BARTECH SLOVAKIA

StepCheck - ďalšie riešenie pre výrobu

StepCheck_logo100% kvalita výrobkov je dnes alfou a omegou každého výrobcu, ktorý chce na náročných trhoch súčasnosti získavať nové zákazky a expandovať. Preto je treba každý výrobok nie len počas výroby, ale aj pred expedíciou k zákazníkovi skontrolovať, či spĺňa všetky požadované technické parametre. A to je priestor pre nasadenie nášho univerzálneho riešenia StepCheck.

O čo ide a ako sa to správa?

Spôsob testovania je samozrejme vždy závisí od konkrétneho typu produktu, ale zjednodušene môžeme povedať, že ide o určitú postupnosť jednotlivých krokov a zaznamenanie hodnôt, získaných pri tomto overovaní. A na tejto myšlienke sa zrodil aj náš nový SW produkt – StepCheck, ktorý sme už úspešne implementovali u viacerých našich zákazníkov.

Celé riešenie pozostáva z priemyselného PC s dotykovým panelom s inštalovaným SW produktom StepCheck a z určitého počtu periferných zariadení. SW riešenie STEPCHECK podporuje až 4 RS-232 porty, 4 USB porty, 1x Ethernet port a až 8 logických vstupov a výstupov.

Hlavné menu

SW aplikácia StepCheck vo svojom administračnom rozhraní ponúka možnosť definovať jednotlivé typy výrobkov a ich parametre spolu s údajmi pre tlač finálnych výrobných štítkov. Okrem toho je tu možnosť definovať pre každý výrobok jednotlivo aj kontrolné kroky a ich poradie.

Nastavenie portyKontrolné kroky je však nevyhnutné taktiež v tomto administračnom rozhraní najprv zadefinovať. Definícia kontrolného kroku spočíva v jeho pomenovaní, priradení vstupného rozhrania a zadefinovaní vstupnej masky či konkrétnej hodnoty, ktorá sa má na danom porte overovať. Vstupy môžu byť ručné, potvrdzované obsluhou na dotykovom paneli rovnako ako aj automatické preberané z rôznych elektrických, pneumatických a iných meriacích a kontrolných zariadení – čítačok čiarového kódu, indukčných snímačov, elektrických skrutkovačiek, nýtovačiek,atď.

Okrem tohto v administračnom rozhraní nájdete aj nástroj pre Export nazbieraných dát o testovaných výrobkoch, číselník oprávnených užívateľov, ktorý sa využíva pokiaľ sa vyžaduje prihlásenie operátora, či databázu tlačových formátov pre tlač finálnych, výrobných štítkov.

Ako produkt pomáha operátorovi v praxi?

V prvom kroku musí operátor vybrať model výrobku, ktorý sa má kontrolovať. Nasledovne sa mu na obrazovke zobrazí predom definovaný počet kontrolných krokov vo forme nevyfarbených objektov s popisom kontrolného kroku. Operátor je týmto spôsobom navigovaný, aké kroky a v akom poradí je nevyhnutné vykonať pre overenie kvality daného výrobku. Žiaden krok nie je možné vynechať, celý cyklus je treba dokončiť aby sa vytlačila finálna etiketa pre označenie výrobku.

Hlavná obrazovka

Hlavná obrazovka

Keďže všetky požadované kontrolné kroky boli úspešné je možné na záver vytlačiť na pripojenej TT tlačiarni finálnu etiketu so sériovým číslom výrobku. Operátor skenovaním kódu na etikete overí čitateľnosť i správnosť vytlačených údajov a výsledky kontroly program uloží do databázy so statusom OK. Pri neúspešnom teste program zobrazí ponuku chýb a po určení typu chyby operátorom sa do databázy zapíše nový záznam so statusom chyby a spustí sa nový cyklus.

Aké sú teda hlavné výhody tohto riešenia?

  • Rýchlosť implementácie u zákazníka
  • Jednoduchosť nastavení SW ako aj obsluhy
  • Možnosť automatických i ručných vstupov
  • Evidencia dôležitých kvalitatívnych parametrov výrobku
  • Evidencia oparátorov vykonávajúcich finálne testy

Nižšie je možné pozrieť obrázky a video, ktoré ukazuje niekoľko rôznych typov praktických nasadení u našich zákazníkov.

Autor: Pavel Loprais
PF 2018

Vážení obchodní partneri, ďakujeme za Vašu aktivitu a spoluprácu v roku 2017. I v novom...

| Udalosti
Zaujímavosti zo seminára o výrobe

V stredu 18.4.2018 sme uskutočnili ďalší z našich, už pravidelných, odborných seminárov na tému ZBER...

Hľadáte šikovnú android aplikáciu?

Kto pozorne sleduje články v našom e-News určite pozná Android aplikáciu INA. Tá sa z pôvodnej verzie,...

| Riešenia, Softvér
Aký bol strojársky veľtrh?

Z pohľadu obsadenosti jednotlivých pavilónov sa mohol veľtrh javiť o niečo menší, ako po minulé...

| Hardvér, Softvér, Udalosti