BARTECH SLOVAKIA

Podmienky účasti v súťaži

1. Organizátor projektu

1.1 Organizátorom súťaže „BARTECH SLOVAKIA – 25 rokov stabilnej spolupráce“ je spoločnosť BARTECH SLOVAKIA spol.s.r.o, 29. augusta 12, 908 51 Holíč

2. Propagačné obdobie

2.1 Do súťaže sa môžete zapojiť od 1. februára do 30. apríla 2024, do polnoci. Súťaž sa automaticky končí v uvedený deň.

3. Súhlas s podmienkami účasti

3.1 Zaslaním objednávky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami účasti.

4. Oprávnenie na účasť

4.1 Do súťaže budú zaradené všetky objednávky, potvrdené spoločnosťou BARTECH SLOVAKIA, prijaté v čase trvania súťaže. Predmetom objednávky je akýkoľvek produkt z ponuky spoločnosti BARTECH SLOVAKIA (HW vybavenie, SW, služby, servis. Neskôr stornované objednávky sú z účasti vylúčené.

4.2 Zúčastniť sa môže každý zákazník spoločnosti BARTECH SLOVAKIA (koncový zákazník a dealer), ktorý je registrovaný v spoločnosti BARTECH SLOVAKIA .

4.3 Zo súťaže sú vylúčení zákazníci, ktorí majú u spoločnosti BARTECH SLOVAKIA, neuhradené faktúry po termíne splatnosti.

5. Výhry v súťaži

5.1 Zákazník s najvyšším obratom získáva 1 x VIP vstupenka na zápas XX – YY počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2024, ktoré sa uskutoční DD.MM. 2024 (nedeľa) v Ostrave. Túto výhru získava zákazník s najvyššou súhrnnou hodnotou objednávok bez DPH prijatých počas trvania súťaže.

5.2 Doprava do miesta konania a naspäť nie je zabezpečená.

5.3 Do súťaže sú zaradené všetky objednávky na tovar služby ponúkané spoločnosťou BARTECH SLOVAKIA od 1. februára do 30. apríla 2024

5.4 Výhercovia budú o výhre informovaní telefonicky a e-mailom do 3 dní po skončení súťaže.

6. Účasť v súťaží

6.1 Súťaže sa zúčastnia všetky právnické osoby, ktoré zašlú záväznú objednávku v termíne 1.2.-30.4.2024.

7. Dodržiavanie predpisov a zrieknutie sa zodpovednosti

7.1 Súťaž „BARTECH SLOVAKIA – 25 rokov stabilnej spolupráce“ je zameraná na obchodné spoločnosti ako také. Účastník je zodpovedný za dodržiavanie všetkých firemných, daňových a právnych predpisov, ktoré sa ho týkajú pri účasti v súťaži, v prípade výhry a účasti na výhernom podujatí.

7.2 Účasť na podujatí je na vlastné riziko. Účasťou na výhernom podujatí účastník vyhlasuje, že sa vzdáva všetkých nárokov akéhokoľvek druhu voči organizátorovi, sponzorovi a ich zástupcom a zamestnancom v súvislosti s úrazmi, škodami na majetku a finančnými stratami, škodami na živote a zdraví, ktoré by vznikli v súvislosti s podujatím, ako aj všetkých nákladov s tým spojených a zároveň ich zbavuje akejkoľvek zodpovednosti.

8. Právne konanie

8.1 V súvislosti s určením víťaza neexistuje žiadny opravný prostriedok. O tejto súťaži sa nevedie žiadna korešpondencia. Výberové konanie a podmienky účasti podliehajú právnym predpisom Slovenskej republiky.

9. Spracovanie súťaže

9.1 Výhru nie je možné vymeniť ani vyplatiť v hotovosti. Výhercovia sa môžu ceny vzdať. V takom prípade sa určí nový víťaz, nasledujúci v poradí.

9.2 Výhercovia budú vymenovaní na konci propagačného obdobia a bezodkladne informovaní telefonicky alebo e-mailom.

9.3 Ak výhercovia do 2 dní písomne nepotvrdia spoločnosti BARTECH SLOVAKIA prijatie výhry, výhra prepadá. Vyhlásenie víťazov je bez záruky.

10. Predčasné ukončenie

10.1 Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA upozorňuje, že dostupnosť a funkčnosť tejto súťaže nie je možné zaručiť. Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA si vyhradzuje právo predčasne túto súťaž ukončiť, ak z technických alebo právnych dôvodov nie je možné zaručiť jej realizáciu. Predčasné zrušenie súťaže nie je dôvodom na vznik akýchkoľvek nárokov účastníkov voči spoločnosti BARTECH SLOVAKIA.

11. Zásady ochrany osobných údajov

11.1 Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA zhromažďuje, spracúva a používa údaje poskytnuté účastníkmi len v súvislosti so súťažou a na účely určenia a kontaktovania výhercov. Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA neposkytne žiadne údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu.

Workshop RFID vo výrobe a logistike

Dňa 19. septembra mali účastníci výnimočnú príležitosť pozrieť sa do budúcnosti na našom Workshope o...

| Udalosti
SÚŤAŽ - BARTECH SLOVAKIA - 25 ROKOV STABILNEJ SPOLUPRÁCE

Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA oslavuje 25 rokov a ponúka Vám šancu zažiť MS v Hokeji VIP...

| Akcie, Udalosti
Zebra MC94 - nová generácia

Zebra MC9400/MC9450 je ďalší model z ultra-odolnej série mobilných počítačov MC9000. Oproti predchádzajúcim modelom disponuje...

| Hardware
Honeywell ScanPal EDA10A

Spoločnosť Honeywell prichádza na trh s novým tabletom ScanPal EDA10A. Tento tablet kombinuje vynikajúcu výkonnosť...

| Hardware