Code Checker

CODE CHECKER je softvérové riešenie pre kontrolu baliaceho procesu. Kontrola prebieha overením kódu balenia, kódu vkladaných výrobkov, počtu vkladaných výrobkov prípadne iných definovaných parametrov voči číselníku, ktorý je uložený v databáze. Vďaka aplikácii získate informácie o baleniach, ktoré nie sú kompletné alebo obsahujú nesprávne výrobky včas, pred tým ako sú expedované. Okrem toho máte prehľad o všetkých výrobkoch, ktoré prešli baliacim procesom s detailnými informáciami. 

SW riešenie CODE CHECKER pozostáva z dvoch modulov – kompletná správa aplikácie a prehľady zaznamenaných dát umožňuje webová aplikácia CODE CHECKER_web. Druhú časť aplikácie tvorí modul CODE CHECKER_terminal. Jedná sa o aplikáciu pre prenosné zariadenia s operačným systémom ANDROID 8.1 a vyšším so zabudovaným skenerom čiarových kódov.. Keďže sa jedná o ONLINE riešenie, zozbierané dáta, ktoré vidí užívateľ sú vždy aktuálne a nie je potrebné vykonávať synchronizáciu. Dáta sú prístupné na ktoromkoľvek PC bez nutnosti inštalácie aplikácií, stačí mať prístup k firemnej sieti a webový prehliadač.

CODE CHECKER_web

Webová aplikácia obsahuje detailný prehľad, v ktorom sú zobrazené jednotlivé kontroly vrátane typu kontroly, času kontroly, operátora, ktorý kontrolu vykonal prípadne iné definované parametre. Údaje je možné filtrovať, zoraďovať prípadne vyhľadávať v údajoch. Aplikácia ponúka možnosť vyfiltrované údaj exportovať do dokumentu excel napríklad v prípade ďalšieho spracovania.

Prehľad jednotlivých kontrol baliaceho procesu – kliknite pre zväčšenie

Ďalšou funkciou webovej aplikácie je administrácia dát, kde je možné:

  • definovať užívateľov a ich prístupové práva
  • vykonať import údajov cez txt, csv alebo xlsx súbor
  • spravovať výrobky, ktoré sa nachádzajú v baliacom procese
  • spravovať používané terminály

CODE CHECKER_terminal

Aplikácie pre terminály je určená na zber dát. V prvej fáze sa operátor prihlási buď manuálnym zadaním prihlasovacích údajov alebo prostredníctvom čiarového kódu. Po prihlásení aplikácia sprevádza užívateľa baliacim procesom, kde postupne sníma čiarové kódy prípadne zadáva údaje manuálne/kliknutím na tlačidlo v prípade, ak sa jedná napríklad o kontrolu farby a podobne. Keďže je užívateľ prihlásený, aplikácia eviduje, ktorý operátor vykonal danú kontrolu a presné časy, kedy boli jednotlivé kontroly vykonané.

Zozbierané údaje sú po dokončení každej operácie odosielané do databázy na serveri. V prípade ak dôjde k chybám v baliacom procese, je možné odosielať vedúcim pracovníkom upozornenia, čím sa zamedzí expedícii nekompletných balení.

Kontrola výrobkov