BARTECH SLOVAKIA

Zákazkové riešenia

Hella logo

Hella logo

Každá výroba má svoje špecifiká a nie vždy je možné použiť pre riešenie požiadaviek výroby štandardné riešenia. Je potrebný individuálny prístup. A to je priestor, v ktorom sa vieme veľmi dobre orientovať a kde pre našich zákazníkov vieme navrhnúť a realizovať  projekty, ktoré im pomôžu zeefektívniť konkrétne procesy vo výrobe či logistike. Jedným z takýchto riešení je aj „Sledovanie pohybu foriem vo výrobe“. 

Zákazník, ktorému sme realizovali taký projekt, je významný dodávateľ pre automobilový priemysel firma HELLA SLOVAKIA LIGHTING.

Požiadavka zákazníka

Základnou požiadavkou bolo evidovať četnosť používania  foriem výrobkov pre sledovanie životnosti foriem a ich pravidelnej údržby počas ich životnosti. Okrem toho mať aj okamžitý prehľad, kde sa aká forma nachádza  a tým aj lepšie organizovať a plánovať výrobu.

DPM značenie

Štítok s DPM kódom

Návrh riešenia

Vzhľadom na skutočnosť, že formy prechádzajú v procese výroby vypaľovacími pecami, bolo nutné v prvej fáze riešiť označenie foriem tak, aby vydržali nie len tieto vysoké teploty ale aj chemické procesy ktorým sú formy vo výrobe vystavené. Taktiež veľkosť štítku bola limitovaná voľným miestom na samotnej forme. Po dôkladnej analýze poskytnutých informácií a po vykonaných testoch priamo v prevádzke sme zvolili ako nosič informácie kovový štítok s vygravírovaným 2D kódom – značenie DPM . Týmito kódmi boli označené aj všetky miesta (pracoviská), kde sa môžu sledované formy počas výrobného procesu nachádzať.

Planéta

Planéta so štítkom

Pre snímanie takýchto kódov bolo nevyhnutné vybrať aj vhodné snímače, ktoré s čítaním týchto kódov nebudú mať žiadne problémy. Ďalším krokom riešenia  bolo vykonanie dôkladnej analýzy všetkých logistických procesov a požiadaviek výrobných technológov na funkcie SW riešenia – návrhy obrazoviek, zostáv, zabezpečenia aplikácie atď. Po odsúhlasení „Analýzy riešenia a dátového modelu“ zákazníkom, bolo vykonané naprogramovanie aplikácie.

Nasadenie do prevádzky

Operátori v prevádzke majú k dispozícii prenosné PDA terminály MOTOROLA 3190 so vstavaným snímačom DPM kódov. Pri každej manipulácii s formou operátor sníma kód formy a kód pracoviska ( stroja) odkiaľ /kam formu berie /vkladá. Súčasne môže zadať aj dôvod, prečo sa s formou takto manipuluje – napr. vyjmutie – ukončenie zákazky, chyba formy, chyba stroja, založenie – údržba, sklad atď. Všetky takto pozbierané informácie sa dávkovo s využitím Ethernetu prenášajú do centrálnej databázy na SQL serveri.

PDA terminál

Takto zozbierané údaje je možné následne na ľubovolnom PC vo výrobe zobrazovať a triediť. Základom všetkého je Rodný list formy“, na ktorom sa zobrazuje aktuálna pozícia uloženia, počet použitia, počet opráv, kedy bola naposledy na údržbe atď. Je možné filtrovať vybrané údaje podľa zvoleného parametru – napr. hľadať formy podľa SAP čísla, podľa zákazníka, podľa umiestnenia, sledovať koľkokrát bola forma použitá atď. Aplikácia má implementovaný aj administrátorský modul pre aktualizáciu číselníkov importom z nadradených systémov.

Autor: Miroslav Tománek
Konferencia Ingram Micro

Spoločnosť Ingram Micro je významným celosvetovým distribútorom IT a Auto ID zariadení a softvéru. Zastupuje...

| Udalosti
Implementácia CodeChecker

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z...

| Riešenia
Sme certifikovaný partner Carl Valentin

Spoločnosť Bartech Slovakia úspešne absolvovala viacdňové školenie priamo u výrobcu v Nemecku, vďaka ktorému sme...

| Udalosti
Honeywell HF800

V našom článku Vám predstavíme stacionárny skener HF800 od spoločnosti Honeywell. Vďaka použitým moderným technológiám...

| Hardware