BARTECH SLOVAKIA

Tlač etikiet bez pripojenia k PC

Schéma riešenia

Firma HO&PE Family sa zaoberá výrobou, importom, exportom, spracovaním a distribúciou mrazeného aj chladeného tovaru. V rámci rozširovania výrobných kapacít bolo nutné riešiť označovanie distrubuovaného tovaru mrazuodolnými etiketami s popisom výrobku v slovenskom jazyku. Tlač etikiet tradičným spôsobom – pripojením tlačiarne k PC – bolo nutné nahradiť vyhovujúcejším, flexibilnejším spôsobom s možnosťou rýchleho premiestňovania tlačiarne v rámci niekoľkých pracovísk.

Práve takúto flexibilitu umožňuje využitie MCL technológie podporovanej tlačiarňami DATAMAX.
Tlačiareň DATAMAX s klientom MCL sa stáva inteligentným zariadením, ktoré teraz samo riadi aplikáciu a nie je závislé na inštrukciách z PC alebo iného zariadenia. Umožňuje priame pripojenie externých zariadení, ktorých dáta tlačiareň môže spracovávať bez nutnosti pripojenia k počítaču ( skener,váha ….)

Navrhnuté riešenie pracuje s databázou výrobkov,ktorá je naimportovaná do pamäte tlačiarne. Okrem samotného názvu výrobku obsahuje databáza aj popis k danému výrobku (zloženie,nutričné hodnoty …), jeho EAN kód,velkosť etikety …

Obsluha pri samotnej tlači vyberie požadovaný druh výrobku ( zoskenovaním jeho EAN kódu ).Cez pripojenú numerickú klávesnicu zadá obsluha požadovaný počet etikiet. Tlačiareň následne vytlačí daný počet etikiet. Samotný komfort tlače je v tomto prípade zvýšený použitím interného navíjania tlačiarne s automatickým odlepovačom etikiet. Aplikácia pracuje bez pripojenia k PC. Samozrejmosťou je tlač aktuálneho dátumu a času.

V prípade záujmu o bližšie informácie o technológii MCL Vám rád zodpovie vaše dotazy náš produktový špecialista Bc. Peter Gorta.

Autor: Pavel Loprais
ZEBRA WT6300

Situácia okolo pandémie COVID-19 donútila aj menšie retailové obchody prejsť na systém e-shopov. Z brigádnikov vychystávajúcich...

| Hardvér
Pozvánka na veľtrh

Po veľmi dobrej skúsenosti z minulého virtuálneho veľtrhu sme sa rozhodli, že budeme v tomto...

| Udalosti
Inteligentné kabinety ZEBRA

Stretávate sa s tým, že sa Vaše zariadenia strácajú v sklade, či výrobe alebo ich...

| Hardvér, Riešenia
Nová verzia MODO

Aplikácia MODO – Mobilné Doklady je určená na zrýchlenie skladových operácií, ako je výdaj, príjem,...

| Riešenia, Softvér