytvorený doklad po uzavretí automaticky, bez zásahu obsluhy, synchronizuje s databázou informačného systému a okamžite sa zobrazí v konkrétnej sekcii IS. Nespornou výhodou on-line riešenia je zobrazovanie skutočného disponibilného množstva v každom okamihu práce..

Pozrite si krátku video ukážku práce s MODO v systéme Omega

Licencovanie aplikácie

Licencia SW sa prideľuje pre každé, konkrétne Android zariadenie zvlášť. Platnosť licencie sa overuje na licenčnom serveri pri spustení aplikácie. Treba mať prístup na internet či už cez WiFi podnikovú sieť, alebo cez sieť mobilného operátora. Výhodou on-line licencovania je predovšetkým jednoduchší a rýchlejší prenos licencie pri migrovaní na nové zariadenie. Využitie nájde taktiež ako dočasná licencia pri prenájmu tohto riešenia vrátane mobilného terminálu po dobu inventúry.

Chcete vedieť viac? Kontaktujete naše obchodné oddelenie : obchod@bartech.sk