Lineárne 1D kódy

Symbol lineárneho 1D čiarového kódu sa skladá z určitého počtu čiar a medziľahlých medzier. Pred a za symbolom musí byť kľudová zóna – prázdne miesto určitej šírky bez akejkoľvek potlače. Symbol začína znakom štart, potom nasledujú vlastné dáta s prípadným kontrolným súčtom a na konci je znak stop.

Šírka čiar a medzier, ako aj ich počet, je daný špecifikáciou symboliky príslušného kódu. Termín „symbolika“ sa používa pre popis pravidiel, špecifikujúcich spôsob, akým sa kódujú dáta do čiar a medzier čiarových kódov,. Je to niečo podobného, ako termín „jazyk“. Ak komunikujú medzi sebou ľudia písanou alebo hovorenou rečou, môžu používať akýkoľvek jazyk za predpokladu, že ho obidve strany poznajú a dokážu ho používať. Rovnaká koncepcia je použitá u čiarových kódov.

K najpoužívanejším symbolikám 1D čiarových kódov patrí: Code 39 a Code 39 Mod 43, U.P.C. A, EAN 13 a EAN 8, Code 93, Interleaved 2/5 a Interleaved 2/5 Mod 10, Code 128, Codabar

CODE 39 A CODE 39 MOD 43

Code 39 bol vyvinutý ako prvá plne alfanumerická symbolika v roku 1974. Jedná sa o najčastejšie používanú symboliku čiarových kódov, pretože umožňuje zakódovať číslice, písmená a niektoré interpunkčné znaky. Code 39 je diskrétny, s premenlivou dĺžkou. Každý znak obsahuje 5 čiar a 4 medzery. Z týchto deviatich prvkov sú vždy 3 široké a 6 úzkych. Malé písmená nie sú podporované a sú na vstupe automaticky konvertované na veľké. Znak „hviezdička“ je vyhradený pre znaky štart a stop. Code 39 Mod 43 obsahuje naviac kontrolný znak. Tento kontrolný znak sa vypočítava zo súčtu hodnôt všetkých znakov reťazca celočíselným delením modulo v 43.

U.P.C. A

Universal Product Code – univerzálny kód výrobkov – (UPC) bol úspešne zavádzaný v supermarketoch od roku 1973. Je navrhnutý z hľadiska jednoznačnej identifikácie výrobku a jeho výrobcu. Jeho symbolika je pevnej dĺžky, numerická, súvislá. Každý znak má 4 prvky. UPC verzia A sa používa na zakódovanie 12-miestneho čísla. Prvá číslica je znak systému číslovania, ďalších 5 je identifikačné číslo výrobcu, ďalších 5 je číslo výrobku a posledná číslica je kontrolný znak.

EAN 13 A EAN 8

European Article numbering (EAN) je nadstavbou UPC Snímače. EAN dokážu dekódovať UPC, opačne to ale nemusí platiť. EAN má dve verzie: EAN 13 a EAN 8. Obe sú numerické, pevnej dĺžky. EAN 13 kóduje 13 číslic, EAN 8 kóduje 8 číslic. Správu kódu EAN na európskom teritóriu vykonáva nekomerčné organizácie EAN so sídlom v Belgicku. Jej dobrovoľnými členmi sú národné komisie EAN všetkých európskych krajín. Slovenská republika má pridelený kód krajiny 859.

CODE 93

Code 93 je alfanumerická symbolika premennej dĺžky, súvislá. Kóduje všetkých 128 znakov ASCII. Z nich 43 zodpovedá znakovej sade Code 39, ďalšie 4 znaky sa používajú ako riadiace znaky pri kódovaní úplnej znakovej sady ASCII do rozšíreného módu Code 93. Každý znak je zakódovaný pomocou 9 modulov, zložených do 3 čiar a 3 medzier. Šírka každej čiary a medzery môže byť 1, 2, 3, alebo 4 moduly.

INTERLEAVED 2/5 A INTERLEAVED 2/5 MOD 10

Interleaved 2/5 je samo opravný numerický kód, používaný predovšetkým v priemyselných a maloobchodných aplikáciách k značeniu prepravných obalov distribučných jednotiek. Táto symbolika páruje dohromady vždy dva znaky, prvý kóduje do 5 čiar a druhý znak z páru do 5 medzier medzi čiarami prvého znaku. Inak povedané všetky znaky na nepárnych pozíciách sú kódované do čiar a všetky znaky na párnych pozíciách sú kódované do medzier. Dve z 5 čiar sú široké a rovnako tak sú široké 2 z 5 medzier. Odtiaľ tiež pochádza meno kódu. Celý symbol čiarového kódu Interleaved 2/5 pozostáva zo znaku štart (dve úzke čiary a dve úzke medzery), dátových znakov a znaku stop (široká čiara, úzka medzera a úzka čiara). Pre zakódovanie informácie je potrebný párny počet znakov. V prípade nepárneho počtu znakov sa voľné miesto obsadí kontrolným znakom, alebo sa použije úvodná nula. Štruktúra symbolu Interleaved 2/5 Mod 10 je rovnaká, obsahuje ale naviac kontrolný znak. Tento sa vypočíta zo súčtu hodnôt všetkých dátových znakov symbolu celočíselným delením modulo 10.

CODE 128

Code 128 je alfanumerická symbolika premennej dĺžky, súvislá. Znaky pozostávajú z 3 čiar a 3 medzier tak, že celková šírka znaku je 11 modulov. Čiary a medzery môžu mať šírku 1, 2, 3, alebo 4 moduly. Code 128 B je tiež alfanumerický kód, ktorý podporuje veľké aj malé písmená. Naviac má 4 riadiace kódy FNC1 až FNC4. Code 128 C iba numerický čiarový kód s dĺžkou 19 znakov, začína znakom FNC1 a obsahuje kontrolnú číslicu modulo 10.

CODABAR

Codabar je diskrétny samo opravný kód premennej dĺžky. Každý znak je reprezentovaný samostatnou skupinou 4 čiar a 3 medziľahlých medzier. Znaková sada Codabar zahŕňa 16 znakov: číslice 0 až 9 a špeciálne znaky: $,:, /,., +, -. Používajú sa 4 rôzne znaky štart / stop (a, b, c, d) zložené z jednej čiary a dvoch medzier

Technológiu využívame v:

Zákazková aplikácia pre logistiku

Len pred mesiacom sme dokončili vývoj zákazkovej aplikácie pre firmu NEMAK. Jej predmetom bol príjem a výdaj váženého…

Priemyselné tablety vo výrobe

Spoločnosť CLOETTA používala vo svojej výrobnej prevádzke v Leviciach klasické kancelárske počítače vo spojení s…

Označenie RFID tagom v Johnson Controls

Firma Johnson Controls Lučenec potrebovala splniť požiadavku svojho odberateľa na označenie jeho výrobkov RFID tagom…

Mohlo by vás zaujímať

Ako vytlačiť?

Zistite, ako optimalizovať vaše tlačové procesy pre čiarové kódy, aby boli vždy čitateľné.

Ako zosnímať?

Pozrite si, ako efektívne zosnímať čiarové kódy pomocou najnovšej technológie snímačov.

Ako overiť?

Naučte sa, ako overiť funkčnosť čiarových kódov, aby ste zabezpečili ich spoľahlivosť.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.