BARTECH SLOVAKIA

STEPCHECK s prepojením na váhu

Čo raz viac zákazníkov sa už presvedčlio o tom, že naše riešenie STEPCHECK nie je iba jednoúčelový program na kontrolu pracovného postupu, ale dá sa ľahko modifikovať a prispôsobiť aj na procesy balenia či expedície. Ako príklad uvádzame naše posledné nasadenie vo firme MINEBEA Košice, kde STEPCHECK vykonáva kontrolu procesu balenia v spojení s váhou.
Zákazník balí finálne výrobky do prepravky. Finálne balenie pozostáva zo samotnej prepravky, jednotlivých komponentov a kartónových prieložiek .Nekompletnosť balenia, prípadne nedodržanie spôsobu balenia (nevloženie prieložky medzi jednotlivé vrstvy komponentov) môže mať za následok reklamácie zo strany odberateľa. STEPCHECK v tomto prípade kontroluje pracovný postup pri balení výrobkov na základe porovnávania očakávanej a reálnej hmotnosti balenia. Keď je dosiahnutá  finálna hmotnosť balenia (počet komponentov + počet kartónových prieložiek), program upozorní obsluhu a automaticky spustí tlač etikety na označenie danej prepravky .Tlač etikiet zabezpečuje #SW BARTENDER, ktorý je priamo ovládaný z aplikácie #STEPCHECK bez ďalšieho zásahu operátora. Implementácia riešenia STEPCHECK, v spojení so štandardným tlačovým riešením BARTENDER, ponúka zákazníkovi možnosť kedykoľvek užívateľsky meniť vzhľad či rozmer finálnej etikety, ako aj počet tlačených etikiet. V prípade požiadavky je možné SW BARTENDER používať nezávisle, bez pripojenia k aplikácii STEPCHECK – napríklad pre tlač individuálnych etikiet na ďalších pracoviskách vo výrobe.
Stávajúcu verziu riešenia je možné do budúcna rozšíriť o modul VISION, ktorý umožňuje pripojiť  kameru, ktorá v požadovanom kroku (napr. podľa očakávanej hmotnosti jednej vrstvy) odfotí obsah tejto vrstvy skôr, ako ju obsluha zakryje ďalšou prieložkou.
Infomujte sa o možnosti využitia riešenia STEP CHECK aj vo vašej výrobe ! kontakt : obchod@bartech.sk
Autor: Miroslav Tománek
Pozvánka na veľtrh

Po veľmi dobrej skúsenosti z minulého virtuálneho veľtrhu sme sa rozhodli, že budeme v tomto...

| Udalosti
Datalogic Skorpio X5

V samom závere roka ohlásila spoločnosť DATALOGIC nový model PDA terminálu SKORPIO X5 .Na trhu...

| Hardvér
Inteligentné kabinety ZEBRA

Stretávate sa s tým, že sa Vaše zariadenia strácajú v sklade, či výrobe alebo ich...

| Hardvér, Riešenia
Nový GENESIS 7680g XP

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 retail sektor zaznamenal nárast, ktorý sa však z veľkej časti...

| Hardvér