BARTECH SLOVAKIA

Inventarizácia majetku ver. 2.0

V máji prichádzame s novou verziou 2.0 softwarového riešenia HIM PDA pre efektívne vykonávanie inventúry majetku pomocou prenosných PDA terminálov a s využitím čiarových či RFID kódov.

Výhodou tohto komplexného riešenia je, že obsahuje všetky potrebné časti pre označenie majetku, jeho identifikáciu „v teréne“ načítaním kódu majetku, ako aj časť pre vyhodnotenie vykonanej inventúry s následným generovaním tlačových zostáv. Viacej informácií nájdete na tomto odkaze.

HIM komplet

Inventarizácia majetku – označenie, inventúra s PDA terminálom, vyhodnotenie = komplexné riešenie

Prehľad niektorých noviniek v novej verzii 2.0

  • Nový a prehľadnejší grafický vzhľad aplikácie v počítači
  • Rýchlejší prístup k výsledkom inventúry a tlači etikiet
  • Doplnený tlačový jazyk pre tlačiarne Zebra (ZPL)
  • Možnosť prihlasovania osôb v terminály pri ukrytí zoznamu osôb
  • Lepšia správa zálohovania a obnovy dát uložených v PDA terminále

Nová verzia HIM 2.0 nemá žiadne zmeny v dátovej štruktúre, takže je možné používať stávajúce dáta. Taktiež pri reinštalácii zostáva zachované užívateľské nastavenie ako v počítači, tak v mobilnom terminále. Tam si na displeji môže každý podľa seba nastaviť šírky stĺpcov v zoznamoch, ich poradie, atď.

Zákazníci, ktorí si zakúpili predchádzajúcu verziu v posledných 12 mesiacoch, majú nárok na novú verziu ZADARMO. A to v rámci tzv. ročnej technickej podpory, ktorú poskytujeme pre 1. rok bez úhrady. Rovnako tak majú prístup k novej verzii užívatelia, ktorí platia pravidelne každý rok technickú podporu.

Prístup k novej verzii HIM 2.0 si vyžiadajte na našom obchodnom oddelení E-mail obchod@bartech.sk

Autor: Miroslav Rampala
Mobilné aplikácie v systéme Kros OMEGA

Do zoznamu informačných systémov, ktoré podporujú naše riešenia Mobilný skladník a Mobilné doklady, pribudol začiatkom...

| Riešenia, Softvér, Udalosti
Tlačiarne Toshiba TEC- vyšší level tlače

Do ponuky tlačiarní etikiet sme pridali značku Toshiba TEC. Rozširujeme tak ponuku tlačiarní o značku,...

| Hardvér
Volné pracovné miesta

Stratili ste prácu, alebo Vás tá aktuálna už nenaplňuje? Chcete dokázať niečo viac? Skončili ste...

| Udalosti
10 základných výhod TT tlačiarní

Označenie tovaru je dôležitá vec a to nielen pre informáciu spotrebiteľa, ale aj pre rýchlu a...

| Hardvér, Technológie