Prepájanie praxe so školou má vždy pozitívny prínos pre všetkých. Preto sme umožnili žiakom gymnázia vyskúšať si riešenie mobilnej inventúry majetku v praxi. Gymnázium Myjava je škola s ponukou štúdia štvorročného, osemročného a päťročného oboru (bilingválna sekcia). V rozpätí rokov 2014 až 2016 bolo spoločnosťou INEKO Gymnázium Myjava vyhlásené za najlepšie gymnázium na Slovensku v rámci pridanej hodnoty pre žiaka. 

Podpora stredoškolského projektu

DSC_0087

staré a nové značenie majetku

V rámci stredoškolských projektov sme žiakom gymnázia umožnili využiť a pracovať s HW a SW pre vykonanie mobilnej inventúry majetku. Ten je na Gymnáziu Myjava evidovaný priamo v ERP systéme školy. Stávajúce označovanie majetku bolo doteraz v škole riešené alfanumerickým ručným popisom priamo na konkrétnom majetku. Pre mobilnú evidenciu majetku bolo treba preznačiť majetky odolnou plastovou etiketou s čiarovým kódom. Výhodu takého značenia je hlavne použitie čiarového kódu pre rýchlu a presnú identifikáciu prenosným PDA terminálom. Ďaľšou výhodou je informácia kam majetok patrí.

HIM PDA – komplexné riešenie od označenia až po zber dát

Ponúkli sme gymnáziu možnosť vyskúšať si označenie majetku a vykonanie inventúry s využitím najmodernejších technológií z oblasti automatickej identifikácie. Pre tento projekt sme gymnáziu zapožičali vlastné softwarové riešenie HIM Hmotná Inventarizácia Majetku s terminálom DATALOGICSKORPIO X3 , ako aj termotransferovú tlačiareň na výrobu odolných plastových etikiet, používaných na označenie majetku. Nadstavbová aplikácia HIM PDA pracovala s číselníkmi, ktoré sú vyexportované z ERP systému, v ktorom má gymnázium majetok evidovaný. Tlačový modul, ktorý je súčasťou riešenia HIM, umožňuje vytlačiť odolné štítky s čiarovým kódom nielen na označenie majetku, ale aj príslušných lokácií – umiestnení. Tam môže byť označená priamo trieda napr. na zárubni vstupných dverí. Pri vstupe do miestnosti sa načíta kód miestnosti a aplikácia v PDA sa automaticky prepne do zoznamu majetku, ktory je evidovaný na tomto konkrétnom umiestnení.

Praktické vykonanie mobilnej inventúry

Po vzájomnej dohode prebehlo zaškolenie tímu žiakov Gymnázia Myjava našim technikom p.Ruchovanským. Logickým pokračovaním bolo fyzické označenie majetku etiketami. Použité boli etikety odolné voči oteru a vode. Ďalším krokom bolo samotné vykonávane inventúry. Aplikácia HIM PDA v PDA terminály vyžaduje v prvom kroku výber lokácie – umiestnenia majetku, na ktorej bude vykonávaná inventarizácia. Po zosnímaní čiarového kódu sú zobrazené základné informácie o majetku na obrazovke PDA terminálu ( názov objektu, zodpovedná osoba, sériové číslo a pod.). Obsluha má tiež právo meniť status daného objektu. Môže ho označiť ako poškodený, alebo ho môže dokonca vyradiť, prípadne zaevidovať iné zmeny, ako je zmena aktuálneho umiestnenia. Po skončení inventúry sú zozbierané dáta elektronickou formou prenesené do PC. Prostredníctvom aplikácie HIM v PC je možné tieto dáta filtrovať podľa požiadaviek cez zvolené filtre ( nájdený/nenájdený/poškodený atď.). Samozrejmosťou je tlač či export jednotlivých zostáv.

Inventarizácia majetku rýchlo a efektívne

Ako nám potvrdili žiaci gymnázia, ktorí sa na projekte zúčastnili, získané praktické skúsenosti s HIM PDA im ukázali, ako sa dá inventúra majetku vykonať rýchlo, presne a efektívne. Bez papiera a ručného zapisovania údajov do zostavy a s ručným prepisovaním do PC, kde najčastejšie vznikajú chyby spôsobená ľudským faktorom.
V rámci tohto projektu mali možnosť zoznámiť sa s HW z portfólia značky DATALOGIC, ktorá je významným hráčom na poli automatickej identifikácie s celosvetovou pôsobnosťou. Členovia projektového tímu získali znalosti ohľadom využitia čiarových kódov v praxi. Pri tomto projekte sa použili čiarové kódy typ CODE 128, no aplikácia HIM PDA podporuje aj 2D kódy (Datamatrix) aj RFID technológiu. Výsledky projektu boli prezentované vedeniu Gymnázia Myjava za účelom zavedenia testovaného riešenia pre potreby školy. Veríme, že naša podpora projektu bude motivovať žiakov k ďaľšiemu štúdiu v oblasti návrhu a realizácie riešení s identifikačnými technológiami.

Mgr. Jaroslav Durec, vedúci projektového tímu Gymnázium Myjava

Celkovo môžeme s priebehom inventarizácie vyjadriť maximálnu spokojnosť. Študenti po krátkom zaškolení dokázali pochopiť princíp práce so zapožičaným zariadením a bez problémov vykonať samotnú inventarizáciu. Oceňujeme hlavne rýchlosť a efektivitu inventarizácie majetku, ako i odbornú pomoc zo strany spoločnosti BARTECH SLOVAKIA. Pri množstve položiek, ktoré v majetku školy evidujeme, je takýto spôsob najefektívnejším riešením a určite ho môžeme doporučiť i ďalším záujemcom.

Ak vás téma mobilnej inventúry majetku “HIM PDA” zaujala a chcete vedieť viac,
kontaktujete naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.