BARTECH SLOVAKIA

Mobilný skladník UNI ver. 4.8 dva kroky pred konkurenciou

Písať o tom, že aplikácia Mobilný skladník UNI pre PDA je najprepracovanejšou off-line aplikáciou s možnosťou synchronizácie dát aj cez Wi-Fi by bolo nosením dreva do lesa. Každý zákazník, ktorý túto aplikáciu používa, alebo ju mal možnosť otestovať, sa o tom už mohol veľakrát presvedčiť.

Posledná verzia MSU UNI 4.8.0.158, ktorá bola uvoľnená do predaja koncom júna, je zasa o kus ďalej. V novej verzii sú najpodstatnejšie zmeny v objednávkach a týkajú sa zrýchlenej práce skladníka pri práci s objednávkou v PDA ako aj v lepšom zobrazení a filtrovaní objednávok na displeji PDA terminálu. V objednávkach sú naviac 2 voliteľné polia v hlavičke dokladu, čo umožňuje bližšie užívateľsky špecifikované označenie objednávok. Doposiaľ boli 2 voliteľné polia len u položiek.

Pri práci so šaržami a sériovými číslami je teraz možné presne užívateľsky nadefinovať formát – masku pre vstup dát čím sa minimalizuje chybovosť pri zadávaní dát do PDA. Program neumožní zadať iný formát než ktorý je presne nadefinovaný správcom systému.

Ďalej sme rozšírili pole kódu tovaru až na 50 znakov, takže dnes už je možné používať aj 2D kódy s požadovaným počtom alfanumerických znakov.

Kvôli odlišnému používaniu prefixu 27 u čiarového kódu EAN13 s premennou hmotnosťou v ČR a SR je teraz možné v Synchronizátore definovať jeho použitie pre hmotnosť alebo cenu. Pre SR je nutné zaškrtnúť voľbu ako váhový prefix.

V novej verzii je teraz aj možnosť prijímať aj vydávať množstvo so zápornou hodnotou. Využíva sa to v prípade častých vratiek výdaja, kedy nie je nutné toto riešiť cez rad dokladov napr. keď sa vydaný tovar pri manipulácii rozbije. Potom stačí znovu načítať kód a zadať množstvo so záporným množstvom.

Dochádza tiež k úpravám MSU pre IS ABRA, kde je rozšírenie dát o Skladové menu – lokácie a opravy v dátovom rozhraní s Abra OLE pre prácu s inými MJ oproti zadaniu v objednávkach.

Okrem už spomínaných noviniek v poslednej verzii MSU by som rád upozornil na prácu s databázou ORACLE, súbežný prenos dát cez Wi-Fi, tlač na bezdrôtovú tlačiareň či inventúru 1 tlačidlom.

Viac informácií nájdete v našom e-katalógu obchod.bartech.sk.

Autor: Pavel Loprais
Sme certifikovaný partner Carl Valentin

Spoločnosť Bartech Slovakia úspešne absolvovala viacdňové školenie priamo u výrobcu v Nemecku, vďaka ktorému sme...

| Udalosti
Zebra WS50

Spoločnosť Zebra predstavila najmenší dostupný mobilný terminál WS50. Kompaktné zariadenie disponuje všetkými kľúčovými vlastnosťami ako...

| Hardware
Seminár - Aktuálne trendy vo výrobe

Radi by sme Vás pozvali na bezplatný seminár na tému: AKTUÁLNE TRENDY VO VÝROBE, kde...

| Udalosti
Sledovanie výroby s Honeywell

Spoločnosť Honeywell má vo svojom portfóliu širokú škálu produktov, pomocou ktorých dokážete využitím značenia čiarovým...

| Hardware