BARTECH SLOVAKIA

Nová verzia aplikácie MoDo je tu

Aplikácia MoDo – Mobilné doklady – prichádza s ďalšími novými funkciami, ktoré používateľom výrazne zlepšia prehľad o vydávaných položkách i o synchronizácii s nadradeným systémom. A navyše je tu zapracovaná aj podpora pre on-line režim práce so skladovými zásobami.

Táto funkcia však vyžaduje podporu implementátorov nadriadených systémov ( ERP), a je na nich, kedy túto novú vlastnosť našej aplikácie naplno využijú.

A ktoré ERP systémy aktuálne podporujú aplikáciu MoDo ?

Sme hrdí na to, že sú to predovšetkým tie najznámejšie a najrozšírenejšie. A takisto nás teší, že noví záujemcovia o spoluprácu a integráciu našej aplikácie stále pribúdajú.

Ako si novú verziu nainštalovať ?

Stávajúci zákazníci, ktorí majú zaplatenú ročnú podporu, si môžu novú verziu nainštalovať bezplatne, ale nemali by pred inštaláciou zabudnúť kontaktovať svojho poskytovateľa informačného systému, aby sa uistili, že táto verzia je kompatibilná práve s ich aktuálnou verziou ERP.

V aplikácii je potrebné kliknúť na tlačidlo “Kontrola novej verzie”. Zobrazí sa okno či chcete stiahnuť novú verziu 3.10. Po potvrdení voľby sa .apk súbor stiahne do zložky Download v zariadení a v spodnej časti obrazovky vyskočí hlásenie o úspešnom stiahnutí. Nedôjde k automatickej inštalácii. Následne je potrebné ukončiť a zosynchronizovať všetky doklady v aplikácii a urobiť Zálohu nastavenia ( voľba v menu aplikácie).
Pozn:  U verzií, ktoré nemajú možnosť vykonať zálohu nastavení, je potrebné si všetky nastavenia aplikácie poznačiť a po inštalácii nastaviť ručne.
V ďalšom kroku je treba aplikáciu štandardným spôsobom odinštalovať a zo zložky Download spustiť inštaláciu  novej verzie. Po dokončení inštalácie je potrebné v Menu aplikácie zo zálohy obnoviť Nastavenia.
Vzhľadom k tomu, že sa postupne podľa potreby uvoľňovalo viacero neoficiálnych verzií, môže byť postup aktualizácie v niektorých prípadoch komplikovanejší. Toto by sa malo eliminovať práve inštaláciou tejto oficiálnej aktualizácie, čím dôjde k zjednoteniu postupu pri budúcich aktualizáciách.

A čo konkrétne prináša nová verzia 3.10 ?

Upgrade je velmi zásadny a tak nie je možné vymenovať všetko, ale pomedzi najzásadnejšie zmeny patria:

 • Možnosť vypnúť kontrolu položky podľa skladu pri príjme
 • Zobrazenie údaju voliteľného poľa v Príjemke
 • úpravy súvisiace s implementáciou na dokladovú synchronizáciu – on-line režim (PSW, ASSECCO)
 • úpravy súvisiace s požiadavkami na dávkovú synchronizáciu (KROS, MRP)
 • tlač vytvoreného dokladu na mobilných BT a WiFi tlačiarniach. (Modul tlače je spoplatnený)
 • možnosť dodatočne prečítať protokol o synchronizácii
 • možnosť zálohy a obnovenia vlastných nastavení
 • zobrazenie počtu nevybavených dokladov na hlavnej obrazovke aplikácie dáva užívateľovi lepší prehľad
 • užívateľsky nastaviteľná funkcia povolenia či zakázania kontroly výdaja do mínusu
 • vylepšená kontrola a update na novú verziu MODO cez internet

Zmenili sa tiež funkcie WEB služby MODO.PHP

A to nasledovne

 • pribudla možnosť nastavenia ukladania výstupných dát do samostatných súborov s časovou značkou
 • je tu konverzia exportu výstupných dokladov do štruktúry XML s vybranými dátovými poľami
 • máte možnosť nastavenia zálohovania importných zoznamov po prenose do mobilného zariadenia do priečinka „zaloha“, alebo ponechania v pôvodnom priečinku
 • máte možnosť úpravy výstupných dátových .csv súborov podľa vlastných požiadaviek výberu a zoradenia jednotlivých polí.
  ——
  Veríme, že nová funkcionalita vám pomôže k tomu, aby ste stávajúce úlohy a operácie vykonávali rýchlejšie a ľahšie. Ak vás mobilná aplikácia zaujala a chcete si ju bezplatne vyskúšať, kontaktujte naše obchodné oddelenie na E-mail obchod@bartech.sk alebo telefónnom čísle 034 668 56 33
Autor: Peter Novák
Nová verzia MODO

Aplikácia MODO – Mobilné Doklady je určená na zrýchlenie skladových operácií, ako je výdaj, príjem,...

| Software
Expedícia podľa plánu

Náš dlhodobý zákazník FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, pre ktorého sme robili už niekoľko zákazkových riešení, nás...

| Hardware, Riešenia, Software
Nový GENESIS 7680g XP

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 retail sektor zaznamenal nárast, ktorý sa však z veľkej časti...

| Hardware
TMS a pohľad zákazníka

Aplikáciu TMS na evidenciu foriem a náradia sme v minulom roku nasadili aj u zákazníka...

| Riešenia, Software