BARTECH SLOVAKIA

Čítanie a verifikácia DPM kódov

Jednou zo základných podmienok spätnej dosledovateľnosti je zavedenie trvalého označenia jednotlivých dielov a výrobkov, ktoré umožňuje zaznamenávať údaje o procese výroby, vrátane dodržiavania požiadaviek na ich kvalitu a bezpečnosť. Významnú úlohu zohráva takéto trvalé označenie aj v prípade riešenia reklamácií a kontrole splnenia regulačných požiadaviek odberateľov .

Klasické označovanie samolepiacimi etiketami s 2D kódmi nie je vhodné pre všetky typy výroby. V oblasti strojárenskej, ale aj plastikárskej výroby sa preto veľmi často využíva metóda priameho označovanie –  tzv. DPM (direct part marking).

Značenie mikroúderom

DPM značenie

Medzi najčastejšie používané metódy DPM značenia patrí vypaľovanie laserom alebo mikroúder. Obidva spôsoby sú zárukou trvanlivosti označenia nie len v procese výroby, kedy prechádzajú jednotlivé diely rôznymi operáciami, ale aj v celom životnom cykle hotového výrobku .

 

Značenie laserom

Veľkou výzvou u takto vytvorených kódov je však ich rýchle a spoľahlivé čítanie. Najväčším problémom tu zvyčajne býva nízky kontrast alebo lesklý povrch odrážajúce svetlo 2D snímačov čiarových kódov. Na trhu je mnoho typov skenerov schopných čítať DPM kódy, ale platí tu, že nie každý DPM skener je vhodný na každý typ DPM kódu.

 

CodeCorp CR6000 DPM

Vedľa snímačov známych výrobcov Zebra, Honeywell či Datalogic ponúkame aj snímače od menej známej firmy CODECORP., ktoré sa dľhodobo ukazujú ako jedny z najlepších na trhu a pritom sú stále cenovo veľmi dostupné. Vedia si poradiť aj s kódmi, u ktorých snímače iných, cenovo výrazne drahších značiek, zlyhávajú. Rýchlo a spoľahlivo snímajú väčšinu typov DPM kódov ako z kovového, tak i plastového povrchu. Prekážkou pre nich nie sú ani kódy s veľmi nízkym kontrastom, či umiestnené na lesklom povrchu.Typickým predstaviteľom je snímač CodeCorp CR6000 DPM ( viď obrázok). Rýchla a jednoduchá konfigurácia pre rôzne typy povrchu výrobku a pre rôzne typy osvetlenia z neho robia silného adepta pre nasadenie v širokom spektre aplikácií.

A čo ak sa odberateľ sťažuje, že kód nie je možné prečítať?

Verifikátor REA MLV-2D

Tu je treba overiť nie len čitateľnosť iným typom skenera, ale overiť predovšetkým skutočnú kvalitu DPM kódu. Pre tieto potreby je možné zakúpiť špeciálne verifikátory DPM kódov. Ide o zariadenie, ktoré dokáže presne zmerať všetky parametre DPM kódov, porovnať ich s normou pre ich vytváranie a kód zaradiť do patričnej kvalitatívnej škály. Protokol o kvalite kódu je jediným správnym argumentom v jednaniach s odberateľom o reklamáciách z dôvodu nečitateľnosti DPM kódu.

Ako jeden z vhodných typov verifikátorov pre DPM kódy môžeme uviesť kompaktný, prenosný typ REA MLV-2D. Nemecká firma REA VERIFIER sa vývojom týchto prístrojov zaoberá už od r.1982 a dnes sú tieto zariadenia používané na kontrolu a hodnotenie čitateľnosti tlačených i priamo označených kódov po celom svete. Vzhľadom k širokej ponuke od jednoduchých, prenosných až po rozmerovo väčšie stacionárne zariadenia sú verifikátory REA často prvou voľbou aj pre zákazníkov v automobilovom priemysle.

Autor: Pavel Loprais
Spotrebný materiál ZEBRA

ZEBRA TECHNOLOGIES nie je iba výrobca tlačiarní pre tlač štítkov s čiarovými kódmi alebo špeciálnych...

| Spotrebný materiál
BARTENDER edícia STARTER je tu

Spoločnosť SEAGULL SCIENTIFIC uviedla na trh novú verziu SW BARTENDER, ktorá bude medzičlánkom medzi verziami...

| Softvér
TMS - uvolnenie novej verzie

Ako sa odberatelia časopisu STROJÁRSTVO a priaznivci rovnakého internetového portálu mohli dočítať v článku venovanému...

| Softvér
Tablet Honeywell RT10

Honeywell predstavil svoj nový, priemyselný tablet RT10. Robustná konštrukcia tabletu odoláva pádu z výšky 1,2...

| Hardvér