BARTECH SLOVAKIA

Zákazková aplikácia pre logistiku

Len pred mesiacom sme dokončili vývoj zákazkovej aplikácie pre firmu NEMAK. Jej predmetom bol príjem a výdaj váženého materiálu – hliníkových zliatkov. Potešilo nás, keď sme si o našom projekte už teraz mohli prečítať článok vo firemnom časopise, kde na záver bolo aj poďakovanie za úspešnú spoluprácu.
A ako spolupráca prebiehala?

Zadanie projektu

Spoločnosť NEMAK Slovakia oslovila spoločnosť BARTECH SLOVAKIA ohľadom vývoja aplikácie na mieru. Hlavným cieľom projektu, s interným názvom LOGIS V2, bolo nahradenie pôvodnej aplikácie LOGIS, ktorá už nepodporovala nový operačný systém Windows 10 a nespĺňala aktuálne požiadavky na evidenciu materiálu na sklade vrátane riadenia vyskladňovania podla FIFO, či rýchly prehlad aktuálneho stavu zásob pre možnosť flexibilných reakcií. Podmienkou bolo zachovanie existujúcich procesov a rozšírenie o funkcie, ktoré poskytnú užívateľom aplikácie aktuálny, on-line prehľad o stave zásob, jednoduché filtrovanie a triedenie dát a aby aplikácia bola tiež užívateľsky prívetivá a práca s ňou rýchlejšia ako doposiaľ.

Popis riešenia

Signalizácia váženia

Samotná aplikácia pozostáva z dvoch častí.
Prvou je aplikácia pre PC LOGIS V2, ktorá priamo komunikuje s váhou. Na túto váhu je pri príjme materiálu pomocou vysokozdvižného vozíka ukladaný materiál. Hmotnosť každej palety je zaznamenávaná do databázy aplikácie. Každá paleta ( kopa) získava jedinečné číslo, ktoré je uvedené  v čiarovom kóde na etikete. Táto etiketa je nalepená na príslušnej kope a okrem tohto jedinečného čísla obsahuje aj ostatné údaje nevyhnutné pre vizuálnu identifikáciu materiálu. Aby obsluha nemusela pri vážení zoskakovať z vysokozdvižného vozíka po zvážení každej palety, aplikácia automaticky signalizuje obsluhe zaznamenanie hmotnosti výrazným farebným alarmom na obrazovke PC. Táto funkcia výrazne zrýchľuje manipuláciu pri vážení materiálu.

PDA aplkácia

Druhou časťou je aplikácia pre prenosné PDA terminály so zabudovaným snímačom čiarového kódu s operačným systémom ANDROID. Zákazníkovi boli odporúčané terminály ZEBRA TC56, s ktorými máme veľmi dobré skúsenosti.Táto časť aplikácie umožňuje rýchle vykonávanie inventúr na jednotlivých skladoch jednoduchým nasnímaním čiarových kódov a taktiež v režime výdaja zabezpečuje dodržanie systému FIFO. Tieto informácie sú dôležité pre ostatných pracovníkov, ktorí zabezpečujú nákup a dodávky materiálu potrebného pre výrobu. okrem iného tak aplikácia prispela k zníženiu, resp. zefektívneniu skladových zásob. Tí majú prístup k on-line prehľadom zásob prostredníctvom webovej aplikácie priamo zo svojich PC vo svojej kancelárii.

Priebeh realizácie

K prvému osloveniu našej spoločnosti došlo v 18. kalendárnom týždni. Behom následujúcich 3 týždňov prebehla dôkladná analýza požiadaviek a po odsúhlasení konceptu riešenia sa začalo programovanie. Testovacia verzia bola nasadená do prevádzky v priebehu 30. kalendárneho týždňa a do ostrej prevádzky bol projekt uvedený v 35. týždni.
S firmou NEMAK sme naďalej v kontakte a pripravujeme ďalšie riešenia.

Autor: Miroslav Tománek
Skenery Honeywel GRANIT

Bezdrôtové skenery Granit od firmy Honeywell sú vynikajúcim riešením pre skenovanie čiarových kódov na veľké...

| Hardware
BarTender 2023

V poslednom období sa kladie veľký dôraz na kvalitné označenie komponentov, či hotových výrobkov, najmä...

|
Zebra TC53/TC58

Zebra TC53/TC58 je robustné mobilné zariadenie navrhnuté pre podnikové prostredie, ktoré kombinuje výkon a spoľahlivosť...

| Hardware
Výrobný proces pod drobnohľadom

Pozývame Vás na webinár, ktorý sa bude venovať zberu a vyhodnocovaniu dát z výrobného procesu....

|