BARTECH SLOVAKIA

Prečo kupovať Servisné kontrakty?

Dnes už každý výrobca HW ponúka k svojim produktom tzv. Servisné kontrakty, pokrývajúce záručné opravy zariadení. Vo väčšine prípadov je na zariadenia štandardná záruka 12 mesiacov. Prosím, nemýliť si s to 24 mesačnou zárukou podľa Občianskeho zákonníka. Medzi firmami sa obchoduje podľa Obchodného zákonníka a platí iná definícia záruky.

Servisné kontrakty

Servisné kontrakty

Ak teda požadujete predĺženú záruku na viacej mesiacov, výrobcovia vám vychádzajú v ústrety práve Servisnými kontraktami (ďalej SK), ktoré vám okrem iného umožňujú predĺženú záruku na 24, 36 či 60 mesiacov. No nejde len o predĺženie záruky. Výhodou SK je aj to, že vaše zariadenie bude opravené v skrátenej lehote a pri zakúpení vyššieho typu SK vám bude vykonaná bezplatná výmena nadmerne opotrebovaných častí. To môže byť napríklad u PDA terminálov klávesnica, displej alebo prasknutý kryt HW atď.

Tak, ako má väčšina HW pre automatickú identifikáciu bežnú záruku len 12 mesiacov, rovnako tak táto „bežná záruka“ pokrýva vybavenie servisného zásahu do 30 dní. Položte si otázky:
„Dokážete byť celý mesiac bez týchto zariadení? Nebudú vám vo výrobe, logistike či sklade chýbať ?“

VÝHODY SERVISNÝCH KONTRAKTOV

Každý výrobca ponúka SK, kde má špecifikované, čo všetko vám SK garantuje a za akých podmienok.

  • Predĺženie bežnej 12 mesačnej záručnej doby na 24, 36 či 60 mesiacov
  • Zrýchlené vykonanie servisného zásahu a odoslanie zariadenia naspäť (bežne od 1 do 5 dní)
  • Výmena nadmerne opotrebovaných častí používaného HW*
  • Telefonická a vzdialená podpora cez Internet
  • Pri vyššom type SK výmena za nové zariadenie do 24 hodín !
  • Doprava HW od vás a naspäť hradená výrobcom zariadení **

 * ( u kontraktov typu Comprehensive, Gold  apod.)          ** (u niektorých výrobcov)

Nespoliehajte na náhodu. Zabezpečte si váš HW servisným kontraktom a spávajte v kľude. Nezabúdajte, že zariadenia v každej vašej firme sú výrobný nástroj a každý výpadok môže byť kritický!

O najvýhodnejšom type servisného kontraktu sa poraďte s našim obchodným oddelením na e-mailov adrese obchod@bartech.sk  alebo tel. čísle 034 668 563.

Autor: Miroslav Rampala
UNITECH HT730

Firma UNITECH opäť rozšírila svoju ponuku prenosných terminálov s OS Android. Nový model  HT730 je...

| Hardvér
Datalogic Skorpio X5

V samom závere roka ohlásila spoločnosť DATALOGIC nový model PDA terminálu SKORPIO X5 .Na trhu...

| Hardvér
Nový GENESIS 7680g XP

Aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 retail sektor zaznamenal nárast, ktorý sa však z veľkej časti...

| Hardvér
Spotrebný materiál

Celosvetová pandémia ochromila aj celosvetovú ekonomiku, ktorá sa len pomaly a za silnej podpory centrálnych...

| Nezaradené