BARTECH SLOVAKIA

RFID - Identifikácia budúcnosti

RFID predstavuje identifikáciu pomocou rádiofrekvenčných vĺn. Princípom je uloženie potrebných dát v pamäťových rádiofrekvenčných čipoch a následné opakované čítanie alebo zápis dát pomocou čítačky. Čítacie zariadenie má podobu pevnej brány alebo ručného terminálu, bezdrôtová komunikácia prebieha pomocou antény na príslušných rádiofrekvenčných vlnách. Informácie získavané v priebehu výrobného alebo logistického procesu sú filtrované pomocou softvérového vybavenia (middleware) na využitie v informačnom systéme.

Využitie RFID technológie v praxi

Využitie RFID technológie je naozaj široké a tento krátky zoznam je len veľmi malá časť toho, čo je nám táto technológia schopná zabezpečiť.
RFID technológia sa postupne viac a viac dostáva do povedomia ľudí i keď si nie veľmi často nájde cestu ku samotnej realizácii a hlavným dôvodom tohto javu je vyššia vstupná investícia pri zavádzaní. Taktiež sa na tom podpisuje aj vyššia výrobná cena rádiofrekvenčných čipov. Postupne si však veľa ľudí uvedomuje obrovské zvýšenie efektivity samotnej, ktorá je v týchto časoch hnacím motorom ekonomík mnohých firiem. Stručné podrobnosti o tejto technológii sa dozviete ak budete pokračovať v čítaní tohto článku, alebo môžete využiť osobnú konzultáciu s naším fundovaným pracovníkom, ktorý sa touto technológiou zaoberá. Neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

RFID tag etiketa

RFID tag – etiketa

Používané frekvenčné pásma

  • Nízke frekvencie 25–134 KHz (LF)  vzdialenosť snímania max 0.5 m, malá rýchlosť snímania
  • Vysoké frekvencie 13.56 MHz (HF) vzdialenosť snímania do max 1m, dostatočná rýchlosť snímania
  • Veľmi vysoké frekvencie 860-956 MHz (UHF) vzdialenosť snímania do max 10m, veľká rýchlosť snímania
  • Mikrovlnné frekvencie 2.4 GHz MWF  vzdialenosť snímania viac ako 10m, možnosť snímania pri extrémne vysokých rýchlostiach – Využíva sa hlavne pri RTLS Systémoch (Real Time Location System)

 Základné prvky RFID technológie

  • RFID tagy  (rádiofrekvenčné čipy) – Nosičom  informácií  v RFID  technológii nazývame  tag  alebo  inak  transpondér,  jeho význam vznikol zlúčením anglických slov  transmit  – prenos a  response – odpoveď. Základnou funkciou RFID  tagu  je uloženie dát do vnútornej  pamäte a poskytnutie  týchto uložených údajov RFID systému.
  • RFID Čítačky – RFID reader (RFID čítačka) funguje ako most medzi RFID tagom a riadiacim počítačom. Čítačky môžu mať buď anténu na snímanie RFID tagov zabudovanú, alebo využívajú externé antény.
  • RFID AntényAntény vysielajú rádiový  signál. ktorý nabudí RFID tagy a tie odrazia signál späť do antény. Anténa odrazený signál prijme a pošle ho do čítačky, ktorá údaj spracuje podľa požiadaviek.

Základné rozdiely medzi RFID a čiarovým kódom

Čiarový kód RFID tag
Lacná tlač Odolný voči poveternostným
vplyvom
Malé náklady na označovanie Mnohonásobná možnosť
prekódovania tagov
Môže sa ľahko poškodiť Veľká čítacia vzdialenosť
Musí byť viditeľný Čítanie veľkého objemu tagov
Čítanie kódov po jednom Veľká kapacita pamätí tagov
Obmedzené možnosti
kódovania informácií
Možnosť zamedzenia prístupu
ku kódovaným informáciám
Žiadna ochrana kódovaných
informácií
Väčšie vstupné náklady

 

Autor: Pavel Loprais
Honeywell ScanPal EDA10A

Spoločnosť Honeywell prichádza na trh s novým tabletom ScanPal EDA10A. Tento tablet kombinuje vynikajúcu výkonnosť...

| Hardware
ZEBRA fixné skenery a VISION systémy

Výroba a logistika sa najmä v priemysle dnes výrazne mení a vyzerá inak ako pred niekoľkými rokmi....

| Hardware, Riešenia, Software
Pracovná doba počas sviatkov

PRACOVNÁ DOBA POČAS SVIATKOV Piatok 22.12.   8:00 – 14:00 Streda 27.12. – Piatok 29.12.  8:00...

|
Zebra MC94 - nová generácia

Zebra MC9400/MC9450 je ďalší model z ultra-odolnej série mobilných počítačov MC9000. Oproti predchádzajúcim modelom disponuje...

| Hardware