BARTECH SLOVAKIA

LabelView 2019

Spoločnosť TEKLYNX prináša na svetové trhy už niekoľko desaťročí programy pre navrhovanie a tlač štítkov s čiarovými kódmi, z ktorých sú najpopulárnejšie aplikácie Codesoft a LabelView. A práve Labelview teraz prichádza na trh v novej verzi 2019. Obsahuje všetky potrebné funkcie pre jednoduché navrhovanie etikiet ako vkladanie textu, všetkých najbežnejších druhov čiarových kódov a grafických objektov. Softvér pracuje tak, že čo vytvoríte na monitore, to bude aj na etikete.

Novinky

Labelview 2019 prináša so svojou novou verziou veľa zmien. Najväčšie zmeny nastali v licencovaní produktu. Teraz možno licencovať spôsobom klasickým, kedy si zákazník zakúpi bežnú, doživotnú licenciu, ktorá obsahuje aj ročnú podporu s právom update počas platnosti podpory, alebo zvolí možnosť predplatného, kedy platí pravidelné ročné poplatky a počas ich platenia má možnosť pracovať stále s najnovšou verziou tohto softvéru.

Teklynx ponúka spolu štyri verzie licencovania: Offline, Platinum, Online a verziu s USB hardvérovým kľúčom. Verziu Offline využijete najlepšie, ak nemáte prístup k internetu – pri používaní softvéru v tejto verzii ho nie je potreba. Verzia Platinum využíva internetové licencovanie. Kontrola licencie prebieha iba pri spustení softvéru a máte možnosť licenciu presúvať z jedného počítača na druhý až sedemkrát, čo je vhodné predovšetkým pre podniky s veľkým dynamickým rozvojom. V neposlednom rade je tu aj verzia Online, ktorá kontroluje aktivovanú licenciu po celú dobu behu softvéru. U verzie s USB Hardvérovým kľúčom nie je potreba internet rovnako ako u verzie Offline, pričom softvér bude plne funkčný iba na tom počítači, ku ktorému je aktuálne pripojený USB kľúč. Keď USB kľúč s licenciou stratíte, nie je už možné licenciu obnoviť a je potrebné zakúpiť novú. V tomto prípade odporúčame zvážiť kúpu Offline verzie, ktorú je možno v prípade poruchy PC reaktivovať až štyrikrát.

Dostupné varianty a ich funkcie

Labelview Basic
Základná edícia pre tlač štítkov bez možnosti prepojenia s databázou, dokáže splniť väčšinu základných požiadaviek.

Labelview Pre
Táto edícia sa odporúča pre jednoduchšie operácie spojené s načítávaním dát z databáz či ich automatickou modifikáciou ( increment, decrement…). Je dostupná iba ako licencia pre 1PC.

Labelview Gold
Najvyššia edícia, ktorá obsahuje všetky funkcie edície Pre spolu s pokročilými nástrojmi pre navrhovanie. Je možné ju zakúpiť tiež v sieťovej verzii.

Podrobnejšie rozdelenie funkcií je v nasledujúcej tabuľke.

 

FUNKCIE

BASIC

PRO

GOLD

Vkladanie grafiky a čiarových kódov

X

X

X
Podpora OLE a ODBC dátovej konektivity

X

X

Vkladanie skrytých ( natlačitelných) objektov)

X

X

Podpora písma s kódovaním UNICODE

X

X

X

Kovertor návrhov do jazyka tlačiarne

X

X

Ochrana návrhov heslom

X

X

Premenlivé dátumové polia

X

X

Užívateĺsky definovateľné logovacie súbory

X

Priama modifikácia tlačových úloh

X

Užívateľsky definované formuláre tlače

X

Sieťová (multi-užívateľská) verzia

X

 

Autor: Peter Novák
Zebra ZT231

Ako odpoveď na neustále rastúce nároky zákazníkov uviedla spoločnosť Zebra na trh tlačiareň ZT231, ktorá...

| Hardware
Seminár - RFID vo výrobe a logistike

Radi by sme Vás pozvali na bezplatný seminár na tému: RFID TECHNOLÓGIA VO VÝROBNOM A...

| Udalosti
Zebra ET40/ET45

Zebra ET40 a ET45 sú nové tablety za priaznivé ceny, ktoré poskytujú všetko, čo sa...

| Hardware
Honeywell HF800

V našom článku Vám predstavíme stacionárny skener HF800 od spoločnosti Honeywell. Vďaka použitým moderným technológiám...

| Hardware