BARTECH SLOVAKIA

Tlač etikiet bez pripojenia k PC

Schéma riešenia

Firma HO&PE Family sa zaoberá výrobou, importom, exportom, spracovaním a distribúciou mrazeného aj chladeného tovaru. V rámci rozširovania výrobných kapacít bolo nutné riešiť označovanie distrubuovaného tovaru mrazuodolnými etiketami s popisom výrobku v slovenskom jazyku. Tlač etikiet tradičným spôsobom – pripojením tlačiarne k PC – bolo nutné nahradiť vyhovujúcejším, flexibilnejším spôsobom s možnosťou rýchleho premiestňovania tlačiarne v rámci niekoľkých pracovísk.

Práve takúto flexibilitu umožňuje využitie MCL technológie podporovanej tlačiarňami DATAMAX.
Tlačiareň DATAMAX s klientom MCL sa stáva inteligentným zariadením, ktoré teraz samo riadi aplikáciu a nie je závislé na inštrukciách z PC alebo iného zariadenia. Umožňuje priame pripojenie externých zariadení, ktorých dáta tlačiareň môže spracovávať bez nutnosti pripojenia k počítaču ( skener,váha ….)

Navrhnuté riešenie pracuje s databázou výrobkov,ktorá je naimportovaná do pamäte tlačiarne. Okrem samotného názvu výrobku obsahuje databáza aj popis k danému výrobku (zloženie,nutričné hodnoty …), jeho EAN kód,velkosť etikety …

Obsluha pri samotnej tlači vyberie požadovaný druh výrobku ( zoskenovaním jeho EAN kódu ).Cez pripojenú numerickú klávesnicu zadá obsluha požadovaný počet etikiet. Tlačiareň následne vytlačí daný počet etikiet. Samotný komfort tlače je v tomto prípade zvýšený použitím interného navíjania tlačiarne s automatickým odlepovačom etikiet. Aplikácia pracuje bez pripojenia k PC. Samozrejmosťou je tlač aktuálneho dátumu a času.

V prípade záujmu o bližšie informácie o technológii MCL Vám rád zodpovie vaše dotazy náš produktový špecialista Bc. Peter Gorta.

Autor: Pavel Loprais
Implementácia CodeChecker

Každým rokom dodávame našim zákazníkom riešenia, ktoré im pomáhajú zlepšiť ich interné procesy. Jedným z...

| Riešenia
Zebra ET40/ET45

Zebra ET40 a ET45 sú nové tablety za priaznivé ceny, ktoré poskytujú všetko, čo sa...

| Hardware
Zebra ZT231

Ako odpoveď na neustále rastúce nároky zákazníkov uviedla spoločnosť Zebra na trh tlačiareň ZT231, ktorá...

| Hardware
Toshiba B-EX4T2

V našom článku Vám predstavíme priemyselnú tlačiareň B-EX4T2, ktorá je aktuálne aj s ostatnými tlačiarňami...

| Hardware