BARTECH SLOVAKIA

Mobilné doklady 2019

Android aplikácia vhodná do skladu, na servis či do obchodu. Začiatkom tohoto roka sa dočkala ďalšieho dôležitého update. Rozšírili sme ju nielen o funkcie, ktoré si zákazníci vyžiadali, ale aj o nové funkcie, ktoré jej použitie posúvajú o výrazný krok dopredu.

Aplikácia MODO nenahrádza skladový systém, ale výrazne uľahčuje prácu skladníkov, obchodníkov či technikov. Odbremeňuje odbytových pracovníkov od zdĺhavého prepisovania papierových dokladov do skladového systému. Môžete ju použiť na všetkých zariadeniach so systémom Android od verzie 4.4 a vyššie. Ponúkame možnosť bezplatného otestovania v mobile či tablete s Android OS.

Informácia o počte dokladov

Výber z noviniek MODO vo verzii 2.13

 • zobrazenie počtu nevybavených dokladov na hlavnej obrazovke aplikácie dáva užívateľovi lepší prehľad
 • dynamická zmena zobrazovaného disponibilného množstva, ktoré sa aktualizuje po uložení položky do dokladu
 • kompletný výpis synchronizovaných dát s PC na displeji
 • užívateľsky nastaviteľná funkcia povolenia či zakázania kontroly výdaja do mínusu
 • nastavenie “núteného” zadávania doplnkových informácii k položke dokladu (2 voliteľné polia)
 • import skladových kariet, ktoré nemajú vyplnený EAN, kopírujeme do EAN poľa kód karty
 • tlač dokladu na mobilných BT alebo WiFi tlačiarniach
 • vylepšená kontrola a update na novú verziu MODO cez internet

Tlač dokladu na mobilných tlačiarniach

MODO a tlač položiek z dokladu

Túto novinku využijú skladníci, technici či obchodníci, ktorí potrebujú dať a potvrdiť zákazníkom opis zoznamu dodávaných či objednaných položiek tovaru. MODO podporuje tlač položiek z rôznych dokladov napr. výdaj, prevod, objednávka apod.

Nad každým dokladom jednoducho kliknete na ikonu tlačiarne a na pripojenej mobilnej tlačiarni vytlačíte zoznam položiek dokladu. Počet kópií je neobmedzený. Plugin je spoplatnený.

Zoznam položiek sa tlačí na prenosných BT alebo WiFi tlačiarniach, ktoré podporujú DPL alebo ZPL jazyk. Formát dokladu je editovateľný a na zákazku ho dokážeme upraviť.

K možnosti tlače štítkov v sklade z MODO pomocou programu MPrint tak pribudla aj možnosť tlače dokladu. Aj tu môžete využiť mobilné tlačiarne, alebo tlačiarne s LAN kartou. Podmienkou je pripojenie tlačiarne do rovnakej počítačovej siete.

WEB služba MODO.PHP s novými možnosťami

 1. ukladanie jednotlivých dátových súborov s časovou značkou
 2. konverzia výstupných dokladov do štruktúry XML
 3. užívateľsky nastaviteľná konverzia do štruktúrovaného CSV

Potrebujete ukladať jednotlivé doklady a ich postupné spracovanie v skladovom systéme?
Potom využijete možnosť č.1 a každý uložený doklad bude mať v názve aj časovú značku napríklad vydaj_20190110_150157.csv, v ktorej je kompletný dátum a čas až na sekundy. Tak máte zabezpečené, že sa súbor neprepíše inými dátami.

Nevyhovuje vám export dokladov do CSV formátu s pevnou štruktúrou dát a potrebujete formát XML?
Využijete možnosť č.2 s konverziou do XML a s užívateľským výberom dátových polí (až 34 dátových polí).

Nemáte v skladovom systéme pridelené EAN kódy a pre prácu s MODO ich potrebujete používať?
Jednoducho využijete možnosť č.3. V aplikácii MODO vyhľadáte položku a načítate k nej EAN kód tovaru. Výstupné dáta uložíte do užívateľsky štruktúrovaného CSV, kde vám stačí jednoduchá štruktúra – kód položky a načítaný EAN z balenia tovaru. Tento súbor potom importujete do skladového systému, ktorý pridelí EAN kód konkrétnej skladovej karte. Postup importu EAN kódov konzultujte s vašim dodávateľom skladového systému.

Ak vás mobilná aplikácia zaujala a chcete si ju bezplatne vyskúšať, kontaktujte naše obchodné oddelenie
na E-mail obchod@bartech.sk alebo telefónnom čísle 034 668 56 33

Autor: Miroslav Rampala
Fórum údržby 2019

V dňoch 19 – .20.3. sme sa zúčastnili konferencie Fórum praktickej údržby v Trnave. Išlo...

| Riešenia, Softvér, Udalosti
BARTENDER 2019 s novými funkciami

prichádza na trh 11. aprila 2019 a tešiť sa môžete na množstvo vyplepšení tohto populárneho...

| Softvér
20 rokov práce pre zákazníkov

aj 20 rokov v službách BARTECH SLOVAKIA. Tento rok naša spoločnosť oslavuje 20 rokov pôsobenia...

| Udalosti
EMA - majetok pod kontrolou

Nová aplikácia pre operatívnu evidenciu majetku s mobilnou inventúrou. To je projekt “EMA 2019”. Aplikáciu...

| Riešenia, Softvér