BARTECH SLOVAKIA

Dvadsať rokov čiarového kódu na Slovensku

História čiarového kódu na Slovensku, vtedy ešte Československu, sa začala písať v roku 1983. V tomto roku vláda ČSSR prijala Uznesenie o zavedení označovania tovaru čiarovým kódom EAN na výrobkoch určených pre vývoz a Československá socialistická republika sa stala členom medzinárodnej organizácie EAN International.

Spomedzi krajín tzv. Východného bloku sa ako prvá stala členom Juhoslávia, ČSSR vstúpila do organizácie zároveň s Maďarskom koncom roka 1983. Tempo zavedenia čiarového kódu do praxe bolo spočiatku pomalé. Už len zaobstaranie zariadení na tlač čiarových kódov a kontrolu kvality bol pomerne komplikovaný proces. Po roku 1984 sa používali čiarové kódy s prefixom 859 (ktorý sa aj v súčasnosti používa pre výrobky označené v Českej republike) podniky zahraničného obchodu hlavne na cukrovinkách, zeleninových konzervách a mäsových výrobkoch.

EAN_858

Etiketa s EANom

Po roku 1989 používanie čiarových kódov nabralo rýchlejšie otáčky, čo súviselo so vznikom nových obchodov s potravinárskym tovarom. Po rozdelení republiky v r. 1993 vzniklo Národné centrum EAN Slovakia, ktoré sa stalo členom organizácie EAN International a začalo pridelovať  slovenským výrobkom čiarové kódy s prefixom 858. Sídlom centra sa stala Žilina.

S príchodom zahraničných spoločností, ktoré priniesli požiadavky na označovanie a snímanie, sa čiarový kód na výrobkoch stal pomerne bežnou záležitosťou. Združenie EAN Slovakia sa v r. 2004 premenovalo na GS1 Slovakia. Od začiatku fungovania združenia, okrem správy systému čiarových kódov pre Slovenskú republiku, poskytujú cenné rady a služby slovenským podnikateľom.

Autor: Miroslav Rampala
Honeywell HF800

V našom článku Vám predstavíme stacionárny skener HF800 od spoločnosti Honeywell. Vďaka použitým moderným technológiám...

| Hardware
Implementácia CodeChecker

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z...

| Riešenia
Sme certifikovaný partner Carl Valentin

Spoločnosť Bartech Slovakia úspešne absolvovala viacdňové školenie priamo u výrobcu v Nemecku, vďaka ktorému sme...

| Udalosti
Konferencia Ingram Micro

Spoločnosť Ingram Micro je významným celosvetovým distribútorom IT a Auto ID zariadení a softvéru. Zastupuje...

| Udalosti