BARTECH SLOVAKIA

Pripravované semináre

Efektivita je moderným heslom mnohých spoločností. Mnohé však zabúdajú na to, že efektivita začína u kvalifikovaných zamestnancov a vedúcich pracovníkov. Pre tých, ktorý majú skutočný záujem tieto veci riešiť, pripravujeme tak ako aj v minulom roku bezplatné semináre, kde  chceme prezentovať nielen všeobecné informácie o hardvérových a softvérových novinkách, ale informácie o nových technológiách a novo vyvinutých riešeniach  pre zber a spracovanie dát vo výrobných a logistických procesoch. Súčasťou týchto seminárov bývajú zväčša aj praktické ukážky funkčnosti týchto riešení.

Školenie

Seminár

Semináre, ktoré mali v minulom roku najväčší ohlas a ktoré plánujeme zopakovať aj v tomto roku patrí najme

“AKO ZVYŠOVAŤ EFEKTIVITU VÝROBY A KVALITU PRODUKTOV”

Tento seminár je zameraný predovšetkým na zber dát z výroby a zaoberá sa týmto okruhom otázok

 • Ako zlepšiť kvalitu výrobkov?
 • Ako presvedčiť pracovníkov vo výrobe, aby robili čo majú?
 • Ako byť vždy informovaný o tom , ako výroba „šlape“ ?
 • Ako sa stať nezávislým na Vašom dodávateľovi software?
 • Aké chytré riešenia pre výrobu môžeme použiť?

Ďalším pripravovaným seminárom je seminár s témou

“RFID TECHNOLÓGIE A MOŽNOSTI ICH NASADENIA”

Osnovu seminára možno zhrnúť do týchto bodov

 • Základy RFID, definície pojmov
 • Kedy použiť čiarové kódy a kedy RFID 
 • Úskalia zavádzanie RFID do praxe
 • Praktická ukážka riešenia

“EFEKTÍVNE VYKONÁVANIE SKLADOVÝCH OPERÁCIÍ”

 • Prezentovanie riešenia Mobilný skladník UNI
 • Hlavné rysy a možnosti konfigurácie
 • integrácia MSU do  ERP systémov
 • Prezentovanie podporovaného HW
 • Praktická ukážka

Pre informácie o termínoch konania týchto seminárov neváhajte kontaktovať našich pracovníkov.

 

Autor: Pavel Loprais
MODO a KROS

Spolupráca firmy BARTECH SLOVAKIA a firmy KROS prináša už vyše 4 rokov zákazníkom možnosť využívať...

| Riešenia, Udalosti
FARBIACE PÁSKY PRE TT TLAČIARNE

Výber vhodnej farbiacej pásky pre termotransférové tlačiarne je základným predpokladom pre dosahovanie kvalitnej tlače a...

| Spotrebný materiál
UNITECH HT730

Firma UNITECH opäť rozšírila svoju ponuku prenosných terminálov s OS Android. Nový model  HT730 je...

| Hardvér
Inteligentné kabinety ZEBRA

Stretávate sa s tým, že sa Vaše zariadenia strácajú v sklade, či výrobe alebo ich...

| Hardvér, Riešenia