BARTECH SLOVAKIA

Zber dát o rozpracovanosti výroby

Vyroba

Výroba v RKS

Firma RKS Trenčín, s.r.o. ( www.rks.sk ), ktorá sa zaoberá strojárskou, zákazkovou výrobou, potrebovala získať prehľad o stave jednotlivých zákaziek v reálnom čase, aby mohla pružnejšie reagovať na nové požiadavky výroby aj zákazníkov.

Ďalšou požiadavkou bolo zaznamenávanie presného času stráveného vykonávaním jednotlivých výrobných operácií, od čoho firma očakávala presnejšie vyhodnocovanie efektivity zákaziek a zlepšenie plánovania výroby. Zjednodušene sa dá povedať, že od nasadenia systému zákazník očakával predovšetkým odstránenie skreslených údajov o celkovom čase realizácie zákazky.

NÁVRH RIEŠENIA

Zber dát z výroby bude vyriešený použitím sieťových, stacionárnych terminálov SEMBOX s pripojeným snímačom čiarového kódu. Všetky údaje o zákazke – číslo zákazky, číslo robotníka, číslo operácie k danej zákazke  atď. –  sú vytlačené na výrobnom liste vo forme čiarových kódov a ich zadávanie do systému prebieha snímaním príslušného čiarového kódu, čím sa zadávanie údajov zrýchľuje a súčasne sa minimalizuje chyba ľudského faktoru. V prípade prihlásenia obsluhy na pracovisku bez ukončenia predchádzajúcej operácie musí byť obsluha na túto skutočnosť upozornená (možnosť ponúknuť ukončenie predchádzajúcej operácie). V prípade neukončenia predchádzajúcej operácie musí byť blokované prihlásenie na výkon ďalšej operácie vo výrobe.

evop_SchemaPrehľady nad zozbieranými údajmi budú vytvárané v intranetovej aplikácii, čím sa zaistí prístupnosť týchto prehľadov pre viacerých pracovníkov firmy bez nutnosti inštalovať špeciálny SW. Vďaka tejto technológii bude možné výrobné prehľady zobrazovať aj na mobilných zariadeniach s ľubovoľným internetovým prehliadačom. Prístupy budú rozdelené do viacerých úrovní podľa prístupových práv .

REALIZÁCIA RIEŠENIA

Pracovisko VÝROBA

Terminál vo výrobe

Terminál vo výrobe

Jedná sa o pracovisko priamo vo výrobných halách, kde sú vykonávané operácie súvisiace s danou zákazkou – rezanie, brúsenie, zvarovanie, opieskovanie atď. Toto pracovisko je vybavené terminálom SEMBOX s pripojeným snímačom čiarového kódu. Prostredníctvom údajov na displeji zariadenia SEMBOX je obsluha informovaná o očakávaných vstupných údajoch – prihlásenie obsluhy, zadanie čísla zákazky, kódu operácie a stavu operácie. V prípade chybne zadaných údajov je obsluha informovaná zobrazením chybového hlásenia na zariadení SEMBOX .

Pracovisko MAJSTER VÝROBY

Všetky dáta zadané na pracovisku VÝROBA sú zaznamenávané do SQL databázy. Majster výroby môže cez webové rozhranie pristupovať k aplikácii, ktorá umožňuje rôzne náhľady nad týmito dátami. Podľa zvoleného filtru je možné takto zobraziť napr. celkový čas odpracovaný na tejto zákazke, celkový čas danej operácie na zákazke, odpracovaný čas konkrétneho pracovníka na zákazke atď. Majster výroby má možnosť editovať číselníky operátorov, odberateľov aj operácií. Samozrejmosťou je možnosť manuálnej opravy záznamu cez prístupové heslo ….

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE

Podmienkou začatia programátorských prác bolo vykonanie analýzy. Na základe tejto analýzy bola vypracovaná cenová ponuka, a po jej akceptácii zákazníkom sa rozbehli vývojárske práce.  Samotné nasadenie riešenia u zákazníka prebehlo 4 týždne od prijatia objednávky. Súčasťou inštalácie bolo aj zaškolenie obsluhy.

Využitím SW riešenia QUALTIN (http://mobilneriesenia.sk/qualtin-nastroj-nie-len-pre-zber-dat-z-vyroby/ ) bol čas samotného programovania aplikácie výrazne skrátený, čo umožnilo rýchlejšie nasadenie do ostrej prevádzky a zníženie nákladov spojených s nasadením riešenia . Taktiež jednoduchosť konfigurácie zariadení SEMBOX ( žiadny operačný systém ) a jeho pripojenie k už vybudovanej firemnej ethernet sieti  prispela k skráteniu času inštalácie .

Zostavy

Náhled zostáv

 

 

 

 

Autor: Miroslav Tománek
Zebra ET40/ET45

Zebra ET40 a ET45 sú nové tablety za priaznivé ceny, ktoré poskytujú všetko, čo sa...

| Hardware
Seminár - RFID vo výrobe a logistike

Radi by sme Vás pozvali na bezplatný seminár na tému: RFID TECHNOLÓGIA VO VÝROBNOM A...

| Udalosti
Sme certifikovaný partner Carl Valentin

Spoločnosť Bartech Slovakia úspešne absolvovala viacdňové školenie priamo u výrobcu v Nemecku, vďaka ktorému sme...

| Udalosti
Sledovanie výroby s Honeywell

Spoločnosť Honeywell má vo svojom portfóliu širokú škálu produktov, pomocou ktorých dokážete využitím značenia čiarovým...

| Hardware