BARTECH SLOVAKIA

Nová verzia SW IVO pre inventúry v obchodoch a skladoch

IVO3

Nastavenia programu

Každý program prechádza určitým vývojom. Aj keď sme si na začiatku projektu IVO – inventúra pre obchody a sklady  – stanovili, že to musí byť jednoduchá verzia, praktické nasadenie u zákazníkov si vyžiadalo určité úpravy. Jednou z nich je aj možnosť dvoch užívateľsky definovaných voliteľných polí. Ich využitie bude pre načítanie doplnkových informácií k tovaru ako napr. šarže, výrobného čísla, kódu umiestnenia apod.

Aby celé riešenie bolo aj naďalej čo najuniverzálnejšie, bola zabudovaná možnosť pomenovania týchto voliteľných polí podľa potrieb zákazníka. Jednoducho kliknutím na na checkbox u daného polia  zadáte svoj názov, ktorý sa bude zobrazovať v časti inventúre. Pri vykonávaní inventúry vás nasledovne program vyzve pre zadanie týchto zaškrtnutých voliteľných polí. Vo výstupnej dátovej vete v *.TXT formáte budú tieto voliteľné polia na poslednom mieste. V *.XML výstupnom formáte sú samozrejme označené partričným tagom

Logo Cígler SW

Logo Cígler SW

Druhou významnou novinkou je, že spoločnosť CÍGLER SOFTWARE dokončila prepojenie IVO na Money S4/5. Výsledok inventúry z PDA terminálu sa dá priamo importovať ako inventúrny doklad a ďalej sa dáta spracujú už obvyklým spôsobom. Inventúry s PDA terminálom a programom IVO 1.7 sú aj pre ich zákazníkov odteraz rýchlejšie, presnejšie a efektívnejšie

Logo ERP SW Money

Autor: Pavel Loprais
Implementácia CodeChecker

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z...

| Riešenia
Konferencia Ingram Micro

Spoločnosť Ingram Micro je významným celosvetovým distribútorom IT a Auto ID zariadení a softvéru. Zastupuje...

| Udalosti
Honeywell HF800

V našom článku Vám predstavíme stacionárny skener HF800 od spoločnosti Honeywell. Vďaka použitým moderným technológiám...

| Hardware
Zebra ET40/ET45

Zebra ET40 a ET45 sú nové tablety za priaznivé ceny, ktoré poskytujú všetko, čo sa...

| Hardware