BARTECH SLOVAKIA

Profylaktický servis

Vykonávanie servisu

Vykonávanie servisu

Ak vlastníte akúkoľvek termotransferovú tlačiareň etikiet, určite ste už v minulosti potrebovali na nej vykonať nejaký servisný zásah napr. vyčistenie, prípadne výmenu opotrebovaných dielov. Keďže všade platia Murphyho zákony, tak i tu platí, že čo sa môže pokaziť, tak sa pokazí v ten najnevhodnejší čas. Preto ponúkame zákazníkom spôsob ako tieto rizká minimalizovať – PROFYLAKTICKÝ SERVIS.

Čo si treba predstaviť pod pojmom profylaktický servis a prečo ho nezanedbávať?

Pod pojmom profylaktický servis sa skrýva preventívna údržba zariadení v pravidelných intervaloch. Pravidelnou údržbou tlačiarní sa predlžuje predovšetkým životnosť tlačových hláv, znižuje sa opotrebenie ostatných pohyblivých častí stroja, čo prispieva i k samotnému predĺženiu životnosti celého zariadenia. Profylaktikou sa nám darí predchádzať nečakaným výpadkom strojov, na ktorých obvykle stojí celá výroba alebo prevádzka.  Pravidelnou údržbou preukázateľne dochádza k zníženiu prevádzkových nákladov týchto zariadení.

Profylaktický servis obsahuje nasledujúce úkony:

  • kontrola zariadenia + diagnostika opotrebených či poškodených častí
  • kompletné vyčistenie zariadenia –  tlačovej hlavy, operného valčeka, dráhy farbiacej pásky a etikiet ako i senzora etikiet
  • nastavenie (kalibrácia) zariadenia , tzn. prítlaku tlačovej hlavy, senzora etikiet, kontrastu, tmavosti a kvality tlače
  • opätovné zaškolenie obsluhy na elementárnu údržbu a správne používanie zariadenia

Servisko1Profylaktický servis vieme vykonať priamo na vašom pracovisku. Ale samozrejme ak nie je možné prerušiť prevádzku vykonávaním servisného zásahu na mieste, ponúkame ako alternatívu i možnosť zaslania zariadenia do servisného strediska BARTECH SLOVAKIA a zapožičanie náhradného zariadenia počas doby servisu.

V prípade záujmu o vykonanie preventívneho servisu na vašej tlačiarni neváhajte kontaktovať naše servisné oddelenie.

Autor: Luboš Ruchovanský
Pozvánka na veľtrh

Po veľmi dobrej skúsenosti z minulého virtuálneho veľtrhu sme sa rozhodli, že budeme v tomto...

| Udalosti
Expedícia podľa plánu

Náš dlhodobý zákazník FAURECIA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, pre ktorého sme robili už niekoľko zákazkových riešení, nás...

| Riešenia
RFID brány

Systémy pre evidenciu a zber dát s využitím  RFID prvkov sa posledné roky silno presadzujú...

| Riešenia, Technológie
UNITECH HT730

Firma UNITECH opäť rozšírila svoju ponuku prenosných terminálov s OS Android. Nový model  HT730 je...

| Hardvér