BARTECH SLOVAKIA

Riešenie balenia pre DSV Solutions

Spoločnosť DSV poskytuje a riadi riešenia dodávateľského reťazca pre tisíce spoločností každý deň – od malých rodinných podnikov až po veľké globálne korporácie. Zamestnáva 75 000 zamestnancov vo viac ako 80 krajinách, ktorí pracujú na poskytovaní vysokokvalitných služieb.

Požiadavka zákazníka

Spoločnosť DSV Solutions Slovakia, potrebovala zabezpečiť proces výroby finálneho balenia tovaru pre svojho zákazníka. Balenie tovaru je definované v niekoľkých variantoch (podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka) a zabezpečuje výstupnú kontrolu finálnej palety. Súčasťou požiadavky bol aj zber dátvýkonnosti výroby ako celku, trasovateľnosti výrobu, ale aj o výkonnosti konkrétneho pracovníka.

Riešenie

Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA má dlhoročné skúsenosti so zavádzaním riešení pre výrobulogistiku. Tieto skúsenosti sme pretavili do návrhu riešenia LOGMAN, ktorý presne pokrýva potreby zákazníka. V rámci odborných konzultácií sme zákazníkovi pomohli s návrhom samotného HW vybavenia a zároveň sme pomohli navrhnúť úpravy v pracovných postupoch na základe skúseností z realizácií iných projektov.

Proces práce

Na výrobnú linku sa vyskladnia zo skladu potrebné palety podľa výrobnej objednávky. Na jednej linke môžu byť 2 a viac paliet. Kontrolór, pred spustením linky, zadá čo sa ide vyrábať, pridelí pracovníkov k danej linke, skontroluje vstupné palety podľa daných predpisov. Ak je všetko o.k., povolí výrobu. V priebehu výroby kontrolór zaznamenáva proces výroby, prestoje, chybovosť a ďalšie parametre. Finálne výrobky sa ukladajú na výstupnú paletu.Tu takisto kontrolór kontroluje či je všetko v poriadku podľa predpisov. V prípade nezhody zaznamenáva typ nezhody…

Všetko je zaznamenávané v ONLINE režime s využitím priemyselných tabletov so zabudovaným skenerom 1D/2D kódov od spoločnosti ZEBRA Technologies do našej aplikácie LOGMAN.

Riadiaci pracovníci tak majú prístup k údajom okamžite a vedia cielene reagovať na prípadne výpadky alebo zmeny. Systém LOGMAN poskytuje aj informácie o aktuálnom stave výroby, plnenia zákazky, výkonnosti pracovníkov a iné.

Slovo zákazníka

A takto o spoločnom riešení hovorí Radoslav Vajdel,  Branch Manager:

Poskytnuté riešenie LOGMAN prináša požadované funkcie pre výrobný úsek spoločnosti, kde máme možnosť online sledovať priebeh výroby, jeho kvalitu a rýchlosť. Systém LOGMAN a ponúknuté hardware vybavenie je „userfriendly“, jednoducho navrhnuté a prehľadné.

Vďaka riešeniu máme prehľad o kompletných dátach z výroby, pričom máme zabezpečený nie len monitoring priebehu výroby, ale rovno aj traceabilitu tovaru spotrebovaného počas výroby a evidenciu chybovosti. Tento nástroj nám umožňuje získať dáta pre identifikáciu chýb vo výrobe a nastavenie nápravných opatrení na zvýšenie kvality výroby a jej zefektívnenie. Pre naše oddelenie kvality je potrebné rýchle, účinné a jednoduché riešenie na zabezpečenie a monitorovanie požadovanej úrovne kvality, pričom nezaberie zbytočné úkony na zber a vyhodnotenie dát. LOGMAN je presne riešenie pokrývajúce tieto požiadavky a bonusom je partia pracujúca v BARTECHSLOVAKIA ako profesionálne pracujúci tím.

Autor: Oto Filip
Zebra TC53/TC58

Zebra TC53/TC58 je robustné mobilné zariadenie navrhnuté pre podnikové prostredie, ktoré kombinuje výkon a spoľahlivosť...

| Hardware
Riešenie balenia pre DSV Solutions

Spoločnosť DSV poskytuje a riadi riešenia dodávateľského reťazca pre tisíce spoločností každý deň – od malých rodinných...

| Hardware, Riešenia
WORKSHOP SMART INDUSTRY - rekapitulácia

  Dňa 17.05.2023 sme spolu s partnermi organizovali workshop zameraný na tému najnovších riešení pre...

| Udalosti
Zebra TC22/TC27

V súčasnom digitálnom veku je pre podniky nevyhnutné mať spoľahlivé a výkonné mobilné zariadenia, ktoré...

| Hardware