BARTECH SLOVAKIA

Prípadová štúdia

Vyroba_EnpayFirma ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS potrebovala riešiť evidenciu materiálu,ktorý vstupuje do procesu výroby.Materiál bol pri príjme označovaný manuálnym popisovaním vstupných cievok s transformátorovým plechom.Príjem bol realizovaný na základe dodacieho listu od zákazníka,s hmotnosťou definovanou na tomto dodacom liste.Rozdiel medzi deklarovanou a skutočnou hmotnosťou spôsobuje problémy s plánovaním výroby.Takisto dohľadanie vhodných cievok pre daný strihací plán je zdĺhavé a spôsobuje prestoje vo výrobe.Cieľom je zrýchlenie dohľadania informácií o mieste umiestnenia vhodného materiálu pre daný strihací plán a spresnenie skutočných stavov na sklade na základe definovania skutočných hmotností vstupného materiálu .Týmto by sa mali odstrániť prestoje a zvýšiť efektivita výroby.Zákazník používa ERP PROFIT od firmy SOFTIP. Riešenie musí spolupracovať s týmto ERP systémom. 

NÁVRH RIEŠENIA

Značenie cievok

Značenie cievok

Na základe vykonanej analýzy bolo navrhnuté riešenie evidencie materiálu s využitím SW nástroja QUALTIN,ktoré umožňuje rýchly návrh a realizáciu projektu s maximálnym prihliadnutím na požiadavky zákazníka.Pre označenie materiálu boli navrhnuté odolné plastové etikety.Vzhľadom na skutočnosť,že vstupný materiál – cievka prechádza v procese výroby delením na dcérske cievky s minimálnou šírkou 10 mm navrhujeme označovanie materiálu 2D kódom.Údaje o skutočnej hmotnosti sa dostanú do systému na základe priamej komunikácie systému s WIFI váhami.Prihlasovanie obsluhy,snímanie kódov ako i zadávanie parametrov bude realizované cez priemyselné odolné PDA terminály MOTOROLA .Tlač etikiet na príjme a v samotnej výrobe bude riešená prostredníctvom termotransférových tlačiarní DATAMAX.

REALIZÁCIA RIEŠENIA

Tlač etikiet

ETIKETA_CIEVKA_100x15Tlač vstupných etikiet rozmeru 100×70 prebieha na pracovisku PRIJEM.Tieto etikety slúžia na základnú identifikáciu materskej cievky .V procese výroby sú dcérske cievky označované samostatnými etiketami rozmeru 100×10 mm s údajmi o skutočnej hmotnosti a jedinečným kódom.Tlač etikiet zabezpečujú termotransférové tlačiarne DATAMAX s ethernet rozhraním

PDA terminály

Motorola MC3190 2D

Motorola MC3190 2D

Prostredníctvom PDA terminálov sa obsluha prihlasuje k danej operácii.Systém zároveň overuje či má daný pracovník oprávnenie na vykonávanie zvolenej operácie.Výber operácie prebieha výberom z hlavného MENU na obrazovke PDA terminálu.PDA terminály komunikujú so systémom prostredníctvom WIFI siete..Zabudovaným snímačom 2D kódov sú snímané kódy samotných cievok,ale napríklad aj kód strihacieho plánu.V prípade vyradenia cievky obsluha zadáva kód chyby .Samozrejmosťou je podpora lokácií,takže systém eviduje lokáciu,kde sa nachádza konkrétna cievka,ale napríklad aj kde sa nachádza materiál s danou kvalitou. Ak je materiál prevažovaný,môže obsluha priamo z PDA terminálu vyvolať komunikáciu s WIFI váhou a do systému sa tak dostane skutočná hmotnosť váženého materiálu.

Riešenie umožňuje váženie rovnakých cievok spoločne s následnou tlačou daného počtu etikiet s údajom o skutočnej hmotnosti každej jednej cievky. Takto sa zrýchluje manipulácia pri vážení.

SW na evidenciu materiálu v procese výroby

SW je nainštalovaný na serveri zákazníka. Všetky dáta sú zaznamenávané v databáze . ERP systém preberá dáta z tejto databázy. SW importuje strihací plán,na základe ktorého je definovaná výroba.

DODÁVKA RIEŠENIA

Od samotného vykonania analýzy prebiehala komunikácia s dodávateľom ERP systému PROFIT. Na základe tejto komunikácie bola zákazníkovi predstavená finálna cenová ponuka začiatkom októbra 2013. Akceptovanie ponuky bolo potvrdené prijatím objednávky na realizáciu projektu koncom októbra 2013. Odovzdanie projektu do testovacej fázy prebehlo v decembri 2013,čiže cca 1,5 mesiaca po podpise zmluvy. Počas testovacej fázy bol projekt dodatočne rozšírený o ďalšie funkcie,ktoré zákazník požadoval. Rýchla realizácia samotného projektu,ako i rýchla reakcia na rozšírenie projektu bola možná vďaka využitiu SW riešenia QUALTIN.

VYJADRENIE ZÁKAZNÍKA

Pavol Uhnák – vedúci projektu :

Projekt zavedenia čiarových kódov bol v našej firme plánovaný hlavne kvôli zefektívneniu sledovania toku materiálu, možnosti hľadania rezerv s jeho hospodárením, zníženiu časov na manipulácii, jeho evidenciu a v neposlednej rade tiež kvôli optimalizácii delenia materiálu čo nám riešenie v konečnom dôsledku aj poskytlo. Pri realizácii sme narazili na pár problémov čomu sa pri projekte takéhoto rozsahu dá zrejme ťažko vyhnúť, boli však promptne riešené hlavne pánom Kvaltinom.
Momentálne je systém sledovania materiálu v plnom nasadení, funguje bezproblémovo čo ovplyvňuje aj fakt že zamestnanci ho prijali veľmi pozitívne.

 

 

Autor: Miroslav Tománek
Konferencia Ingram Micro

Spoločnosť Ingram Micro je významným celosvetovým distribútorom IT a Auto ID zariadení a softvéru. Zastupuje...

| Udalosti
Sme certifikovaný partner Carl Valentin

Spoločnosť Bartech Slovakia úspešne absolvovala viacdňové školenie priamo u výrobcu v Nemecku, vďaka ktorému sme...

| Udalosti
Implementácia CodeChecker

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z...

| Riešenia
Zebra ZT231

Ako odpoveď na neustále rastúce nároky zákazníkov uviedla spoločnosť Zebra na trh tlačiareň ZT231, ktorá...

| Hardware