BARTECH SLOVAKIA

Johnson Controls

Firma Johnson Controls Lučenec potrebovala splniť požiadavku svojho odberateľa na označenie jeho výrobkov RFID tagom. Výrobky prechádzajú s RFID tagom náročným procesom výroby a bolo teda nutné nájsť spôsob, ako overiť, že RFID tag nebol počas tejto výroby poškodený, zapísať dovnútra odberateľom požadované informácie a napokon overiť, či v expedičnom balení neni sú neoznačené či chybne označené kusy.

NAVRHNUTÉ RIEŠENIE

Pri výrobe penových opierok sa na priamo na opierku zataví etiketa s RFID tagom. Následne sa na pracovisku optickej kontroly prostredníctvom špeciálnej POKA YOKE stanice overí čitateľnosť RFID tagov a v kladnom prípade sa do nich nahrajú zákazníkom požadované údaje. PokaYoke stanica je zariadenie, ktoré zabezpečí, že pracoviskom neprejde výrobok so zlým výrobným číslom, prípadne s nefunkčným RFID čipom.  V prípade objavení takého výrobku ostane PokaYoke stanica zablokovaná a neumožní obsluhe vyňatie výrobkov až do príchodu majstra, ktorý ju musí odblokovať a nezhodný výrobok znehodnotiť.
Skontrolované výrobky sa postupne naskladajú do eko-packu, ktorý keď sa naplní tak bude presunutý na pracovisko Expedície. Na Expedícii sa celý eko-pack načíta a tak sa skontroluje celkový počet výrobkov a tiež správnosť zapísaných dát  vo väzbe na expedičný príkaz.

POKA YOKE

Kontrolné pracovisko bolo vybavené zákazkovým prípravkom, v ktorom sú zakomponované kontrolné prvky ako RFID antény, pneumatické zámky, čidlá prítomnosti a taktiež rozlišovacie čidlá. Prípravok bol komponovaný na kontrolu a zápis 3 výrobkov zároveň. Celý prípravok je pripojený k dotykovému PC, cez ktorý sa ovláda.
Pracovník po optickej kontrole vloží do prípravku 3 výrobky a spustí kontrolný a zapisovací proces. Prípravok uzamkne výrobky, vďaka čidlám rozpozná o aký výrobok sa jedná a na základe toho software prostredníctvom RFID antén zapíše do RFID čipov výrobné číslo určené pre daný výrobok. Ak zápis informácie prebehne v poriadku prípravok odomkne výrobky, ktoré môže pracovník vybrať a uložiť do eko-packu. Akonáhle sa naplní celý eko-pack, môže sa presunúť na pracovisko expedície. V prípade, že by sa zápis nezdaril z dôvodu poškodeného, alebo neprítomného RFID čipu, prípravok nechá výrobky uzamknuté. Tým sa zabezpečí 100%-tná kvalita expedovaných výrobkov.

EXPEDÍCIA

Expedičné pracovisko pozostáva z kovovej brány, do ktorej sa vsúva celý eko-pack. V kovovej bráne sú umiestnené 3 RFID antény, ktoré sú pripojené na RFID čítačku spojenú s počítačom.
V počítači beží software, ktorý ovláda celý priebeh. Pracovník po vsunutí eko-packu do brány na dotykovom displeji spustí načítavanie. Antény postupne načítajú celý obsah eko-packu a pošlú údaje o načítaní do PC. Software následne vyhodnotí, či je v eko-packu presný počet výrobkov ako je určené na baliacom predpise. Ak výsledný počet výrobkov sedí, tlačiareň vytlačí potrebnú etiketu, na ktorej je čiarový kód potrebný pre expedovanie celého eko-packu.
V prípade, že načítaný počet výrobkov sa nezhoduje s počtom uvedeným na baliacom predpise, software nevytlačí etiketu a teda nieje možné expedíciu dokončiť. Týmto sa zabezpečilo, že sú expedované naozaj len 100%-tne označené výrobky a presne v určených počtoch.

DODÁVKA RIEŠENIA

Vyrobenie celého riešenia obidvoch pracovísk trvala cca 8 týždňov.
Výroba bola realizovaná v spolupráci s konštruktérskou firmou JUS Nižná. Najdôležitejšou časťou celého projektu bolo finálne odladenie výkonu a smerovania antén na každom pracovisku, ktoré pri inštalácii zariadení k zákazníkovi trvalo 2 dni. Pri inštalácii bol zaškolený vedúci pracovník, ktorý sa podieľal na odlaďovaní, čím získal potrebné skúsenosti pre plné využitie potenciálu tohto riešenia.

Autor: Pavel Loprais
Zebra OneCare

V tomto článku Vám ponúkneme bližší pohľad na služby OneCare, VisibilityIQ a ostatné podporné služby...

| Software
Pozvánka na bezplatný webinár

Pozývame Vás na bezplatný webinár „Kvalita sa týka všetkých – výroby aj logistiky“, ktorý je...

| Riešenia, Software, Udalosti
Zebra WS50

Spoločnosť Zebra predstavila najmenší dostupný mobilný terminál WS50. Kompaktné zariadenie disponuje všetkými kľúčovými vlastnosťami ako...

| Hardware
Prípadová štúdia Factcool

Spoločnosť FACTCOOL expandujúca v segmente e-commerce požadovala skenovanie rôznych typov kódov na automatickej sortovacej linke,...

| Hardware, Riešenia