BARTECH SLOVAKIA

Kros OMEGA a Mobilný skladník

KROS patrí medzi najúspešnejšie slovenské softvérové firmy ktoré ponúkajú účtovný, mzdový, stavebný a podnikový softvér. Ich riešenia používa takmer 60 000 zákazníkov, ktorí na nich oceňujú najme spoľahlivosť a intuitívne ovládanie. Naša firma BARTECH SLOVAKIA, sa stala partnerom firmy Kros pre nadstavbové riešenia pre evidenciu skladových operácií a predaj v teréne.

Ako funguje prepojenie našich aplikácií MoDo a Mobilný skladník s aplikáciou Kros Omega je popísané priamo na stránkách technickej podpory firmy Kros, odkiaľ daný článok preberáme.

Práca v sklade pomocou mobilného skladníka

Mobilný skladník je ručná dátová čítačka so snímačom čiarových kódov, ktorá umožňuje rýchle a presné vykonávanie skladových operácií. Pomocou aplikácie sa prenášajú medzi touto čítačkou a programom OMEGA príjmy a výdaje na sklad. Aplikácia pomôže aj pri evidovaní inventúry skladu, vytváraní medziskladových prevodov a vybavovaní objednávok. Program Omega spolupracuje s aplikáciami Mobilný skladník ( operačný systém Windows CE) a Mobilné doklady (MODO) ( operačný systém ANDROID) od spoločnosti BARTECH SLOVAKIA spol.s. r.o.

Prepojenie je možné iba v prípade, ak je zapnutá voľba Používať sklad plus (Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia – záložka Sklad plus). Mobilný skladník je dostupný len s platným Balíkom podpory.

Na začiatku program OMEGA prenesie do čítačky:

  • zoznam skladov,
  • zoznam skladových kariet,
  • číselník partnerov a
  • došlé objednávky

Prenos údajov vykonávame prostredníctvom menu Sklad – Mobilný skladník. V zobrazenom formulári zvolíme možnosť Export skladových kariet, partnerov, skladov a objednávok.

Program prenesie uvedené číselníky do čítačky, kde pomocou aplikácie ,,Mobilný skladník“ alebo ,,Mobilné doklady“ môžeme s nimi pracovať. Prostredníctvom aplikácie vieme vytvárať príjmy a výdaje. V čítačke tak budeme mať k dispozícii kompletné skladové hospodárstvo aj s číselníkom partnerov.

Do mobilného skladníka sa prenášajú iba skladové karty, ktoré majú definovaný EAN. Pri vytváraní príjmov na sklad sa pre jednotlivé skladové karty použije posledná nákupná cena. Pri výdajkách sa použije fixná predajná cena, ktorá musí byť nastavená ako predvolená. Pri pohybe Prevod na iný sklad a pri pohybe Inventúra sa používa skladová cena. Ak tieto ceny neexistujú, cena bude po importe nulová a musíme ju upraviť ručne.

Vytvorené skladové pohyby následne prenesieme do programu OMEGA, cez menu Sklad – Import pohybov na sklade.

Objednávkový systém pomocou mobilného skladníka

Po importovaní výdajov do programu OMEGA, mobilný skladník zabezpečí prepojenie so zodpovedajúcou objednávkou. Zároveň po spustení prepočtu objednávok zabezpečí ,,uprednostnenie“ vybavenosti danej objednávky. Z programu OMEGA sa exportujú tiež došlé objednávky, na základe ktorých mobilný skladník vytvorí výdaj podľa objednávky. Na základe tohto pohybu program nevydá viac kusov, ako je evidovaných v objednávke.

Od aktuálnej verzie 21.00 program OMEGA prenáša do výdajky predajnú cenu z konkrétnej objednávky, nie len fixnú predajnú cenu. Mobilný skladník neprenáša vybavené a rezignované objednávky. Z čiastočne vybavených objednávok sa prenášajú iba karty, ktoré nie sú vybavené.

Základné princípy prepojenia Mobilného skladníka MoDo so sytémom Kros Omega a princípy práce s aplikáciou môžete pozrieť aj v nasledovnej video ukážke.

 

Autor: Pavel Loprais
TMS a pohľad zákazníka

Aplikáciu TMS na evidenciu foriem a náradia sme v minulom roku nasadili aj u zákazníka...

| Riešenia, Software
Zebra Industrial Print Migration

Spoločnosť Zebra Technologies predstavila novú promoakciu Industrial Print Migration, vďaka ktorej je možné nakúpiť vybrané...

| Akcie, Hardware
Online seminár ZAPSI

Pozývame Vás na bezplatný ONLINE seminár ZAPSI – monitoring výroby, ktorý sa bude konať 9.9.2021...

| Riešenia, Software, Udalosti
Verifikácia kódov vo výrobe

Výrobné spoločnosti používajú rôzne formy značenia (tlačené etikety, priame značenie-DPM) na sledovanie výrobkov od momentu...

| Hardware