Zákazníci, ktorí využívajú naše riešenie Tools Management System na evidenciu montážnych prípravkov a náradia, majú teraz príležitosť a možnosť požiadať o implementáciu nového modulu ÚDRŽBA.

Riešenie TMS už vo svojej základnej verzii sleduje a zaznamenáva vykonávanie údržby či opráv evidovaných zariadení, ale iba začiatok a koniec tohto procesu. Doposiaľ nebolo možné sledovať samotný proces vykonávania údržby, zaznamenávať jednotlivé vykonané operácie, ani systémovo plánovať opravy, revízie či údržbu. A toto je možné teraz zmeniť.

Celkový prehľad o plánovanej údržbe

Celé riešenie bolo vyvinuté v úzkej spolupráci s našimi stávajúcimi zákazníkmi a spĺňa ich požiadavky na plánovanie a evidenciu. Implementácia tohto modulu nijako neovplyvňuje stávajúcu štruktúru TMS a historické záznamy, aj keď ide skutočne o samostatnú, voliteľnú nadstavbu celého systému.

Hlavné funkcie modulu ÚDRŽBA

 • Individuálne zostavenie pracovného postupu pre každý prípravok
 • Jednoduché zostavenie Plánov údržby pre viacero prípravkov
 • Evidencia vykonaných úkonov vo väzbe na operátora
 • Generovanie a uchovávanie záznamov o údržbe – Servisných listov
 • Možnosť ukladania dokumentov k pracovnému postupu
 • Možnosť ukladanie obrázkov – fotiek – opraveného prípravku

Prehľad plánov údržby

Zostavenie plánu údržby

Pracovný postup údržby

 

V blízkej budúcnosti by mal byť tento modul doplnený aj a automatické generovanie a rozosielanie e-mailových správ zodpovedným pracovníkom s upozornením na nutnosť vykonania údržby či revízie zariadení, ktoré už prekročili stanovené limity.

Pokiaĺ potrebujete viacej informácií o systéme TMS a jeho novej funkcionalite neváhajte nás kontaktovať  – obchod@bartech.sk alebo +421 905 312870

Sme radi, že sme tento rok 2019 mohli spolupracovať práve s Vami. Tešíme sa na budúce roky a nové výzvy ….


V priebehu letných mesiacov sme vydali novú verziu univerzálneho SW riešenia StepCheck, ktoré napomáha pracovníkom montáže či expedície pri finalizácii produkcie a zaznamenáva informácie o statuse jednotlivých vykonaných operácií.  Začiatkom mesiaca septembra nasledovne prebehla prvá inštalácia tejto verzie na novom montážnom pracovisku firmy PRIMA Poprad. 

Z čoho sa skladá riešenie StepCheck

Celé riešenie pozostáva z priemyselného PC s dotykovým panelom s inštalovaným SW produktom StepCheck a z určitého počtu periferných zariadení. SW riešenie STEPCHECK podporuje až 4 RS-232 porty, 4 USB porty, 1x Ethernet port a až 32 logických vstupov a výstupov.

V administračnom rozhraní aplikácia StepCheck ponúka možnosť užívateľsky si definovať rôzne typy výrobkov a parametre ich kontroly v procese výroby či balenia. Pre každý výrobok je tu možnosť definovať  kontrolné kroky a ich poradie ako aj tlač finálnych štítkov a takto definovaný spôsob kontroly ukladať.
Definícia kontrolného kroku spočíva v jeho pomenovaní, priradení vstupného rozhrania a zadefinovaní vstupnej masky či konkrétnej hodnoty, ktorá sa má na danom porte overovať, prípadne vo vložení nákresu či fotografie daného kroku. Vstupy môžu byť manuálne, potvrdzované obsluhou na dotykovom paneli, rovnako ako aj automaticky preberané z rôznych elektrických, pneumatických a iných meriacích a kontrolných zariadení – snímačov čiarového kódu, indukčných snímačov, elektrických skrutkovačiek, nýtovačiek,atď. V administračnom rozhraní nájdete aj nástroje pre zálohovanie a export nazbieraných dát o testovaných výrobkoch,

Hlavné výhody tohto riešenia

 • Možnosť automatických i manuálnych vstupov
 • Vizuálna navigácia operátorov pri vykonávaní jednotlivých krokov
 • Rýchle zaškolenie operátorov
 • Evidencia dôležitých kvalitatívnych parametrov výrobku
 • Evidencia operátorov vykonávajúcich finálne testy
 • Možnosť prepojenia viacerých pracovísk
 • Rýchlosť implementácie u zákazníka

Bežný pracovný postup

V prvom kroku sa musí operátor prihlásiť a nasledovne vybrať model výrobku, ktorý sa má kontrolovať. Po tejto voľbe sa mu na obrazovke zobrazí vo veľkom rámčeku prvý krok, ktorý sa má vykonať. Po jeho správnom vykonaní sa prvý krok výrazne podfarbí zelenou farbou a zobrazí sa ďalší rámček s inštrukciou pre ďalší krok. Operátor je týmto spôsobom po celú dobu práce navigovaný, aké kroky a v akom poradí je nevyhnutné vykonať pre overenie kvality daného výrobku. Žiaden krok nie je možné vynechať. Keďže všetky požadované kontrolné kroky boli úspešné, je možné na záver vytlačiť na pripojenej TT tlačiarni finálnu etiketu so sériovým číslom výrobku. Operátor skenovaním kódu na etikete overí čitateľnosť i správnosť vytlačených údajov a výsledky kontroly program uloží do databázy so statusom OK. Pri neúspešnom teste niektorého z postupných krokov program zobrazí ponuku chýb. Operátor určí typ chyby, do databázy sa uloží nový záznam so statusom chyby a aplikácia sa nasledovne vráti na začiatok kontrolného procesu, kde čaká na vloženie nového kusu.

Pokiaľ Vás riešenie zaujalo, neváhajte nás pre viacej informácií kontaktovať telefonicky či mailom na adrese obchod@bartech.sk

 

Výhodná alternatíva ku klasickým Android mobilným terminálom je nový model od výrobcu UNITECH, ktorý vám teraz v krátkosti predstavím. Čiastočne som o ňom informoval aj v článku MOBILNÉ TERMINÁLY NA RUKU , kde som prestavoval aj iné značky a modely. 

Terminál WD100 je síce určený pre vykonávanie skladových a logistických operácií, kedy skladníkom maximálne uvolňuje ruky pre manipuláciu s tovarom. No uplatnenie nájde aj pri iných činnostiach. Napríklad, keď chce mať operátor vo výrobe voľné ruky a pritom potrebuje často zadávať informácie do rôznych SW aplikácií. Okrem komunikácie cez WiFi môžete využívať komunikáciu cez 4G – LTE sieť mobilného operátora. Komunikácia v teréne je tak bezproblémová.

Štanardne je k terminálu dodávaný snímač MS63x na prst, ktorý sa pripája k terminálu cez krátky krútený káblik. Toto riešenie je vhodné pre umiestnenie terminálu na ľavú ruku. Pri umiestnení terminálu na pravú ruku Unitech využijete dva typy Bluetooth snímačov. Model MS650, ktorý dokáže čítať len bežné čiarové kódy, alebo model MS652 pre čítanie všetkých bežných čiarových kódov a tiež aj 2D kódy (QR, Datamatrix)

BT snímače Unitech a nabíjačky

Kľúčové technické vlastnosti WD100

 • 4″ farebný dotykový displej s rozlíšením 800×400 pixelov
 • CPU Quad core 1,2GHz, Android v.7.1, päť funkčných a z toho 2 programovateľné klávesy
 • 8Mpx fotiak, WiFi 802.11 a/b/g/n, GSM 4G LTE
 • BT4.0 HS low energy, RAM 2GB, Flash 16GB
 • pracovná teplota v rozsahu od -10°C do +50°C
 • IP 65 krytie voči prachu a vode, GPS, A-GPS
 • batéria 2950mAh, váha terminálu 273g

 

Príslušenstvo k terminálu WD100

Držiak pre uchytenie terminálu na zápästie je nutný doplnok. Terminál však treba aj nabíjať. Na to slúži dobíjacia stanica pre dve zariadenia WD100. Výhodnejšie je používanie náhradných batérií, ktoré sa dajú nabíjať po 2 ks v dobíjacej stanici. Výmena batérie v termináli je veľmi rýchla a jednoduchá. Okrem dobíjania dvoch náhradných batérií je možné v dobíjacej stanici nabíjať aj dva prstencové snímače model MS63x.

terminál WD100 s prstencovým snímačom MS650

Terminál na ruku WD100 treba, tak ako každé iné zariadenie je treba aj niečim “nakŕmiť” = použiť vhodný SW. Do skladu to môže byť napr. mobilná aplikácia MODO , alebo aplikácia MPrint pre mobilnú tlač štítkov. Cez Bluetooth môžete k terminálu pripojiť rôzne typy snímačov. napríklad snímače s dlhším dosahom pre čítanie kódov z vysokozdvižných vozíkov.

 

Ak vás zaujíma cena tohto zariadenia, kontaktujte naše obchodné oddelenie na E-mail: obchod@bartech.sk  alebo na telefónnom čísle +421 34 668 5633

 

Opäť vystavujeme v pavilóne F stánok č.46. Tento rok aj so ZEBRA Technologies. Radi Vás privítame v našej expozícii a predstavíme riešenia pre výrobu, sklady a logistiku. Príďte si vyskúšať nové SW aplikácie aj nový HW. Využite možnosť pobaviť sa s odborníkmi na idetifikačné technológie pre označovanie a zber dát cez čiarové, 2D aj RFID kódy.

Pozvánka na Medzinárodný strojárenský veľtrh a ELOSYS v Nitre

Na čo sa môžete tešiť, čo môžete vidieť a vyskúšať si?

 • predstavíme riešenie pre kompletný zber dát a dosledovateľnosť xTrace
 • silný nástroj pre evidenciu a sledovanie prípravkov, nástrojov a foriem TMS
 • riešenie pre minimalizovanie chybovosti operátora vo výrobe PICK TO LIGHT
 • aplikáciu pre kontrolu presnosti vykonávania sledu operácií STEP CHECK
 • kontrola expedovaného tovaru Just-In-Time PRODUCTION MONITORING BOARD
 • program pre evidenciu výrobných operácií EVOP online
 • mobilnú aplikáciu pre tlač štítkov MPrint na prenosných tlačiarniach BT, WiFi, LAN
 • techniku pre označovanie a identifikáciu pomocou kódov ZEBRA Technologies

Video pozvánka

 

Na stretnutie s Vami sa teší naše obchodné oddelenie.

Keď sme v novembri premýšľali, ako spoločne oslávime koniec roka, chceli sme sa vyhnúť tradičnému klišé Vianočných večierkov a tak kolega Miro Tománek navrhol: “Čo tak si urobiť výlet na Vianočné trhy ?”.
Dobrý nápad oslovil všetkých a ostala len otázka výberu vhodnej lokality. 

Budhisti tvrdia, že cesta je cieľ a cieľ je cesta.

Vianočné trhy v Bratislave, Brne či Prahe už väčšina z nás navštívila. Do finálovej dvojky sa dostal Krakow a Budapešť. Nakoniec sme vybrali Budapešť, už aj kvôli ceste vlakom. Predsa len 3,5 hodiny do Budapešti sa dá vydržať skôr než 6,5 hodinová cesta do Krakowa. Každý zamestnanec si mohol so so sebou vziať jedného rodinného príslušníka, aby nám doma nezávideli. A preto, že sme nič nechceli ponechať náhode, včas sme zakúpili hromadný cestovný lístok vrátane miesteniek.

Je sobota ráno 2. decembra, stanica Kúty a náš 15-členný výletný tím nastupuje do IC vlaku Brno – Budapešť. To ešte netušíme, že cesta tam i naspäť bude zážitok, na ktorý sa nezabúda. Keď sa dajú dokopy Záhoráci a Moraváci, môže to dopadnúť len dobre. O tom, že sme veselá partia, ktorej nie je nič sväté (samozrejme v rámci normy) sa už po pár minútach od nastúpenia presvedčili všetci cestujúci v našom vozni.

Kolektívne sme sa postarali o pitný režim a keď začal kolovať tatarák s topinkou a cesnakom, “padali” do smiechu všetci naokolo. A možno, že aj troška závideli. Pán sprievodca bol tolerantný a počas cest sme dopĺňali zásoby aj z pojazdného cateringu, ktorý české dráhy ponúkajú vo svojich vlakoch. Píšeme veľkú jednotku.

Čím viac sme sa blížili k Budapešti, tým menej snehu bolo za oknami vlaku vidieť. Čo však nespôsobil pitný režim, ale v tom čase zima ešte do Maďarska skrátka nedorazila. To nám troška prekazilo Vianočnú atmosféru, ale na druhú stranu príjemné slnečné počasie umožnilo bezproblémovú pešiu prehliadku Budapešti.

Polhodinka peši cesty zo stanice Keleti Pályaudvar a sme na Vorosmarty námestí, kde sa konajú tradičné Budapeštianske Vianočné trhy, na ktorých nájdete všetko, čo k takýmto trhom patrí. Ocenili sme, že tu boli skutočne iba stánky, ktoré mali niečo spoločné s Vianocami. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie v tradičnom maďarskom duchu. Tržnica nie je veľká, ani malá. Taká akurát, aby ste ju v kľude prešli a nenudili sa.

Takže sme mali dostatok času poprechádzať sa aj po Dunajskom nábreží z obidvoch strán, previezť sa na “ruskom kole”, niečo dobrého pojesť a na spiatočnej ceste na tržnici dokúpiť nejaké menšie darčeky pre svojich blízkych. Ani sme si nestačili všimnúť, ako čas rýchlo uteká. Niektorí z nás s ním pretekali do slova a do písmena, keď dobiehali na spiatočný vlak tzv. za minútu dvanásť. Ale všetci sme odchod stihli a v dobrej nálade sme spiatočnú 3,5 hodinovú cestu zvládli opäť v pohode.

Vianočné trhy v Budapešti nás neprekvapili, ale ani nezarmútili. Zhodli sme sa na tom, že to bol dobrý nápad a zábavu, čo sme zažili počas cesty si pripomíname dodnes. To môžete vidieť aj na fotografiách, kde nenájdete nikoho z nás, kto by sa mračil. Pre každú spoločnosť je dôležité urobiť aspoň raz za rok podobný spoločný výlet. Posilňujte to dobrého ducha firmy a ľudí viacej spája. Verím, že akciu podobného typu minimálne ešte raz zopakujeme.

Prepájanie praxe so školou má vždy pozitívny prínos pre všetkých. Preto sme umožnili žiakom gymnázia vyskúšať si riešenie mobilnej inventúry majetku v praxi. Gymnázium Myjava je škola s ponukou štúdia štvorročného, osemročného a päťročného oboru (bilingválna sekcia). V rozpätí rokov 2014 až 2016 bolo spoločnosťou INEKO Gymnázium Myjava vyhlásené za najlepšie gymnázium na Slovensku v rámci pridanej hodnoty pre žiaka. 

Podpora stredoškolského projektu

DSC_0087

staré a nové značenie majetku

V rámci stredoškolských projektov sme žiakom gymnázia umožnili využiť a pracovať s HW a SW pre vykonanie mobilnej inventúry majetku. Ten je na Gymnáziu Myjava evidovaný priamo v ERP systéme školy. Stávajúce označovanie majetku bolo doteraz v škole riešené alfanumerickým ručným popisom priamo na konkrétnom majetku. Pre mobilnú evidenciu majetku bolo treba preznačiť majetky odolnou plastovou etiketou s čiarovým kódom. Výhodu takého značenia je hlavne použitie čiarového kódu pre rýchlu a presnú identifikáciu prenosným PDA terminálom. Ďaľšou výhodou je informácia kam majetok patrí.

HIM PDA – komplexné riešenie od označenia až po zber dát

Ponúkli sme gymnáziu možnosť vyskúšať si označenie majetku a vykonanie inventúry s využitím najmodernejších technológií z oblasti automatickej identifikácie. Pre tento projekt sme gymnáziu zapožičali vlastné softwarové riešenie HIM Hmotná Inventarizácia Majetku s terminálom DATALOGICSKORPIO X3 , ako aj termotransferovú tlačiareň na výrobu odolných plastových etikiet, používaných na označenie majetku. Nadstavbová aplikácia HIM PDA pracovala s číselníkmi, ktoré sú vyexportované z ERP systému, v ktorom má gymnázium majetok evidovaný. Tlačový modul, ktorý je súčasťou riešenia HIM, umožňuje vytlačiť odolné štítky s čiarovým kódom nielen na označenie majetku, ale aj príslušných lokácií – umiestnení. Tam môže byť označená priamo trieda napr. na zárubni vstupných dverí. Pri vstupe do miestnosti sa načíta kód miestnosti a aplikácia v PDA sa automaticky prepne do zoznamu majetku, ktory je evidovaný na tomto konkrétnom umiestnení.

Praktické vykonanie mobilnej inventúry

Po vzájomnej dohode prebehlo zaškolenie tímu žiakov Gymnázia Myjava našim technikom p.Ruchovanským. Logickým pokračovaním bolo fyzické označenie majetku etiketami. Použité boli etikety odolné voči oteru a vode. Ďalším krokom bolo samotné vykonávane inventúry. Aplikácia HIM PDA v PDA terminály vyžaduje v prvom kroku výber lokácie – umiestnenia majetku, na ktorej bude vykonávaná inventarizácia. Po zosnímaní čiarového kódu sú zobrazené základné informácie o majetku na obrazovke PDA terminálu ( názov objektu, zodpovedná osoba, sériové číslo a pod.). Obsluha má tiež právo meniť status daného objektu. Môže ho označiť ako poškodený, alebo ho môže dokonca vyradiť, prípadne zaevidovať iné zmeny, ako je zmena aktuálneho umiestnenia. Po skončení inventúry sú zozbierané dáta elektronickou formou prenesené do PC. Prostredníctvom aplikácie HIM v PC je možné tieto dáta filtrovať podľa požiadaviek cez zvolené filtre ( nájdený/nenájdený/poškodený atď.). Samozrejmosťou je tlač či export jednotlivých zostáv.

Inventarizácia majetku rýchlo a efektívne

Ako nám potvrdili žiaci gymnázia, ktorí sa na projekte zúčastnili, získané praktické skúsenosti s HIM PDA im ukázali, ako sa dá inventúra majetku vykonať rýchlo, presne a efektívne. Bez papiera a ručného zapisovania údajov do zostavy a s ručným prepisovaním do PC, kde najčastejšie vznikajú chyby spôsobená ľudským faktorom.
V rámci tohto projektu mali možnosť zoznámiť sa s HW z portfólia značky DATALOGIC, ktorá je významným hráčom na poli automatickej identifikácie s celosvetovou pôsobnosťou. Členovia projektového tímu získali znalosti ohľadom využitia čiarových kódov v praxi. Pri tomto projekte sa použili čiarové kódy typ CODE 128, no aplikácia HIM PDA podporuje aj 2D kódy (Datamatrix) aj RFID technológiu. Výsledky projektu boli prezentované vedeniu Gymnázia Myjava za účelom zavedenia testovaného riešenia pre potreby školy. Veríme, že naša podpora projektu bude motivovať žiakov k ďaľšiemu štúdiu v oblasti návrhu a realizácie riešení s identifikačnými technológiami.

Mgr. Jaroslav Durec, vedúci projektového tímu Gymnázium Myjava

Celkovo môžeme s priebehom inventarizácie vyjadriť maximálnu spokojnosť. Študenti po krátkom zaškolení dokázali pochopiť princíp práce so zapožičaným zariadením a bez problémov vykonať samotnú inventarizáciu. Oceňujeme hlavne rýchlosť a efektivitu inventarizácie majetku, ako i odbornú pomoc zo strany spoločnosti BARTECH SLOVAKIA. Pri množstve položiek, ktoré v majetku školy evidujeme, je takýto spôsob najefektívnejším riešením a určite ho môžeme doporučiť i ďalším záujemcom.

Ak vás téma mobilnej inventúry majetku “HIM PDA” zaujala a chcete vedieť viac,
kontaktujete naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.