BARTECH SLOVAKIA

Keď ľudské oko nestíha

je treba nasadiť vysokorýchlostný skener a vhodnú aplikáciu, ktorá dokáže prečítať a skontrolovať správnosť čiarového kódu na výrobku za behu po dopravnom páse. Takéto riešenie sme navrhli a zrealizovali v novembri 2018 pre nášho významného zákazníka z oblasti polygrafického priemyslu. Ale poďme pekne od začiatku.

POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA

Spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť so sídlom v Skalici, požadovala riešiť kontrolu správnych kódov na vyrábaných obaloch v poslednej výrobnej operácii, ktorou je skladanie a lepenie na linke. Obaly sú označené čiarovým kódom EAN13 alebo QR kódom. Vzhľadom na identické rozmery a grafickú podobnosť časti obalov sa stávalo, že prišlo k ich zámene, čo znamenalo pre firmu náklady spojené s dodatočným ručným triedením výrobkov. Zákazník požadoval čítanie kódov pri rýchlosti do 150m/s.
Cieľom riešenia je dôkladná preventívna kontrola tak, aby sa úplne odstránilo riziko zámeny obalov.

NÁVRH RIEŠENIA

kontrola kódov obalov na baliacej linke

Nakoľko sa obaly pohybujú po linke rôznou rýchlosťou, nie je v ľudských silách vizuálna kontrola v reálnom čase. Na základe vykonanej analýzy sme navrhli riešenie na kontrolu zákazky a jedinečného čísla produktu s využitím SW nástroja MASTER CHECKER, ktorý umožňuje okamžité vyhodnotenie zozbieraných údajov. Obsluha zadá vstupné údaje a po spustení linky začne stacionárny snímač čítať kódy z hárkov. SW MASTER CHECKER bude vyhodnocovať správnosť i čitateľnosť kódu.

REALIZÁCIA RIEŠENIA

Pred spustením linky je obsluha vyzvaná k zadaniu Novej zákazky (ručne, alebo nasnímaním kódu ručným sekerom). Následne nasníma EAN13 (MASTER KÓD) z výrobku, ktorý sa bude na linke kontrolovať. Po spustení výrobnej linky stacionárny snímač KEYENCE odosiela prečítané kódy do SW MASTER CHECKER, ktorý porovnáva prečítaný kód so zadaným MASTER KÓDOM. Na obrazovke obsluha vidí aktuálny stav a počet už prečítaných kódov. V prípade, že stacionárny snímač neprečíta kód (je nečitateľný, či inak poškodený), alebo sa líši od zadaného MASTER KÓDU, maják a siréna upozorní obsluhu na nezhodu. SW vyhodnotí tento kód ako nesprávny a dá mu status NOK/NO READ (v tejto fáze riešenia zákazník nepožaduje, aby sa stroj zastavil, no principiálne je možné aj linku zastaviť). Na konci dávky obsluha dohľadá a odstráni nesprávne kusy z balíku.

SW aplikácia MASTER CHECKER na PC Uniq

Navrhnuté a zrealizované riešenie tak umožňuje v reálnom čase sledovať počet zosnímaných kódov na hárkoch aj vo vysokej rýchlosti. Viditeľné sú tiež hodnoty OK a NOK kódov. Po ukončení zákazky SW aplikácia MASTER CHECKER automaticky vygeneruje a otvorí Kontrolný výkaz, v ktorom sú uvedené všetky potrebné informácie, týkajúce sa vykonanej kontroly zákazky. Tento dokument slúži v prípade spätného dosledovania ako protokol, ako zákazka prebehla. Takto sa maximálne zvýšila kontrola, aby neprichádzalo k zámene výrobkov v procese balenia a odstránila sa chybovosť spôsobená ľudským faktorom.

POUŽITÝ HW A SW

SW aplikácia MASTER CHECKER beží na priemyselnom PC UNIQ. Výstupné dáta – Kontrolné výkazy zo zákaziek sú uložené na HDD. Administrátor môže vykonať zmenu hesla do nastavení aplikácie, či nastaviť dĺžku alarmu pre sirénu i maják. Pre načítanie zákazky do SW aplikácie slúži ručný 2D skener Unitech MS338. Pre spoľahlivé čítanie kódov z obalov na linke bol použitý stacionárny skener Keyence SR-2000. Celé riešenie je doplnené identifikačným senzorom a výstražným svetelným majákom doplneným o sirénu.

 

DODÁVKA RIEŠENIA

Na základe vykonanej analýzy a upresnenia požiadaviek, bola zákazníkovi predstavená finálna cenová ponuka. Akceptovanie ponuky bolo potvrdené prijatím objednávky na realizáciu projektu v septembri 2018. Odovzdávanie prebehlo v novembri 2018, čiže cca 2 mesiace od podpisu zmluvy. Za túto krátku dobu bol vyšpecifikovaný HW, naprogramovaná aplikácia MASTER CHECKER, celé riešenie otestované  v simulovaných podmienach aj v reálnej prevádzke spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť. Počas testovacej fázy bol projekt dodatočne rozšírený o ďalšiu funkciu, ktorú zákazník požadoval.

Rýchla realizácia projektu v krátkom čase umožnila zákazníkovi eliminovať chybovosť na baliacej linke.

Chcete vedieť o zákazkových riešeniach viac? Kontaktujte naše obchodné oddelenie na obchod@bartech.sk alebo telefónnom čísle 034 668 5633.

Autor: David Rampala
Honeywell CT45/CT45 XP

Spoločnosť Honeywell predstavila mobilné terminály CT45 a CT45 XP, ktoré môžu byť vďaka svojej všestrannosti...

| Hardware
Nový Unitech EA520

Spoločnosť Unitech predstavila moderný terminál EA520 s uhlopriečkou 5 palcov. Vďaka kompaktným rozmerom sa zmestí...

| Hardware
Šikovní pomocníci od Unitechu

V tomto článku Vám chceme predstaviť produkty od spoločnosti Unitech. Môžu byť s blížiacim sa...

| Hardware
Online seminár ZAPSI

Pozývame Vás na bezplatný ONLINE seminár ZAPSI – monitoring výroby, ktorý sa bude konať 9.9.2021...

| Riešenia, Software, Udalosti