Spoločnosť Honeywell uviedla na trh „staronový“ PDA terminál CK65 s novým Flex Range skenerom, ktorý precízne sníma kódy na krátke aj dlhé vzdialenosti. Ako jedni z prvých sme mali možnosť si tieto nové termináli vyskúšať a kedže sme boli s ich výkonom spokojní, rovno sme ich odporúčali nášmu zákazníkovi pre využitie v rozľahlom sklade paliet. 

Honeywell CK65 Flex Range (FR) je vybavený novým skenerom Honeywell 8. generácie (6803FR). Ide tak o odolný PDA terminál so skenerom pre kvalitné čítanie kódov ako na krátke, tak aj na dlhé vzdialenosti.  Toto zariadenie predstavuje optimálnu voľbu pre zákazníkov, ktorí požadujú skenovanie širokej škály kódov na rôzne vzdialenosti, od krabíc pre pickerov, až po vyskladňovanie paliet z horných regálových pozícií.

Hlavné výhody nového CK65 FR

  • Dual lens systém, pre kvalitné zachytenie vzdialeného aj blízkeho 1D a 2D kódu
  • Takmer okamžité automatické zaostrovanie
  • Čítanie kódov od 5 cm až do 10 m (záleží od veľkosti a hustoty kódu)
  • Ľahké, odolné a multifunkčné zariadenie

Testovanie u zákazníka

Požiadavka nášho zákazníka pôsobiaceho v potravinárskom priemysle bolo, aby zariadenie, ktoré budú používať skladníci pri vychystávaní tovaru bolo schopné čítať kódy na vzdialenosť 2-3 metrov. Zákazník používa kódy 128, ktoré označujú ako pozíciu na sklade, tak aj samotnú paletu.
Pre testovanie sme odporúčali práve zariadenie Honeywell CK65 FR. Nie len u nás v kancelárii, ale aj v reálnej prevádzke zariadenie fungovalo bezchybne. Zákaznícke kódy sa podarilo čítať bez problémov aj pod cca 45° uhlom, ktorý vznikal pri čítaní kódov skladovej pozície z vysokozdvižného vozíka. Zákazník ocenil aj schopnosť čítania kódov cez čelné sklo vozíka, či možnosť presného zamerania kódu.V minulosti mal zákazník problém práve s tým, keď boli dva kódy blízko sebe. Skladníci rýchlo nasnímali kód, čo im potvrdila zvuková signalizácia, no nekontrolovali, či zachytili ten správny. U tohto terminála po nastavení snímača do Centre decode módu skladník vidí, ktorý kód vyberá a navyše k jeho prečítaniu príde iba vtedy, ak zameriavací lúč je blízko stredu celého kódu. Vďaka tomuto módu je možné čítať aj dva kódy, ktoré sú blízko pri sebe.

V prípade, že Vás Honeywell CK65 FR oslovila nás kontaktujte na adrese obchod@bartech.sk.

 

Spoločnosť CLOETTA používala vo svojej výrobnej prevádzke v Leviciach klasické kancelárske počítače vo spojení s aplikáciou na sledovanie výrobných a skladových operácií. Vzhľadom na vysokú prašnosť vo výrobných priestoroch (potravinársky škrob…) bolo nutné na týchto zariadeniach často vykonávať servis, najmä pravidelné čistenie zanesených ventilátorov, ako aj komponent vnútri PC. Táto činnosť jednak zamestnávala IT oddelenie zodpovedné za funkčnosť IT techniky a v neposlednom rade navyšovala náklady vo výrobe.

Priemyselné tablety ako náhrada klasických PC

Pracovisko vo výrobe ZEBRA ET5x + LI2208

Preto pri požiadavke na výmenu klasických, stacionárnych PC vo výrobe bola jedným z hlavných kritérií odolnosť v prašnom prostredí. Akýkoľvek ventilátor a otvor v zariadení bol nežiaducim. Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA navrhla použitie odolných tabletov ZEBRA ET55, ktoré okrem uzavretia pred prachom ponúkali pre zobrazenie potrebných informácií aj dostatočne veľký, dotykový displej. Tieto priemyselné tablety s operačným systémom ANDROID v spojení s ručnými skenermi ZEBRA LI2208 vytvorili silný nástroj spĺňajúci všetky požiadavky zákazníka.

ZEBRA TC56 pre zber dát z výroby

Pre potreby mobilného zadávania údajov v procese výroby boli navrhnuté odolné terminály ZEBRA TC56 taktiež s operačným systémom ANDROID, ktorý sa stáva novým štandardom a v mobilných zariadeniach postupne nahrádza už dosluhujúci operačný systém Windows CE. Tieto terminály poskytujú obsluhe dostatočne veľký displej pre zobrazenie všetkých dôležitých informácií bez potreby scrollovania a zároveň svojou hmotnosťou neobťažujú obsluhu.

Priemeyslné tablety aj na vozíkoch

Podobná situácia bola aj na logistike, kde bolo treba riešiť náhradu už dosluhujúcich PDA terminálov s OS WIN CE, novými zariadeniami s OS Android. Po krátkej skúšobnej prevádzke s viacerými typmi terminálov i tu nakoniec medzi skladníkmi zvíťazili tie isté terminály ZEBRA TC56, aké boli vybraté už pre pracovníkov vo výrobe.

Pracovisko obsluhy vyskozdvižného vozíka

Zostávalo vyriešiť požiadavku na vybavenie vysokozdvižných vozíkov zariadením s väčším displejom, keďže obsluha vozíka potrebuje vidieť pri vyskladnení viacero informácií. Túto požiadavku zákazníka napokon taktiež splnili odolné tablety ZEBRA ET5x v kombinácii s robustným rámom pre uchytenie na vozík a vrátane priameho nabíjania tabletov z vysokozdvižného vozíka. Tieto tablety boli pre rýchle spoľahlivé skenovanie kódov doplnené skenermi ZEBRA DS3678, ktoré vydržia aj drsnejšie zaobchádzanie obsluhy a náhodné pády z kabiny vozíka na podlahu.

Monitoring OEE na tablete ZEBRA ET5x

V procese realizácie samotného projektu, po prvých pozitívnych skúsenostiach z výroby a logistiky, vznikli ďalšie požiadavky na využitie tabletov aj na sledovanie OEE a údržby strojov vo výrobe. Komplikáciou nebolo ani to, že program pre sledovanie OEE beží iba pod operačným systémom WINDOWS. ZEBRA ponúka tie isté tablety aj s operačným systémom Windows 10, ktoré boli napokon na tieto pracoviská nasadené.

Slovo zákazníka

Na otázky, ak je so súčasným riešením spokojný zákazník, nám odpovedal Ing. Peter Mikula – IT špecialista Cloetta

Prečo zariadenia od spoločnosti ZEBRA technologies ?

„Zariadenia ZEBRA sme používali aj v minulosti. Odolnosť, funkčnosť a spoľahlivosť sa nám dlhodobo potvrdili v praxi.“

Prečo BARTECH SLOVAKIA spol.s.r.o ?

„Pre tento projekt sme nehľadali len dodávateľa HW. Vedeli sme, že BARTECH SLOVAKIA dokáže zastrešiť kompletnú dodávku riešenia od analýzy potrieb, cez odborné poradenstvo až po finálne nasadenie vrátane popredajného servisu. Záručný aj pozáručný servis tlačiarní je vykonávaný vo vysokom štandarde bez obmedzenia našich výrobných činností. BARTECH SLOVAKIA je Premier Business Partner spoločnosti ZEBRA Technologies zaslúžene. “

O firme

Firma CLOETTA, založená v roku 1862, je poprednou cukrárenskou spoločnosťou v severských krajinách a Holandsku. Vyrába a uvádza na trh cukrovinky, čokoládové výrobky, orechy, pastilky, žuvačky a koncept pick & mix. Celkovo sa ich výrobky predávajú na viac ako 50 trhoch na celom svete. Cloetta vlastní niektoré z najsilnejších značiek na trhu, napr. Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Red Band a Nutisal, z ktorých väčšina má dlhoročnú kultúrnu tradíciu.

Naše partnerstvo s popredným výrobcom Auto ID zariadení  ZEBRA TECHNOLOGIES sa každým rokom spolupráce stáva čoraz pevnejšie. V minulom roku nás najviac potešilo získanie statusu ZEBRA PREMIER BUSINESS PARTNER, ktoré nám prinieslo nové možnosti spolupráce najmä na väčších projektoch. 

Okrem toho naše technické oddelenie v tom istom roku úspešne vykonalo skúšky potrebné pre získanie titulu  ZEBRA Printer Repair Specialist, čím sme získali možnosť vykonávať pre našich zákazníkov všetky opravy stolných a priemyselných tlačiarní vrátane profylaktických a záručných opráv.

No a pretože nie sme zvyknutí zastať po prvých úspechoch na mieste, pustili sme sa do ďalšej výzvy – získať špecializáciu na predaj a inštaláciu RFID zariadení – ZEBRA RFID SPECIALIST. Po splnení kvalifikačných predpokladov nám bola k 1.6.2020 táto špecializácia udelená. Ďakujeme všetkým, ktorí nás v našom úsilí podporujú a už teraz sa tešíme na nové projekty, ktoré budeme môcť s vami, našimi zákazníkmi, riešiť, a ktoré nás posunú zase o krok ďalej.

 

ZEBRA MC3330 RFID

ZEBRA ZD500 RFID

Anténa ZEBRA AN480

Stacionárna čítačka ZEBRA FX9600

V poslednej dobe sa stále častejšie stretávame s požiadavkami zákazníkov na zjednodušenie vytvárania, správy a tlače štítkov. Centralizácia tlače štítkov je cesta, ako znížiť potrebu času na prípravu tlače ako aj samotný proces tlačenia. Ďalším prínosom tohto riešenia je taktiež zníženie chybovosti v celom procese vytvárania tlače štítkov a zamedzenie neoprávneným zásahom do finálneho vzhľadu etikety. 

Takú požiadavku sme pred časom obdržali aj od nášho významného zákazníka ZELINÁRSKA s.r.o., a v tomto článku prinášame stručné zhrnutie ako tento proces prebiehal.

Požiadavka zákazníka

Základnou požiadavkou zákazníka bolo vyriešiť tlač expedičných etikiet, ktoré by bolo možné vytvárať a editovať na jednom mieste, v jednom programe a súčasne odosielať na ktorúkoľvek tlačiareň v sieti. Cieľom bolo zabezpečiť tak tlač v presne stanovený čas na starej aj novej prevádzke. Zákazník tiež požadoval používanie špeciálneho kódu GS1 Databar. Doposiaľ mal zákazník pre tlač k dispozícii iba základnú verziu SW Labelview BASIC.

GS1 Databar je lineárny čiarový kód, do ktorého sa dá zakódovať viac údajov o tovare. Vždy obsahuje GTIN produktu a môže obsahovať dátum, šaržu, hmotnosť a ďalšie údaje. Kód sa s narastajúcim množstvom údajov zväčšuje, preto sa vždy kódujú len nevyhnutne potrebné údaje.

  • Keď obsahuje dátum, je nástrojom riadenia zásob
  • Keď obsahuje číslo šarže, je nástrojom spätnej vysledovateľnosti
  • Môže obsahovať aj dátum aj šaržu

Návrh a realizácia riešenia

Nakoľko zákazník disponoval len základnou verziou programu Labelview Basic, bolo nutné na základe požiadaviek prejsť na verziu Labelview GOLD, ktorá umožňuje sieťový management tlače etikiet podľa stavu balenia na jednotlivých pracovných pozíciách. Vďaka tejto verzii programu vieme teda zabezpečiť tlač z kancelárie vedúceho výroby/vedúceho expedície presne na konkrétnej tlačiarni štítkov vo firemnej sieti, ktorá prislúcha danému pracovisku. Toto riešenie dokáže minimalizovať čas na označenie prepravného balenia etiketami pre následné vyskladnenie.

Zo strany Bartech Slovakia bol teda dodaný nový SW Labelview GOLD, vykonaná inštalácia anstavenie programu, prenos predchádzajúcich licencií na iné PC a následné zaškolenie obsluhy. Vďaka skúsenostiam našich technikov sa taktiež predišlo tomu, aby zákazník prerábal celú databázu etikiet. Nainštalované boli nové tlačiarne etikiet, ktoré sme následne pridali do aktuálneho zoznamu tlačiarní v starej a novej prevádzke.

Použitý SW a HW

Pri realizácii projektu bol použitý SW Labelview GOLD VM (virtual machine), ktorý bol inštalovaný na virtuálne PC. Na nové expedičné miesta boli nasadené tlačiarne TOSHIBA B-EX4T2 TT 600 DPI Flat head, ktoré dokázali splniť požiadavku na rýchlu a kvalitnú tlač expedičných etikiet v súlade s predstavami zákazníka.

Slovo zákazníka

Chceme sa pracovníkom firmy BARTECH SLOAVKIA poďakovat za ústretový a profesionálny prístup, ktorý  nám pomohol zvýšiť kvalitu a efektivitu výstupnej kontroly u všetkých našich závodov.

Anikó Pellérdi

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.