BARTECH SLOVAKIA

TMS - evidencia nástrojov, prípravkov ...

Každá firma, ktorá používa vo svojom výrobnom procese pracovné nástroje a pomôcky sa po určitom čase dostane do situácie, kedy nad nimi potrebuje mať lepší prehľad. Tým dôvodom býva sledovanie, komu sa nástroj vydal, kedy, ako často bol použitý, v akom stave sa nachádza, či nastal čas revízie, profylaktickej kontroly, čistenia a pod. V takomto prípade už bežná papierová forma zápisu nepostačuje a je teda čas na SW riešenie, ktoré nielen nástroje eviduje, ale vykonáva aj kontrolnú a monitorovaciu činnosť.

Základom je kvalitné označenie nástroja ( náradia, prípravky, formy apod.)

DPM znacenie

rôzne metódy DPM značenia

Pre rýchlu a presnú identifikáciu nástrojov sa používa značenie, ktoré musí byť odolné mechanickému opotrebovaniu a ktoré nám umožní elektronický zber dát. Podľa typu nástroja a jeho používania v dannom pracovnom procese volíme priame značenie tzv. Direct Part Marking (DPM). Viac infomácií nájdete na tomto odkaze.

Najčastejšie sa používa vypálenie 1D/2D kodu laserovou technológiou, alebo použitie mikroúderu, ktoré je ešte odolnejšie. Ak potrebujeme označiť nástroje, kde nebude značiaci prvok mechanicky, či teplotne namáhaný, je možné použiť odolné etikety, či RFID prvok. Podľa použitého značenia potom zvolíme vhodný HW pre identifikáciu. Zvyčajne je to odolný mobilný terminál, ktorý je vybavený vhodným čítacím zariadením pre daný typ značenia.

TMS – softwarové riešenie pre evidenciu, prehľady a štastiky

Ak máme náradie, nástroje, formy apod. označené, prichádza na rad vhodný SW nástroj pre jeho evidovanie a sledovanie. Naše riešenie TMS spĺňa všetky požiadavky, ktoré od tohto typu SW riešenia zákazníci vyžadujú. No v určitých pohľadoch ideme ešte ďalej aj nad rámec bežnej evidencie a sledovania pohybu. Dokážeme užívateľovi poskytnúť maximálne množstvo informácii v module EVIDENCIA v počítači, ktorá je prepojená s modulom ZBER DÁT na PDA terminály.

Každý sledovaný prvok má založený tzv. rodný list, kde sa dajú evidovať rôzne informácie. K nim je potom možné pristupovať z hociakého počítača vo firemnej sieti. Zber dát v teréne je vykonávaný cez mobilný terminál a aplikáciu v ňom. Dáta sa ukladajú v online režime cez wifi priamo do SQL databázy. Výhodu tohto riešenia je, že všetci majú k dispozícii aktuálne informacie o vykonaných zmenách so sledovaným prvkom. Nakoľko je aplikácia dostupná cez web prehliadač Internet Explorer, je možné dáta vyhľadávať, triediť a prezerať na hociakom windows zariadení (PC, tablet, mobil apod.).

Benefity nasadenia TMS

  • nasadením a používaním aplikácie TMS budete mať vždy aktuálny prehľad o vašich nástrojoch, prípravkoch, náradí, formách a ďalších sledovaných prvkoch
  • budete vedieť, kde sa aktuálne nachádzajú, aké operácie na nich boli vykonané a už nikdy nezabudnete na termín revízie či opravy
  • zber dát sa vykonáva elektronicky s minimálnym zásahom obsluhy mobilného terminálu a dáta sa v reálnom čase prenášajú do databázy, takže už žiadne ručné prepisovanie
  • okrem toho je možné k rodnému listu sledovaného prvku uložiť ďalšiu dokumentáciu pre potrebu údržby, servisu apod.
  • výhodou TMS aplikácie je aj vytváranie rôznych štatistických prehľadov, ktoré môžete exportovať do XLS formátu a ďalej spracovávať

Ako ste na tom u Vás? Chcete mať tiež maximálny prehľad v reálnom čase?

Potom je TMS – Tools Management System ideálny nástroj aj pre Vás !

 

CHCETE VEDIEŤ VIAC ? Kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@bartech.sk

Autor: Miroslav Rampala
MEMOR 20 prekvapí druhým displejom

Nový mobilný terminá od firmy Datalogic MEMOR 20 bol navrhnutý pre firmy s tými najvyššími...

| Hardvér
Datalogic PowerScan 95X1 AutoRange

Priemyselné snímače DATALOGIC rady POWERSCAN dlhodobo patria k tomu najlepšiemu, čo je možné v oblasti...

| Hardvér
Kros OMEGA a Mobilný skladník

KROS patrí medzi najúspešnejšie slovenské softvérové firmy ktoré ponúkajú účtovný, mzdový, stavebný a podnikový softvér....

| Riešenia, Softvér
Robustný tablet ZEBRA L10

V poslednom období sa v priemysle výrazne zvýšil dopyt po robustných, odolných tabletoch. Stávajú sa...

| Hardvér