Tag Archive for: Profylaktický servis

Ak vlastníte akúkoľvek termotransferovú tlačiareň etikiet, určite ste už v minulosti potrebovali na nej vykonať nejaký servisný zásah. Spoločnosť Bartech Slovakia Vám ponúka kompletné servisné služby, či už sa jedná o profylaktický, záručný alebo pozáručný servis. Servisné služby sú čoraz žiadanejšie, nakoľko zabezpečia dlhodobú a správnu funkciu Vášho zariadenia a ochránia ho pred zničením alebo poškodením drahých dielov. 

Profylaktický servis

Pod pojmom profylaktický servis sa skrýva preventívna údržba zariadení v pravidelných intervaloch. Údržbou tlačiarní sa predlžuje životnosť tlačových hláv, znižuje sa opotrebenie pohyblivých častí stroja, čo prispieva i k samotnému predĺženiu životnosti celého zariadenia. Profylaxiou sa nám darí predchádzať nečakaným výpadkom strojov, na ktorých obvykle stojí celá výroba alebo prevádzka. Pravidelnou údržbou preukázateľne dochádza k zníženiu prevádzkových nákladov.

Profylaktický servis môže byť vykonaný priamo u zákazníka alebo môžu byť zariadenia určené na údržbu zaslané do servisného strediska Bartech Slovakia. V prípade potreby ponúkame zapožičanie náhradného zariadenia počas doby servisu.

Profylaktický servis sa skladá z nasledujúcich úkonov:

 • kontrola zariadenia a diagnostika opotrebených či poškodených častí
 • vyčistenie:
  • tlačovej hlavy
  • operného valčeka
  • senzora etikiet
  • dráhy farbiacej pásky a etikiet
 • kalibrácia:
  • prítlaku tlačovej hlavy
  • senzora etikiet
  • kontrastu
  • tmavosti
  • kvality tlače
 • zaškolenie obsluhy na elementárnu údržbu a správne používanie zariadenia

Pri profylaktickom servise sa v mnohých prípadoch zistí, že sú na zariadení nadmerne opotrebené diely alebo sú poškodené niektoré jeho časti. Tieto diely je možné po dohovore a odsúhlasení cien vymeniť v rámci už vykonávaného servisu.

Záručný a pozáručný servis

Bartech Slovakia patrí k autorizovaným servisným partnerom popredných výrobcov priemyselných tlačiarní. Technici zo servisného oddelenia pravidelne absolvujú odborné školenia výrobcov zariadení, vďaka ktorým získajú potrebné znalosti aj o najnovších tlačiarňach. Zaškolení technici vedia okrem poskytnutia potrebnej opravy aj poradiť ako predĺžiť životnosť a minimalizovať výskyt porúch. Spoločnosť Bartech je držiteľom certifikátu od spoločnosti Zebra Technologies, ktorý umožňuje vykonávať záručný aj pozáručný servis na zariadeniach Zebra.

V prípade záujmu o servisné služby prosím kontaktujte naše servisné stredisko prostredníctvom e-mailu alebo na telefónnom čísle +421 917 204 511.