BARTECH SLOVAKIA

Príklad integrácie SW BarTender

BarTender

BarTender

Nie je to prvý raz, kedy tu popisujeme tlačové riešenie s využitím SW BarTender. Tento programový balík ponúka také funkcie, vďaka ktorým je možné ho nasadiť v spojení s ľubovolnou aplikáciou tak, že ani operátor nevie, aký SW vlastne používa pre formátovanie tlače. A to je príklad aj nasledujúcej prípadovej štúdie.

Generovanie a tlač etikiet s jedinečnými 2D kódmi so zamedzením opakovanej tlače

POŽIADAVKA ZÁKAZNÍKA

Zákazník používa SW BarTender verziu Automation Enterprise na tlač špeciálnych etikiet pre označenie dielov pre automobilový priemysel. Každá etiketa obsahuje údaj o verzii, roku výroby, týždni v roku, v ktorom je daný výrobok vyrobený a jedinečné sériové číslo. Všetky tieto údaje sú vytlačené aj formou 2D kódu na etikete .Zákazník potrebuje výslovne zamedziť opakovanej tlači tej istej etikety + ukladať informácie o vytlačených etiketách do databázy .Návrh riešenia musí byť automatizovaný, s minimálnym zásahom operátora .

NÁVRH RIEŠENIA

Obrazovka

Ukážka programu

SW BarTender vo verzii Automation Enterprise umožňuje tlač takýchto jedinečných sériových čísiel. To nie je žiaden problém, ale je možné opakovať tlač zadaním rovnakých údajov a bohužiaľ nie je možné ukladať vytlačené dáta do databázy. Na splnenie požiadavky zákazníka sme navrhli zákazkový SW, ktorý bude generovať potrebné jedinečné sériové čísla presne podĺa požiadavek zákazníka a ukladať ich do databázy. V SW BARTENDER bude vytvorený formát etikety, ktorý bude napojený na databázu tohto SW a odtiaľ bude brať dáta potrebné pre tlač. Operátor bude spúšťat iba tento zákazkový SW, ktorý po zdaní potrebných údajov pre tlač overí, či sa nejedna o opakovanú tlač, vygeneruje potrebné údaje a na pozadí zavolá tlačovú službu BarTendera, ktorá takto overené etikety vytlačí na príslušnej tlačiarni.

REALIZÁCIA RIEŠENIA

SW dodaný firmou BARTECH SLOVAKIA je nainštalovaný na lokálnom PC. Obsluha pristupuje iba do toho SW. V prvom kroku vyberie požadovaný typ etikety a následne zadá požadovaný počet kusov. SW vygeneruje jedinečné sériové čísla ( počet podľa zadaného počtu kusov k tlači ),zapíše ich do databázy a tlačiareň vytlačí požadovaný počet etikiet s jedinečným sériovým číslom .V databáze je možné následne prezerať údaje o tom, koľko etikiet, akého typu, s akým sériovým číslom a kedy bolo vytlačených .

Inštalácia u zákazníka prebehla 14 dní od prijatia objednávky .

Autor: Miroslav Tománek
Implementácia CodeChecker

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z...

| Riešenia
Sledovanie výroby s Honeywell

Spoločnosť Honeywell má vo svojom portfóliu širokú škálu produktov, pomocou ktorých dokážete využitím značenia čiarovým...

| Hardware
Sme certifikovaný partner Carl Valentin

Spoločnosť Bartech Slovakia úspešne absolvovala viacdňové školenie priamo u výrobcu v Nemecku, vďaka ktorému sme...

| Udalosti
Seminár - RFID vo výrobe a logistike

Radi by sme Vás pozvali na bezplatný seminár na tému: RFID TECHNOLÓGIA VO VÝROBNOM A...

| Udalosti