BARTECH SLOVAKIA

Hanon systems

Firma HANON SYSTEMS sa v rámci zlepšovania interných výrobných procesov rozhodla pre sledovanie a záznam kontroly svojho produktu, tzv. Chilleru. Cieľom riešenia bolo aj zamedzenie neúmyselnej zámene kontrolných prípravkov, tzv. Checkerov v procese kontroly.

POŽIADAVKA ZÁKAZNÍKA

Preto správny výber Checkera pre vložený a kontrolovaný Chiller musí byť kontrolovaný počas celej doby cyklu. Ukončenie cyklu kontroly bude vykonávané operátorom stlačením tlačidla na kontrolnej stanici. Po úspešnej kontrole sa vytlačí etiketa, ktorú zamestnanec nalepí na skontrolovaný Chiller a naskenuje jej kód, čo bude podnet pre ukončenie celého kontrolného cyklu. Na etiketách sa budú nachádzať podla požiadaviek zákazníkov 1D aj 2D kódy v závislosti od druhu kontrolovaného Chilleru. Pri nesprávnom vytlačení etikety musí byť možné vykonať reprint danej etikety. Súčasne ale aplikácia musí kontrolovať aj duplicitu vytlačeného kódu a ponúkať export dát do .xls a .csv súborov.

REALIZÁCIA RIEŠENIA

SW na zber dát pri kontrole chillerov

Prihlásenie operátoraNa základe vykonanej analýzy požiadaviek bolo navrhnuté riešenie zberu dát a kontroly checkerov pomocou novo vytvorenej aplikácie, ktorá umožňuje 100% splniť požiadavky zákazníka. Aplikácia je nainštalovaná na priemyselnom PC s dotykovou obrazovkou. Software je zabezpečený prihlasovaním užívateľov cez osobnú RFID kartu v dvoch rovinách.. Administrátor má možnosť nastavovať parametre aplikácie,  pridávať a editovať číselníky užívateľov, chillerov, checkerov, chýb, exportovať dáta a editovať tlačové formáty .  Užívateĺ má možnosť iba rutinne vykonávať proces kontroly bez možnosti zmien ich nastavení.

Hlavné menu

Pre označenie Chillerov a Checkerov boli s ohľadom na skutočnosť, že výrobok prechádza ďalším spracovaním, navrhnuté odolné plastové etikety a tlač etikiet je riešená prostredníctvom termotransferovej tlačiarne DATAMAX.  Overenie kódu na Checkeri ako aj na Chilleri bude realizované pomocou ručného snímača MOTOROLA. Správnosť checkeru pre vybraný chiller bude počas celého cyklu sledovaná pomocou stacionárneho snímača KEYENCE. Prítomnosť Chilleru v Checkeri počas cyklu bude kontrolovaná indukčným snímačom.

Hlavná obrazovkaV prvom kroku má užívateľ možnosť vybrať model Chillera, ktorý sa má kontrolovať. Nasleduje overenie správnosti Checkera pre vybraný typ Chillera automatickým zosnímaním kódu Checkera snímačom čiarového kódu Keyence. V ďalšom kroku musí operátor zosnímať kód z predchádzajúceho testu  a vložiť Chiller do checkera čo automaticky overí vstavaný indukčný snímač v Checkeri. O každom kroku je operátor informovaný na obrazovke výrazným zafarbením veľkej ikony s daným krokom postupnosti operácií. Po ukončení testu pracovník stlačí HW tlačidlo OK a pre chybný NG.

Pri úspešnom teste sa vytlačí finálna etiketa. Operátor skenovaním kódu na etikete overí jeho čitateľnosť i správnosť vytlačených údajov a výsledky kontroly program uloží do databázy so statusom OK. Pri neúspešnom teste program zobrazí ponuku chýb a po určení typu chyby operátorom sa do databázy zapíše nový záznam so statusom chyby a spustí sa nový cyklus.

Tlač etikiet

Tlačiareň DATAMAX I-classEtikety sa tlačia na priemyselnej termotransférovej tlačiarni Datamax I-4310, ktorá kombinuje dostatočný výkon s kvalitným prevedením . Táto tlačiareň bola vybraná aj z dôvodu jej bohatej ponuky funkcií. Pri realizácií sa využila funkcia pre odlepovanie vytlačených etikiet a možnosť definovať a uložiť do jej pamäte viacero tlačených formátov v jednoduchom DPL jazyku tlačiarne .

 

Autor: Pavel Loprais
BarTender 2023

V poslednom období sa kladie veľký dôraz na kvalitné označenie komponentov, či hotových výrobkov, najmä...

|
WORKSHOP SMART INDUSTRY - rekapitulácia

  Dňa 17.05.2023 sme spolu s partnermi organizovali workshop zameraný na tému najnovších riešení pre...

| Udalosti
Zebra ET60/ET65

Zebra Technologies predstavuje nové tablety ET60 a ET65, ktoré ponúkajú spojenie výkonnosti, odolnosti a flexibilnosti...

| Hardware
Zebra TC73/TC78

V súčasnej dobe je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby podniky mali k dispozícii výkonné a...

| Hardware